Hartspierscintigrafie - az Sint

advertisement
De resultaten
De resultaten van het onderzoek worden niet
onmiddellijk meegedeeld aan de patiënt, maar
worden na grondige evaluatie doorgestuurd naar
uw verwijzende arts.
Indien u nog bijkomende vragen hebt, kan u
terecht op het nummer 052 25 26 60 van de
dienst nucleaire geneeskunde.
Wanneer u, eenmaal terug thuis, als gevolg van
het onderzoek problemen ervaart of wanneer u
extra vragen heeft, richt u zich best tot uw
huisarts of de huisarts van wacht.
Indien deze het nodig acht, zal hij/zij u eventueel
doorverwijzen.
Hartspierscintigrafie
met fietsproef
F191 – raadpleging nucleaire – 03 2015
Doel van het onderzoek
Voorbereiding
Een hartspierscintigrafie is een onderzoek
waarbij de doorbloeding van de hartspier
tijdens belasting wordt vergeleken met de
doorbloeding van de hartspier in rust. Deze
belasting gebeurt aan de hand van een
fietsproef.
U mag vanaf middernacht voorafgaand aan het
onderzoek niets meer eten en drinken, met
uitzondering van water. U mag zeker GEEN
KOFFIE, THEE, COLA EN CHOCOLADE innemen.
Eventuele medicatie mag u wel innemen (met
water), tenzij uw behandelende arts beslist dat
bepaalde medicatie moet onderbroken worden.
Het onderzoek wordt gespreid over twee
dagen: de eerste dag na een fietsproef (dag
één) en de tweede dag in rust (dag twee).
Dit onderzoek gebeurt met behulp van het
inspuiten van een minimale hoeveelheid
radioactieve speurstof (99 mTc-Myoview).
Deze stof is niet schadelijk en veroorzaakt
geen allergische reacties.
De afspraak voor het eerste onderzoek
gebeurt via de dienst cardiologie.
U zal een afspraak voor het tweede onderzoek
meekrijgen op deze eerste dag.
Waar
De fietsproef wordt uitgevoerd op de dienst
cardiologie (volg de pijlen naar oker 4).
De aanvullende opnames gebeuren op de
dienst nucleaire geneeskunde (oker 1).
U dient zich op beide dagen eerst in te schrijven
aan de inschrijfbalie van het ziekenhuis.
Verloop van de onderzoeken
Dag 1: scan na fietsproef
Het eerste onderzoek bevat twee delen.
Deel 1: de fietsproef (dienst cardiologie)
De verpleegkundige zal eerst een infuus
aanbrengen.
U neemt dan plaats op de fiets en zal moeten
fietsen onder cardiologische begeleiding tot u uw
maximum bereikt. Op dat ogenblik wordt er via
het infuus een geringe hoeveelheid 99mTcMyoview ingespoten. Dit product laat ons toe het
hart in beeld te brengen.
Deel 2: het eigenlijke onderzoek:
de scan van de hartspier (hartspierscintigrafie)
Deze scan vindt plaats op de afdeling nucleaire
geneeskunde, een verpleegkundige zal u daarheen
begeleiden.
Vooraleer de scan start, krijgt u melk en/of
chocolade, om de 99mTc- Myoview uit de galblaas
en darmen te verwijderen. Ongeveer ½ uur na de
inspuiting van de hoeveelheid 99mTC-Myoview,
begint men aan de opnames.
Het onderzoek gebeurt in rugligging, onder een
gammacamera. Deze laatste bestaat uit 2 ‘koppen’
die tijdens het onderzoek in een boog rond u
draaien. Het is van belang dat u rustig en stil blijft
liggen. De opnames duren ongeveer twintig
minuten.
Dag 2: rusttest
Deze scan gebeurt op een andere dag dan de
fietsproef; u krijgt hiervoor een afspraak op dag 1.
Het onderzoek is identiek aan dit van dag 1 met dit
verschil, dat er voorafgaand geen fietsproef wordt
uitgevoerd.
U meldt zich hiervoor (na inschrijving aan het
onthaal) enkel op de dienst nucleaire
geneeskunde.
Ook hier is het van groot belang dat u nuchter
blijft vanaf middernacht.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards