Fotosynthese vmbo-kgt34 | PDF-versie

advertisement
Fotosynthese vmbo-kgt34
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
23 december 2016
Licentie
CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie
Webadres
https://maken.wikiwijs.nl/63313
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
Inhoudsopgave
Fotosynthese
Kennisbank
Toepassingen
Invloed van licht
Waarom zijn bladeren groen?
Verwerken
Examenopgaven
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
Fotosynthese vmbo-kgt34
Fotosynthese
Kennisbank
Bij de fotosynthese maken planten glucose met behulp van
energie uit het zonlicht.
Dit gebeurt in de groene delen van de plant, vooral in de bladeren.
Bestudeer uit de Kennisbank biologie het onderdeel 'Fotosynthese'.
KB: Fotosynthese
KB: Voortgezette assimilatie
Test je kennis
Beantwoord de volgende vragen over de theorie in de Kennisbank.
Fotosynthese
kn.nu/r4tz1
1
Wat levert de energie die nodig is voor de fotosynthese?
a. lucht
b. zon
c. water
d. mineralen
2
Welke delen van de plnt vangen energie uit zonlicht op?
Pagina 2
Fotosynthese vmbo-kgt34
a. wortelharen
b. bladgroenkorrels
c. huidmondjes
d. bloemen
3
Hieronder zie je een aantal begrippen.
Welke heeft de plant nodig voor de fotosynthese?
Meerdere antwoorden mogelijk.
a. zonlicht
b. zuurstof
c. mineralen
d. water
e. bladgroen
f. koolstofdioxide
4
Welk mineraal is belangrijk voor de productie van eiwitten?
a. nitraat
b. bladgroen
c. glucose
d. zetmeel
5
Welk product ontstaat bij voortgezette assimilatie?
a. bladgroen
b. zetmeel
c. glucose
d. nitraat
6
Welk gas nemen de bladeren op uit de lucht?
a. stikstof
b. koolstofdioxide
c. zuurstof
d. lucht
7
Welk gas verlaat de huidmondjes?
Pagina 3
Fotosynthese vmbo-kgt34
a. lucht
b. stikstof
c. koolstofdioxide
d. zuurstof
8
Hoe komt het water dat door de wortels is opgenomen in de bladeren?
a. via de wortelharen
b. via de houtvaten
c. via de bastvaten
d. via de huidmondjes
Pagina 4
Fotosynthese vmbo-kgt34
Toepassingen
Invloed van licht
Wat is de invloed van licht op de vorming van zetmeel in een
blad? In de groene delen van planten vindt fotosynthese plaats. Onder invloed van (zon)licht wordt
van water en koolstofdioxide (CO2), glucose en zuurstof (O2) gemaakt.
Glucose wordt in de cellen van de bladeren direct omgezet in zetmeel.
Zetmeel kun je aantonen met jodium.
Je gaat onderzoeken wat de invloed is van licht op de vorming van zetmeel in een blad.
Download de onderzoeksopzet:
Wat is de invloed van licht op de vorming van zetmeel?.
Lees de onderzoeksopzet een keer helemaal door.
Zoek de benodigdheden bij elkaar.
Voer het onderzoek uit zoals beschreven onder de werkwijze.
Maak het:
Onderzoeksverslag
Beoordeel eerst samen het onderzoeksverslag.
Laat het verslag vervolgens beoordelen door jullie docent.
Succes.
Waarom zijn bladeren groen?
Pagina 5
Fotosynthese vmbo-kgt34
Bekijk de volgende videoclip van YouTube waarin (in het
Engels) wordt uitgelegd waarom bladeren groen zijn.
Tip:
Gebruik eventueel de ondertitels in het Engels of laat de ondertitels vertalen naar het Nederlands.
Leg nu in eigen woorden uit waarom een plant groen is.
Bespreek je antwoord met je docent of overleg met klasgenoten.
Pagina 6
Fotosynthese vmbo-kgt34
Verwerken
Examenopgaven
Beantwoord ter afsluiting van deze module de volgende
examenvragen.
VMBO GT 2012-2 Vraag 23
VMBO GT 2012-2 Vraag 24
VMBO GT 2011-1 Vraag 2
VMBO GT 2010-1 Vraag 21
Pagina 7
Fotosynthese vmbo-kgt34
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
23 december 2016 om 20:59
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder
de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij
bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland
licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
VMBO gemengde leerweg, 3; VMBO theoretische leerweg, 3; VMBO
kaderberoepsgerichte leerweg, 3;
Leerinhoud en
Biologie; Instandhouding en ontwikkeling;
doelen
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting
1 uur en 30 minuten
Trefwoorden
leerlijn, rearrangeerbare
Pagina 8
Fotosynthese vmbo-kgt34
Download