Werken met AVE

advertisement
Werken Met AVE
Geert Hoogeveen
[email protected]
Analisis de Variabilidad Estelar
•
•
•
•
Rafael Barbera
Circa 1995
http://www.astrogea.org/soft/ave/aveint.htm
Alleen Windows
Verzamelen van waarnemingen
• Eigen waarnemingen
• Surveys zoals ASAS en NSVS
• Historische waarnemingen
Hoe vind je de periode van een
veranderlijke ster? En hoe
publiceer je dat?
• Waarnemingen verzamelen en bewerken
• Ster identificeren in een catalogus
• Controleren of de gegevens van deze ster
niet ergens eerder gepubliceerd zijn
ASAS Scherm
• In het volgende plaatje zie je het ASAS
scherm dat je vindt onder Photometric
Catalogue Search V-band. Na het invoeren
van de coordinaten worden alle resultaten
van de zoekopdracht getoond. Je moet hier
zelf controleren welke van de getoonde
resultaten gebruikt kunnen worden. Ivm. de
vele blends moet je dit goed nakijken.
Asas Waarnemingen
• In het volgende plaatje zie je het scherm
welke je krijgt als je klikt op “Get data” in
het schermdeel links onderin. Deze data kun
je kopieeren naar Excel en dan verder
bewerken.
NSVS Zoekscherm
• In het volgende scherm zie de opmaak van
het NSVS scherm. Na het ingeven van de
coordinaten en zoekstraal krijg je alle
sterren die hieraan voldoen. In NSVS zijn
altijd erg veel dubbele en meervoudige
sterren. Aan de hand van de individuele
coordinaten moet je checken of het niet om
dezelfde sterren gaat.
NSVS Resultaten
• In het volgende plaatje zie het zoekresultaat.
Omdat 2 arcmin als zoekstraal is genomen
zijn er meerdere resultaten. Let op dat de
eerste twee regels dezelfde ster betreffen.
Vaak is het dan zaak de waarnemingen te
kombineren.
NSVS Waarnemingen
• In het volgende plaatje zie het scherm als je
een van de zoekresultaten opvraagt. Hierin
staan diverse gegevens alsmede de
individuele waarnemingen die weer naar
Excel gekopieerd kunnen worden. Let op
dat de gebruikte datum een zgn. Modified
Juliaanse Datum is (MJD) en geen HJD.
Bewerken Van De Waarnemingen
• ASAS: rekenkundige bewerkingen
• NSVS: Omrekenen van MJD naar HJD, dit houdt
tevens de heliocentrische korrektie in
• Verschil in waargenomen band : ASAS-V versus
NSVS-V
• Nulpuntverschillen in magnitude corrigeren
• Coordinaten onderling controleren
• Punten en kommas
Waarnemingen Invoeren in AVE
• Na alle bewerkingen kunnen de waarnemingen als
bestand in AVE worden ingelezen. Ga vervolgens
naar :
• Tools, period searching, vervolgens
rechtermuisknop Search period. Hier kun je
perioderange opgeven en eventuele aantal punten.
• Je kunt hier nog kiezen uit verschillende
wiskundige algoritmes. Een makkelijke om mee te
werken is de Bloomfield.
Ave
Periode Zoeken
• Het “periode zoek” resultaat wordt getoond als
een kopstaande grafiek. Het bovenste niveau bij
0.000 waar de meeste punten weergegeven worden
is de waarschijnlijkheid nul. Hoe groot de
waarschijnlijkheid op een bepaalde periode is,
wordt aangegeven met een piek naar beneden. In
dit geval is er 1 zeer duidelijke piek.
• Deze grafiek wordt in AVE een periodogram
genoemd.
Periode Zoeken Verfijnen
• Door nu een kleinere range van de periode
op te geven, kan preciezer worden
nagekeken waar de periode waarschijnlijk
zit in de grafiek. Hier zit de periode in de
buurt van 19 a 20 dagen.
Lichtcurve Laten Berekenen
• Door nu met de rechtermuisknop de periode
te markeren die het waarschijnlijkst lijkt,
kun je vervolgens de gemiddelde lichtcurve
laten berekenen gebaseerd op de gekozen
periode. Daarna kan aan de hand van de
lichtcurve de periode worden verfijnd.
Periode Verfijnen
• In het volgende plaatje is de gekozen
lichtcurve te zien. Door nu met de cursorrechts en cursor-links toetsen te werken kan
de periode worden verfijnd aan de hand van
de waarnemingen. De stapgrootte kan
worden veranderd met de cursor-op en
cursor-neer toetsen.
Een Moeilijker Voorbeeld
• In het volgende plaatje zijn de
waarnemingen te zien van V1027 Orionis.
Dit is een excentrische eclipsveranderlijke
met een niet zo eenvoudig te vinden
periode.
Periode Zoeken
• In het volgende plaatje is het periodezoek resultaat
te zien. Hierin kun je zien dat er verschillende
pieken zijn voor de meest waarschijnlijke periode.
Deze moeten allemaal worden nagegaan tot je de
werkelijke periode hebt gevonden.
• Hier lijkt er een duidelijke piek te zijn voor de
periode van circa 18 dagen. Echter, dat is niet de
periode ...........
Periode Gevonden.....
• Na nogal wat zoeken en proberen blijkt de
periode 10.4 dagen te zijn. Dit valt af te
leiden uit de gemiddelde lichtcurve die bij
deze periode wordt getoond (zie het
volgende plaatje). Deze toont twee minima
van verschillende duur en diepte zoals dat
bij excentrische eclipsveranderlijken vaak
voorkomt en de afstand in tijd tussen de
beide minima is geen 0.5 periode.
Terug Naar Het Periodogram
• Was deze periode nu duidelijk te zien in het
eerdere periodogram? Ik heb de gevonden periode
gemarkeerd in het periodogram (zie volgende
plaatje). Daarin is te zien dat de 10.4 dagen die als
periode gevonden is, niet erg duidelijk volgt uit
het periodogram. Het is slechts een van de vele
mogelijkheden.
• Helaas is de praktijk dat in sommige gevallen je
erg lang aan het zoeken bent naar de juiste periode
die de waarnemingen op een goede manier
weergeeft.
Tot Slot
• Gereedschap is te krijgen. AVE is te downloaden
van de eerdere genoemde site.
• Waarnemingen in overvloed. Er zijn miljoenen
waarnemingen beschikbaar van ASAS, NSVS,
Hipparcos etc.
• Van de 60000 variabelen die door ASAS zijn
ontdekt gaat het voor ongeveer de helft om nieuwe
variabelen. Van die 30000 zijn er ruwweg geschat
zo’n 1000 a 2000 onderzocht.
• Er ligt dus een schone taak op u te wachten 
Download