chekk hier de opening

advertisement
!@#!&%*-
Bidden
Agressie
=
Aanvallend gedrag (fysiek of
verbaal) waarbij grenzen
overschreden worden
•Sta je in de rij voor de kassa, stoot je per ongeluk iemand aan. Die begint in
onvervalst Nederlands duidelijk te maken, dat dit asogedrag; ‘kijk ff wat beter
uit je doppen joh!’
• Zit de hele klas te keten, moet de leraar jou hebben: ‘Eruit, wegwezen!’
• Sta je op het schoolplein wat te staren, trekt er zo’n 5e klasser z’n mond
tegen je open: ‘wat moet je? Wat sta je nou dom te kijken? Heb ik iets van je
aan ofzo? Nog ff en ik zal dat beugelbekkie van je eens lekker verbouwen!’
• Sta je voor het huis te kletsen met je vrienden, steekt de buurvrouw haar
hoofd uit het raam. Wat eruit komt is nog minder fraai: ‘kappen nou met dat
geouwe&%#@*! Er slapen hier kleine kinderen ja!’
• Het was een leuke voetbalwedstrijd, totdat je de bal miste. Je teamgenoten
vonden dit op z’n zachtst gezegd ‘geen succes’. In de kleedkamer moet je het
ontgelden…
• In de vakantie heb je de krantenwijk van je vriendin overgenomen. Het blijkt
dat je een oude dame per ongeluk een paar keer geen krant hebt bezorgd. Als
ze je langs ziet fietsen, begint ze me daar te schelden….!
• Fiets je naar huis, is er zo’n lolbroek (nou ja…) die je zonodig ff lekker moet
afsnijden. ‘Denken we dat we stoer zijn ofzo? Weet je wát stoer is…?’
Voorbeelden van agressie
in de Bijbel?
?
Hannah en Pennina
Mattheus 26
47 En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven,
kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en
stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des
volks.
50 … Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus
en grepen Hem.
51 En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand
uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den
dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.
52 Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn
plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het
zwaard vergaan.
53 Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij
zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?
Wat leert Jezus ons
in de Bijbel?
• Agressie leidt tot agressie (vers 51)
• Ga ermee tot God, hij kan/wil/zal helpen! (vers 53)
• Jezus leert een totaal andere weg en manier van
reageren:
Mattheus 22
37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere,
uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel,
en met geheel uw verstand. 38 Dit is het eerste en
het grote gebod. 39 En het tweede aan dit gelijk, is:
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Filmpje
zomerkamp 2007
Galaten 5:22
Maar de vrucht des Geestes is liefde,
blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, matigheid.
tot 9 tellen!
Psalm 133:3
Waar liefde woont,
gebiedt de Heer' den zegen:
Daar woont Hij Zelf,
daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
En uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt,
En uw blijdschap wordt vervuld.
En uw blijdschap wordt vervuld.
En uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
En uw blijdschap wordt vervuld.
Breng daar samen waar mensen verdeeld,
elkaar bestrijden en de liefde verkilt.
Blijf in de liefde die anderen vindt;
die niet verdeelt, maar juist samenbindt.
Wij zijn het licht in een wereld
die de duisternis verkiest
Wij zijn het zout van de aarde,
dat haar kracht niet verliest
Wij zijn een lamp op een voet,
Wij zijn een stad op een berg,
Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest.
Geef je liefde, waar leugens en haat
de mens doet lijden; tot gevangenen maakt.
Spreek de waarheid die levens bevrijdt.
Leef als Gods kind, in gerechtigheid.
Wij zijn het licht in een wereld
die de duisternis verkiest
(wij zijn het licht)
Wij zijn het zout van de aarde,
dat haar kracht niet verliest
(wij zijn het zout)
Wij zijn een lamp op een voet,
(die helder licht verspreidt)
Wij zijn een stad op een berg,
(die niet verborgen blijft)
Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest.
Ga in vrede, houd vast aan de hoop.
Blijf in zijn liefde en bewaar het geloof.
Wees als de minste tot dienen bereid.
Leef als een kind van het koninkrijk.
Wij zijn het licht in een wereld
die de duisternis verkiest
(wij zijn het licht)
Wij zijn het zout van de aarde,
dat haar kracht niet verliest
(wij zijn het zout)
Mededelingen
• Morgenavond: JIJ-DAAR popmuziek
Wij wensen je een
fijne TOV!-avond
vol van liefde, blijdschap,
vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid,
matigheid.
Download