Document

advertisement
3. Energietransport
in de
atmosfeer
3.1 Warmtebalans in
evenwicht
kleinste instraling
oorzaak ?
grootste instraling
oorzaak ?
kleinste instraling
Hoe verloopt de instraling?
met toenemende breedte: een schuinere lichtinval
- de afgelegde weg van zonlicht doorheen de atmosfeer wordt groter
- evenveel zonlicht wordt verspreid over een groter oppervlak
- daardoor meer reflectie op het aardoppervlak, meer verlies
het zaklampeffect
kleinste uitstraling
grootste uitstraling
kleinste uitstraling
Hoe verloopt de uitstraling?
De wereldisothermenkaart
KOUD
WARM
KOUD
instraling < uitstraling
= stralingstekort
ENERGIE
instraling > uitstraling
= stralingsoverschot
ENERGIE
instraling < uitstraling
= stralingstekort
resultaat: een warmtebalans in evenwicht !
3.2 Snelwegen in de
troposfeer
Griekenland
Sicilië
Kreta
Tunesië
Libië
Saharastof
Egypte
Saharastof boven de Middellandse Zee
koud
warm
maximum
minimum
lucht daalt
lucht stijgt
H
wind
L
depressie
L
1013 hPa
anticycloon
H
drie krachten voor de wind
depressie
noordelijk halfrond
L
L
anticycloon
H
wind
H
verplaatsing stofwolk
windrichting
windstil
veel wind
Saharastof boven de Middellandse Zee
Druk- en windsystemen
voor de ganse planeet
• Model voor een niet-roterende aarde
• Model voor een roterende aarde
koude lucht daalt
botsende lucht stijgt
afkoelende lucht daalt
NO-passaat
Hadleycel
warme lucht stijgt
ZO-passaat
Hadleycel
luchtbeweging in de troposfeer
afgekoelde lucht daalt
H
NO-passaat
L
warme lucht stijgt
luchtbeweging in de Hadleycel
tussen evenaar en 30°N
Ligging ITCZ januari
Ligging ITCZ juli
evenaar
Ligging ITCZ
3.2.2.3 Luchtsoorten in België
de dominante luchtsoort voor België
cTL
Noord-Afrika
warme, droge lucht
cPL
luchtsoorten die België
kunnen bereiken
Oostelijk Europa
koude, droge lucht
mAL
Noordpool
zeer koude, vochtige
lucht
mTL
Noordelijke
luchtsoorten
Atl.die
Oc.België
koude,
kunnen
vochtige
bereiken
lucht
mPL
Azoren/Atl. Oceaan
warme, vochtige lucht
Besluit:
A. De warmtebalans van de aarde wordt in evenwicht
gehouden door het transport van warmte.
B. Het grootste deel van het warmtetransport
gebeurt door de wind. Wind ontstaat door
luchtdrukverschillen.
C. Per halfrond zijn er drie luchtcirculatiecellen.
Evenwijdig met de evenaar volgen
luchtdrukgordels elkaar op.
D. België krijgt meestal maritieme tropische
lucht, aangebracht door een dominante
zuidwestenwind.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards