Planten en bloemen voor de bijenhouderij Verslag lezing voor de

advertisement
Planten en bloemen voor de bijenhouderij
Verslag lezing voor de plantenwerkgroep IVN Oisterwijk op 10 maart 2011.
door Bert Opsteeg.
Bert Opsteeg hield aan de hand van dia’s een interessante lezing over allerlei
planten waarvan de bloemen voor, hun nectar en stuifmee, zeer in trek zijn bij
honingbijen.
Hij zit al 43 jaar in de bijenteelt c.q. bijenplanten en is werkzaam als voorlichter in de
tuinbouwvoorlichtingsdienst, afdeling bloemen.
De laatste 12,5 jaar is hij al weer leraar in het vak bloementeelt aan de middelbare
tuinbouwschool te Breda.
Een hele reeks van bijenplanten passeerden de revue. Ook vertelde hij boeiend over
het gedrag van bijen zowel buiten als binnen de bijenkast.
Verder over het werk van de imker voor de honing productie voor zichzelf als voor
bestuiving van planten in kassen en fruitbomen
Ook vertelde hij over insectenhotels voor solitaire bijen en andere insecten.
Hij toonde aan dat iedereen die zelf gemakkelijk kan vervaardigen of kant en klaar
bestellen en installeren in zijn of haar eigen achtertuin.
Het was een interessante lezing waarvoor Elly Aarts hem van harte bedankte.
Download