licht en fotosynthese

advertisement
BIOdoen bovenbouw Vmbo en onderbouw Havo / Vwo
BIOdoen bovenbouw Vmbo en onderbouw Havo / Vwo
resultaten verwerken opdracht 1
licht en fotosynthese
b i o d o e n .n l > biologie / mens en natuur / landbouw > bloemen en planten > cellen en fotosynthese
controlemoment
werkblad bij de opdracht ‘licht en fotosynthese’
Lees het onderstaande onderzoek door en maak een taakverdeling en een rooster
voor het uitvoeren van het onderzoek.
verantwoordelijke personen
geschatte
tijdsduur
inzetten van tuinkerszaadjes in zes petrischalen
-
... min
uitknippen van vormen uit gekleurd plastic
-
... min
-
... min
plaatsen van de petrischalen op een geschikte plek
Verwerk de resultaten van het onderzoek in de onderstaande tabel. Bereken elk
controlemoment de gemiddelde lengte van de kiemplantjes
totale tijdsduur
... min
verantwoordelijke personen
datum-tijd
controle moment 1 opmeten, berkenen en invullen
van tabellen
-
... datum
... tijd
controle moment 2 opmeten, berkenen en invullen
van tabellen
-
... datum
... tijd
controle moment 3 opmeten, berkenen en invullen
van tabellen
-
... datum
... tijd
controle moment 4 opmeten, berkenen en invullen
van tabellen
-
... datum
... tijd
controle moment 5 opmeten, berkenen en invullen
van tabellen
-
... datum
... tijd
controle moment 6 opmeten, berkenen en invullen
van tabellen
-
... datum
... tijd
controle moment 7 opmeten, berkenen en invullen
van tabellen
-
... datum
... tijd
controle moment 8 opmeten, berkenen en invullen
van tabellen
-
... datum
... tijd
© www.biodoen.nl > biologie / mens en natuur / landbouw > bloemen en planten > cellen en fotosynthese
gemiddelde lengte
1
...mm
2
...mm
3
...mm
4
...mm
5
...mm
6
...mm
7
...mm
8
...mm
bladkleur
analyse van de resultaten opdracht 2
Geef bij elke petrischaal aan welke ontwikkelingen waar te nemen zijn. Denk hierbij
aan afwijkende lengtes of een afwijkende bladkleur ten opzichte van de kiemplantjes in de petrischaal zonder afdekking.
petrischaal 1 (geen kleurafdekking)
petrischaal 2 (rode kleurafdekking)
© www.biodoen.nl > biologie / mens en natuur / landbouw > bloemen en planten > cellen en fotosynthese
BIOdoen bovenbouw Vmbo en onderbouw Havo / Vwo
BIOdoen bovenbouw Vmbo en onderbouw Havo / Vwo
petrischaal 3 (groene kleurafdekking)
conclusie opdracht 3
Leidt uit de analyse van de resultaten een conclusie af. Geef aan hoe deze conclusie tot stand is gekomen.
petrischaal 4 (gele kleurafdekking)
blanco-bepaling opdracht 4
De petrischaal zonder kleurafdekking en de petrischaal met een donkere afdekking
horen bij de blanco bepaling. Geef aan met welk doel deze blanco-bepaling uitgevoerd wordt.
petrischaal 5 (blauwe kleurafdekking)
petrischaal 6 (geheel afgedekt)
© www.biodoen.nl > biologie / mens en natuur / landbouw > bloemen en planten > cellen en fotosynthese
© www.biodoen.nl > biologie / mens en natuur / landbouw > bloemen en planten > cellen en fotosynthese
Download