Gevaren Betonstof en respirabel kwarts

advertisement
Gevaren
Betonstof en respirabel kwarts
In de betonindustrie is stof een gezondheidsprobleem dat de nodige aandacht
verdient omdat langdurige inademing kan leiden tot ernstige longproblemen.
(deze 3M informatie werd eerder geplaatst in het magazine van de Bond van fabrikanten
van betonproducten in Nederland - BFBN actueel)
Het inademen van stof kan op korte termijn leiden tot irritatie van de luchtwegen en tot
ademhalingsproblemen. Blootstelling gedurende tientallen jaren kan leiden tot silicose;
een longziekte die kortademigheid en invaliditeit kan veroorzaken.
Daarnaast bevat betonstof ook respirabel (= longtoegankelijk) kwarts, dat op de Belgische
en internationale lijst van kankerverwekkende stoffen is geplaatst, een extra reden dus
om bezorgd te zijn.
In de praktijk blijkt er bij veel bedrijven nog onduidelijkheid te bestaan hoe met het
stofprobleem het beste kan worden omgegaan. Bronbestrijding en aanpassing van
werkmethoden zijn de meest voor de hand liggende oplossingen, vaak afdoende. Maar
bronbestrijding is vaak niet mogelijk.
Het dragen van een goed stofmasker is o.a. bij het schoonmaken, het
verspanen/bewerken van steenachtige materialen en het mengen van grondstoffen geen
overbodige luxe. De keuze van het juiste masker is daarbij van groot belang
Opties bij concentratie kleiner dan 10 x de grenswaarde (= 0,1mg/m3)*
Voor werkplekken waarbij de concentratie onder de 0,1mg/m3 (10 x 0,1) ligt zijn de
volgende maskers geschikt:
•
•
Onderhoudsvrije stofmaskers in FFP3 klasse**
Halfgelaatsmaskers voorzien van P3 stoffilters**
Beide opties bieden dezelfde bescherming; de keuze is afhankelijk van de wens van de
afnemer. Bijgaande tabel kan helpen bij het maken van een keuze. Let op: de aanduiding
P3 moet op het filter vermeld zijn en staat voor de hoogste beschermingsklasse voor stof.
Op een onderhoudsvrij masker is de markering FFP3. Maskers/filters zonder aanduiding
bieden geen bescherming en maskers/filters met een P1- of P2-klassering bieden
onvoldoende bescherming en moeten uitgesloten worden bij kwarts.
Opties bij concentratie > 10 x de grenswaarde ( = 0,1mg/m3)*
Voor werkplekken waarbij de concentratie boven de 0,1 mg/m3 (10 x 0,1) ligt zijn de
volgende maskers geschikt:
•
•
•
Volgelaatsmasker voorzien van P3-stoffilters
Systeem met motoraangedreven lucht (motorunit in de klasse TM3)
Systeem met verse luchttoevoer (perslucht), let op de juiste toegekende
protectiefactor van het gekozen verse lucht systeem.
Bij de keuze dient echter ook rekening gehouden te worden met het draagcomfort van een
masker. Immers een masker dat niet prettig zit zal niet, of niet altijd gedragen worden.
Daarnaast is training in het juiste gebruik en onderhoud, en het nauwgezet opvolgen van
de gebruikersinstructies van de fabrikant van cruciaal belang.
Tabel - Kenmerken:
Onderhoudsvrije stofmaskers
Maximale gebruiksduur: éénmalig/1 shift (kwartstoepassing!)
Schoonmaken masker niet van toepassing
Laag in gewicht
Eenvoudig in gebruik
Hygiënisch
Halfgelaatsmaskers met stoffilter
Duurzaam, voor herhaald gebruik
Filters kunnen vervangen worden
Onderhoud noodzakelijk!
Persoonsgebonden
Volgelaatsmaskers met stoffilter
Duurzaam, voor herhaald gebruik
Filters kunnen vervangen worden
Geeft adem- én oogbescherming
Onderhoud noodzakelijk!
Persoonsgebonden
Motoraangedreven systemen
Verse schone lucht wordt aangeblazen
Duurzaam, voor herhaald gebruik
Filters kunnen vervangen worden
Geeft adem- én oogbescherming
Onderhoud noodzakelijk!
Maskerdeel is persoonsgebonden
Investeringskosten bij aanschaf
Systeem met verse lucht (perslucht)
Verse schone lucht wordt aangeblazen
Duurzaam, voor herhaald gebruik
Geeft adem- en oogbescherming
Geen filters nodig
Onderhoud noodzakelijk!
Persoonsgebonden
Investeringskosten bij aanschaf
Relatief plaatsgebonden door slang
Perslucht moet van adembare kwaliteit zijn (EN12021)
3
3M Nederland B.V.
Afdeling Veiligheidsproducten
Industrieweg 24
2382 NW Zoeterwoude
Tel.: 071-5450365
Fax: 071-5450368
E-mail: [email protected]
Webaddress: www.3msafety.nl
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards