TGG (8 uur): 1,5 mg/m³ TGG(8 uur): 0,15 mg/m³

advertisement
T
Toxic
Xn
Harmful
Xi
Irritant
Nieuwsbrief
efasim4you
F
Flammable
Onderwerp: MAC-waarde formaldehyde
Philips International B.V.
NPR/Dangerous Goods
Gebouw TQ III 264
Postbus 218
5600 MD Eindhoven
Tel.: 040-27 86003
Fax: 040-27 85950
E-mail: [email protected]
Ref. : 2003-02
Datum: 2003-02-17
Beste efasim4you gebruiker,
De Commissie WGD van de Gezondheidsraad heeft het definitieve rapport gepubliceerd
over de beroepsmatige blootstelling aan formaldehyde (CAS-nummer 50-00-0). Deze
commissie komt tot een gezondheidskundige advieswaarde van 0,15 mg/m³ voor de
blootstelling over 8 uur en een waarde van 0,5 mg/m³ voor de blootstelling over 15
minuten.
Huidige MAC-waarde:
Nieuwe Gezondheidskundige advieswaarde
TGG (8 uur): 1,5 mg/m³
TGG(8 uur): 0,15 mg/m³
STEL(15 min): 3 mg/m³
STEL(15 min): 0,5 mg/m³
Indien u wilt beschikken over het rapport zien wij uw aanvraag graag, bij voorkeur via Email, tegemoet. Technisch/economische bezwaren gericht op de haalbaarheid van deze
waarden kunnen via ons bij de VNCI aangemeld worden. De sluitingstermijn voor het
inleveren van commentaar is 1 juni a.s.
Opmerking:
Bedenk dat de voorgestelde gezondheidskundige advieswaarde voor formaldehyde een
factor 10 lager is dan de huidige MAC-waarde.
Met vriendelijke groet,
NPR/Dangerous Goods
Download