South Africa study tour 2004

advertisement
South Africa study tour 2004
Meso studie
Manufacture of refined petroleum products
Lodewijk Liebrecht
Bart Prinsen
Sander Reijerkerk
South Africa study tour 2004
Inhoud
• Firm strategy, structure and rivalry
• Chance
• Demand conditions
• Factor conditions
• Related and supporting industries
• Government
• Vragen?
• Stellingen
2
South Africa study tour 2004
Firm strategy, structure and rivalry
Zuid-Afrika
– Structuur:
• Department of Trade and Industry (DTI).
• Vroeger: veel kleine bedrijven, nu: grote geïntegreerde bedrijven
– Focus: Herintegreren van de economie in de wereld economie.
– Concurrentie: Nationale concurrentie hoger door intrede in de wereldeconomie
Nederland
– Structuur: Overheid heeft invloed door regulering van vergunningen,
verder er wordt gestreefd naar vrije markt
– Focus: Privatisering en deregulatie.
– Concurrentie: EU-lidmaatschap leidt tot geen belemmeringen voor
buitenlandse bedrijven. Nederlandse bedrijven moeten dus concurreren met de
hele wereld.
3
South Africa study tour 2004
Chance
Zuid-Afrika
– Politiek en economische isolatie
• Afschaffing apartheid  einde isolatie.
– Stabiliteit
Landelijke stabiliteit groot, dreiging invasie nihil, stabiliteit
omringende landen laag.
Nederland
– Stabiliteit regio hoog.
– Fight against Terrorism
4
South Africa study tour 2004
Demand conditions
Zuid-Afrika
Nederland
450.000 1.200.000
Productie (b/d)
Marktaandeel
- Wereld
0,6%
- Werelddeel
15,6%
Verkoop
8000 MRand (1060 M€)
Handelsbalans
2000 MRand (270M€)
1,5%
8,3%
14350 M€
7000 M€
5
South Africa study tour 2004
Factor conditions
• Geografische ligging
– Gunstig (toegang sub-Sahara & zuiden Amerika en Azie)
• Infrastructuur
– Ontwikkeld rond stedelijk gebied. Utilities relatief goedkoop
• R&D
– R&D uitgaven onder de maat.
• Werkomgeving
– Groei productiviteit (technologische voortuitgang & inkrimping
arbeiders
– Loonkostenstijging neemt langzaam af
• Financien
– Inflatie en koers verbeteren.
6
South Africa study tour 2004
Related and supporting industries
Voor Nederland en Zuid-Afrika zijn dezelfde aanverwante industrieën en diensten
voor de oliesector van belang:
• De downstream industrie
• De financiële sector
• De transport sector
• De Engineering Contractors
Groot verschil in transport:
• Nederland heeft een erg goede infrastructuur en pijpleidingen vanaf de
Nederlandse havens naar België en Duitsland.
• Zuid-Afrika heeft matige infrastructuur, vooral in het binnenland, waardoor de
geproduceerde producten door transportkosten veel duurder worden.
7
South Africa study tour 2004
Government
Internationale relaties
Zuid-Afrika
- Relatief kort actief met buitenlandse politiek bezig
- Lid van o.a. SACU, SADC, WTO, AGOA
- Gericht op handelsverdragen
Nederland
- Buitenlandse politiek is al jaren een belangrijk punt
- Lid van o.a. EU, WTO, NATO, UN
- Gericht op handel, veiligheid, milieu
8
South Africa study tour 2004
Government (2)
Milieu- en energiebeleid
Nederland
Zuid-Afrika
-
Al
jarenlang
met milieubeleid
Tekende
het Kyoto
verdrag in bezig
2002 en loopt internationaal voorop in milieurichtlijnen
en
wetgeving
42%
van CO2 emissie in Afrika wordt in Zuid-Afrika uitgestoten
De
zijn de laatste
jaren gekrompen
CO2CO
emissie
zal binnenkort
ver omlaag
moeten
2 emissies
Nieuwe
(internationale)
omeind
uitstoot
te beperken
Eerste White
paper over verdragen
milieubeleid
2002verder
gepubliceerd
Overheid
verdragen
met het bedrijfsleven
Bezig metheeft
wetten
om milieuvervuiling
in eigen over
land uitstoot
tegen te schadelijke
gaan, zoalsstoffen
dumpen
Overheid
zelf geld
onderzoek om
vinden
van
afval,steekt
verspilling
vaningrondstoffen
en oplossingen
uitstoot vantegassen
9
South Africa study tour 2004
Vragen?
?
10
South Africa study tour 2004
Stellingen
1.
2.
3.
4.
5.
Multinationals zullen in de toekomst de lokale bedrijven
verdrukken in Zuid-Afrika.
Een golf van terroristisch aanslagen op de Westerse wereld zal
economisch gezien Zuid-Afrika en Nederland even hard treffen.
De steeds verder aanscherpende milieuregelgeving zal zorgen voor
(grote) problemen in de oliesector, zowel in Nederland als in
Zuid-Afrika.
Door de stijging van de loonkosten zal het over een aantal jaar
minder aantrekkelijk zijn om in Zuid-Afrika te investeren.
De toekomstperspectieven voor de Zuid-Afrikaanse oliesector
zijn beter dan die van Nederland.
11
Download