Hoofdstuk 5 De 20e eeuw

advertisement
Hoofdstuk 5 De 20e eeuw
Les 1
De wereld staat in brand
Wat leren we in dit hoofdstuk?
1.Het verloop van de Tweede
Wereldoorlog.
2.Indonesië verklaart zich
onafhankelijk van
Nederland.
3.Na WOII breekt er de
Koude Oorlog uit tussen
het Westen en Rusland.
4.De Verenigde Naties en
de Europese Unie worden
opgericht om nieuwe
oorlogen te voorkomen.
Wat ga je deze les leren?
In deze les leer je over de Eerste
Wereldoorlog en de Tweede
Wereldoorlog. In WO I was
Nederland neutraal. Nederland
deed niet mee aan de oorlog. In
WO II deed Nederland wel mee.
Je leert ook wie Anne Frank
was.
Is er ook een derde
wereldoorlog geweest?
Voordat je gaat lezen.
Het Achterhuis:
Het
. onderduikadres van de familie Frank
tijdens de Duitse bezetting
De Eerste
Wereldoorlog:
Vond plaats tussen 1914 en 1918;
Duitsland vecht tegen de Geallieerden
(Frankrijk, Engeland, Rusland, Italië,
België en de VS).
De Geallieerden:
Groep van landen die samen tegen
Duitsland vechten in WO I en WO
II.
Pearl Harbour:
Een haven op Hawaï, waar een
grote Amerikaanse vloot lag die in
1941 gebombardeerd werd door
Japan.
De Tweede
Wereldoorlog:
Grote oorlog tussen 1939 en
1945.
Het Achterhuis van Anne Frank
Het Achterhuis is tegenwoordig een museum dat je
kunt bezoeken.
Aanval op Pearl Harbour 7 december 1941
De aanval van Japan op de Amerikaanse vloot
op 7 december 1941 zorgde ervoor dat de VS
mee ging doen in de Tweede Wereldoorlog.
De Eerste Wereldoorlog (WO I)
*Van 1914 tot en met 1918
*Oorlog tussen Duitsland
en Frankrijk met zijn
bondgenoten.
*Ze bevechten elkaar in
vooral Noord Frankrijk en
België door tegenover elkaar
in loopgraven te liggen.
*Nederland is neutraal
Vrede van Versailles, 28 juni 1919, Parijs
*In 1918 verliest Duitsland de oorlog. Bij
de Vrede van Versailles (1919) wordt
besloten dat Duitsland veel geld moet
betalen aan de overwinnaars. Duitsland
wordt daardoor zeer arm. Tevens wordt
besloten dat Duitsland geen leger meer mag
hebben.
Europa tijdens WOI 1914
Groen: Geallieerde landen
Rood: Duitsland en bondgenoten
Geel: Neutrale landen
De Tweede Wereldoorlog (WO II)
*Van 1939 tot en met 1945
*Onder leiding van hun leider Adolf
Hitler beginnen de Duitsers landen
in Europa te veroveren.
*Nederland wil weer neutraal
blijven. Maar op 10 mei 1940 valt
Duitsland Nederland binnen.
Nederland geeft zich over wanneer
Rotterdam wordt plat
gebombardeerd.
*Door de Japanse aanval op Pearl
Harbour wordt Amerika betrokken bij de
oorlog.
*Op 6 juni 1944 beginnen de Geallieerden
een grote aanval op Duitsland in het
Franse Normandie (D-Day)
Op 5 mei 1945 wordt Nederland
door de Geallieerden bevrijd.
Europa tijdens WOII 1941/1942
Rood:
Geallieerden en Rusland
Blauw: Duitse Rijk met bezette
gebieden
Wit:
Neutrale landen
Hirosjima en Nagasaki
In augustus 1945 werpt Amerika 2
atoombommen op de Japanse plaatsen
Hiroshima en Nagasaki. Japan geeft zich
over en de Tweede Wereldoorlog is voorbij.
Anne Frank
Anne Frank was een joods
meisje.Tijdens WO II is zij
ondergedoken met haar familie. In
1944 werden zij en haar familie door
de Duitsers opgepakt. Ze komen in
een concentratiekamp te recht, dat
alleen haar vader Otto overleeft.
Anne Frank heeft tijdens haar
onderduiktijd een dagboek
bijgehouden dat later in vele talen is
vertaald.
Een Duits concentratiekamp
Maak nu de opdrachten
uit je werkboek blz 43.
Download