WO II - MeneerDeJonge

advertisement
-Groot Germaans rijk→ Lebensraum,Drang
nach Osten
-grondstoffen
-schulden aflossen
-Nationaal Socialistische ideeën verspreiden
-Versailles ongedaan maken
-alle Duitsers Heim ins Reich
-uitbreiden leger
-herbewapening
-geen herstelbetalingen meer
-dreigen met oorlog
-beloftes (dit is mijn laatste eis)
-bluffen (terugkrabbelen, als het niet lukt)
Hitler zoekt bondgenoten
-Italië (as Rome- Berlijn)
-Japan
Waarom wint Hitler?
Blitzkrieg
-eerst met vliegtuigen aanvoerlijnen afsnijden
-dan met tanks snel doorstoten
-verzwakt door de crisis (economisch en militair)
-problemen in de kolonies (nationalisme)
-interne verdeeldheid
-onderling wantrouwen
-Duitsland als buffer tegen het communisme
handhaven
-Hitler onderschat (het zal zo’n vaart niet
lopen)
-Versailles was te zwaar
-zwakte van de Volkenbond (geen leger)
 1936:
Rijnland gemilitariseerd (= tegen het
Verdrag van Versailles)
 Maart
1938: Annexatie Oostenrijk
(“Anschluss”)
 Sep
1938: Hitler wil het Sudetenland (deel
van Tsjecho-Slowakije, waar
Duitsers wonen) terug→
Conferentie van Munchen
 Deelnemers:


Dld, En, Fr, Italië, 29 sept. 1938
(Hitler,Mussolini,Chamberlain en
Daladier)
Hitler krijgt zijn zin
Chamberlain de grote held→vrede gered
(Peace in our time)
Maar: maart 1939. Hitler annexeert
Tsjechië, en Slowakije wordt een vazalstaat
En+Fr zeggen: De volgende keer wordt het
oorlog
23 augustus 1939: Verdrag tussen Dld en SU
(niet aanvalsverdrag)
 Geheime clausule → verdeling van Polen


Voordeel Hitler
-geen twee frontenoorlog
-Alle aandacht voor oorlog tegen Fr

Voordeel Stalin
-Gebiedsuitbreiding
-Zijn leger was nog te zwak om te vechten
-Laten de kapitalistische landen elkaar maar afmaken
1


september 1939: Hitler valt Polen binnen
Stalin krijgt zijn deel
En + Fr verklaren oorlog aan Du (3 sept)
 Winter
 Hitler




1939-40: voorbereidingen voor oorlog
begint de aanval
Eerst annexatie Scandinavië (vanaf april 1940):
belang = Zweeds ijzer en toegang Oostzee
Operatie Fall Gelb (mei 1940)
Operatie Fall Rot (juni 1940): Verovering Fr
Battle of Britain (t/m sept. 1940)→mislukt
 Operatie
 Eerst:
Barbarossa (juni 1941)
zeer succesvol
 Daarna:
Duitse militaire opmars stopt in de
Russische winter (Slag om Stalingrad, juli
1942-februari 1943)
 Ten
slotte: Legers van Stalin rukken op,
uiteindelijk tot aan Berlijn (apr-mei 1945)→
slag om Berlijn
 Oorlog
in Afrika: Hitler probeert Egypte te
veroveren (Slag om El Alamein, jul-nov 42)
 Oorlog
in Italië: En verovert Sicilië en daarna
(langzaam) Italië (vanaf juli 1943)
WESTFRONT
 Oorlog in Frankrijk: D-Day (4 juni 1944)
 Daarna oprukken naar Duitsland via België
en Nederland (Operatie Market Garden mislukt)

Japan wil groot Aziatisch rijk (grondstoffen,
afzetgebieden,overbevolking,Japanse ideeën
verspreiden)
Japan valt in december 1941 de Amerikaanse
marinebasis van Pearl Harbour aan (Hawaii)
 Japan rukt op en verovert bijna heel zuid
oost Azië


Amerika vecht terug, maar Japan geeft pas op na
de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
(augustus 1945)
Duitse annexaties tot 21 september 1938
Probleem voor Duitsland (net als in Eerste Wereldoorlog): Hoe voorkom
je een 2-frontenoorlog
Molotov (minister van Buitenlandse Zaken SU) tekent Verdrag
Acher hem: Ribbentrop (min BuZa van Hitler) en Stalin (met snor)
Molotov-Ribbentrop pact: Polen wordt verdeeld tussen Hitler en Stalin
Download