Waarom worden bomen zo groot en wij mensen

advertisement
We hebben dit onderwerp gekozen omdat we willekeurig om ons heen keken en we bomen zagen,
waardoor we ons gingen afvragen waarom bomen zo groot zijn en wij, mensen, niet. We vonden
dit een goede probleemstelling aangezien dit een heel alledaags thema is.
Dus onze probleemstelling is: ‘’Waarom worden bomen zo groot en wij mensen niet?’’. Zit er
een speciaal stofje in een boom waardoor ze groter worden? Komt het door de hoeveelheid
hormonen? Speelt het klimaat een rol bij de ontwikkeling van de bomen en mensen? Zou er een
manier zijn zodat de mens ook zo groot kan worden? Met deze vragen in ons achterhoofd zijn wij
een literair onderzoek begonnen met behulp van 10 PGO-modellen.
Zo zijn we er achter gekomen dat het in de genen van een boom zit hoe groot een boom word.
Ook zijn we er achter gekomen dat licht, het klimaat, de plaats waar de boom staat en de
hoeveel water in de bodem invloed hebben op de groei van een boom. Een groot gedeelte
hiervan heeft te maken met fotosynthese, op basis hiervan hebben wij onze onderzoeksvraag
kunnen stellen:
Aangezien wij vermoeden dat fotosynthese een hele belangrijke rol in de
groei van een boom speelt, hebben wij onderzocht wie fotosynthese heeft
ontdekt. Meerdere personen hebben hier aan een bijdrage geleverd.
Jan van Helmont begon het onderzoek dat leidde tot de ontdekking van
fotosynthese midden in de 17e eeuw. Hij mat zeer nauwkeurig de massa
van aarde in een pot en plant terwijl deze groeide. Aangezien de massa
van de aarde nauwelijks veranderde concludeerde hij dat de toegenomen
massa van de plant uit het water (het enige dat hij toevoegde aan de
situatie) moest komen. Deze hypothese was deels correct hoewel een
substantieel deel van de massa ook uit de opgenomen koolstofdioxide
komt.
Joseph Priestley ontdekte dat een kaars die in een afgesloten hoeveelheid
lucht brandt snel uit gaat, lang voordat alle was op is. Hij ontdekte verder
dat een muis lucht op dezelfde wijze kon 'verwonden'. Tenslotte toonde hij
aan dat de 'verwonde' lucht hersteld kon worden door planten.
In 1778 herhaalde Jan Ingenhousz de experimenten van Priestley en
ontdekte dat de invloed van zonlicht een plant in staat stelde de muis te
redden.
In 1796 toonde Jean Senebier aan dat de 'verwonde' lucht CO2 was en dat
deze opgenomen werd in planten tijdens fotosynthese. Snel daarna
toonde Theodore de Saussure aan dat de toename in massa van een plant
niet door de CO2 alleen te verklaren was maar dat water ook een rol
speelde. De basisformule voor fotosynthese was bekend.
Sindsdien is de kennis verder toegenomen. De eerste experimenten die
aantoonden dat de zuurstof afkomstig was uit water en niet uit
koolstofdioxide werden gedaan door Robin Hill in 1937 en 1939. Samuel
Ruben en Martin Kamen gebruikten vervolgens het zuurstof-18 isotoop om
dit te bewijzen. Melvin Calvin zocht de donkerreacties uit. Rudolf Marcus
won de Nobelprijs voor het ontdekken van de functie en het belang van de
elektronentransportketen.
BRONNEN ARTIKELEN.
Jan van Helmont
Bron 1:
http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/hoeontwikkelt-een-boom-zich
Bron 2 :
http://www.monumentaltrees.com/nl/bomen/mammoetboom/geschiedenis/
Bron 3:
http://www.bonsaiverenigingzuidholland.nl/Hoe%20groeit%20een%20boom.html
Bron 4:
http://www.simonstuinenboomzorg.nl/index.html?b_groei
bron 5:
http://www.50plusplein.nl/Lifestyle/art/6433/de-geschiedenis-van-een-boom
Bron 6:
http://science.howstuffworks.com/life/botany/tree-grow.htm
Bron 7:
http://www.goeievraag.nl/vraag/huis-tuin/overig/blijven-bomen-doorgroeiengaan-groeiperiode.27191
bron 8:
http://www.meesterbrein.com/view.php/wat-is-de-hoogste-boom-terwereld.html
Bron 9:
http://www.emmauscollege.nl/anw/majewski.nl/VWO/bijeenkomsten/nijeenk
omst5/fotosynthese.htm
Bron 10:
http://www.aljevragen.nl/sk/biochemie/BIO162.html
Download