Verslaving van uw kind, partner of familielid

advertisement
Verslaving van uw kind, partner of familielid
Problematisch alcohol of drugs gebruiken, te veel gokken of gamen…. Een
verslaving van uw kind, partner of familielid heeft vaak ingrijpende gevolgen
voor u en uw gezin. U krijgt te maken met teleurstelling, woede, verdriet en
machteloosheid. Uw pogingen om het gebruik van verslavende middelen te
stoppen, zijn helaas vaak zonder resultaat. Brijder heeft verschillende
mogelijkheden om u te ondersteunen.
Ondersteuning speciaal voor u
U kunt gratis gebruikmaken van onderstaand aanbod, ook als uw
partner/kind/familielid/vriend niet in behandeling bij Brijder is.
E-consult ervaringsdeskundigen
Mensen die zelf weten hoe het is om samen te leven met een verslaafde partner
bieden u online via de mail een luisterend oor en kunnen u vanuit hun eigen
ervaring adviezen geven. Via [email protected] komt u met een
ervaringsdeskundige in contact.
Persoonlijke gesprekken
U kunt bij een preventiewerker gratis terecht met vragen en probleemsituaties.
Door het geven van voorlichting, door begeleiding en consultatie wordt uw
situatie in beeld gebracht en besproken. Dit gesprek kan op verzoek ook
plaatsvinden met uw verslaafde kind, partner of familielid. Voor meer
informatie: 088 – 358 22 60, [email protected]
Informatieavonden voor verwanten over alcohol
In Alkmaar en Haarlem zijn er gratis informatieavonden voor partners/
volwassen kinderen/familieleden/vrienden van mensen met een
alcoholprobleem. U krijgt informatie over de gevolgen van overmatig
alcoholgebruik, hoe u kunt omgaan met iemand die teveel drinkt en u leert
grenzen stellen. Kijk op de cursusagenda van www.brijder.nl.
Ouderondersteuningsavonden
Iedere derde donderdag van de maand is er in Haarlem een
ondersteuningsavond voor ouders. Het doel van de avond is om ouders met
verslaafde kinderen met elkaar in contact te brengen, zodat u ervaringen met
elkaar kunt uitwisselen.
Cursus Help, mijn kind kan niet zonder!
U krijgt in vijf avonden handvatten aangereikt om anders met uw kind om te
gaan waardoor u zich minder machteloos voelt en de regie weer in handen
krijgt.
Praatgroep voor kinderen van verslaafde ouders
In de doe- en praatgroepen (KOPP/KVO) kunnen kinderen hun verhalen kwijt en
maken ze kennis met kinderen met dezelfde ervaringen. Er wordt gerichte
informatie gegeven over het ziektebeeld van de ouder(s) en kinderen oefenen
met vaardigheden om specifieke situaties te hanteren, waarmee zij worden
geconfronteerd. De groepen zijn ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën:
8-12 jaar, 12-16 jaar,16-18 jaar en 18+.
Familieraad
De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van partner en familie
en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. U kunt als familielid gevraagd en
ongevraagd uw visie geven op onze hulpverlening via de Familieraad. Kijk op
onze website hoe u met de raad in contact komt.
Familievertrouwenspersoon (fvp)
De fvp is onafhankelijk en steunt u in het contact met de hulpverlener, de
behandelaar of manager van de afdeling. U kunt hier ook terecht voor een
luisterend oor, informatie en advies en als u zaken signaleert. De fvp is
verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.
Ondersteuning vanuit de behandeling
Het betrekken van de omgeving bij de behandeling kan voor een sneller en
duurzamer herstel zorgen. Wij hebben een aantal behandelprogramma’s
waarbij uw ondersteuning wordt gevraagd. Uw betrokkenheid kan van grote
waarden zijn.
Multi Dimensionele Familie Therapie: MDFT
MDFT is een intensieve gezinstherapie bedoeld voor jongeren met diverse
problemen. Als ouder en kind bent u nauw met elkaar verweven. Door samen
om tafel te zitten, komen verschillende problemen snel aan het licht en kunnen
tegelijkertijd worden aangepakt. Het programma duurt 4 tot 6 maanden.
Systeemgesprekken
Met systeem bedoelen we uw gezin en naaste familie en vrienden. Voor het
slagen van de behandeling kan het belangrijk zijn om met uw naaste te kijken
welke verandering in een bepaalde situatie nodig is en hoe dit kan worden
bereikt. Zo komt er een goede samenwerking en communicatie met elkaar tot
stand, hetgeen de behandeling bevordert.
Systeemtherapie
Het doel van deze therapie is het contact tussen u en uw naaste te verbeteren
en vastgelopen patronen te doorbreken. Hierdoor krijgt u meer begrip voor
elkaar. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden
opgelost. In andere situaties krijgen u en uw naaste tips waardoor u beter in
staat bent om zelf oplossingen te vinden.
Meer weten?
Op www.brijder.nl vindt u aanvullende informatie en ook contactgegevens van
de Familieraad en de familievertrouwenspersoon. Ook vindt u daar actuele
cursusinformatie. Behoefte aan een individueel gesprek? Neem dan contact op
met 088 - 358 22 60 of [email protected]. Bij het steun- en informatiepunt
Verslaafd aan jou, voor naasten van verslaafden, vindt u mogelijk
ook de nodige steun: www.verslaafdaanjou.nl
Niet tevreden over onze ondersteuning? U kunt contact
opnemen met onze klachtenfunctionaris: 088 – 357 7660
of [email protected].
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur;
buiten deze tijden op afspraak.
Specialist in verslavingszorg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
www.brijder.nl
Download