Bijlage: Indicatieve projectenlijst impulsprogramma Vlaamse Kust

advertisement
Indicatieve projectenlijst impulsprogramma voor de Vlaamse Kust
Naam van het project
Locatie
Maatregel I: INVESTERINGEN
EEN CONCURRENTIËLE VAKANTIEOMGEVING AAN ZEE
Z-(ee)-banken - Kindvriendelijke infrastructuur
Beachhouses voor reddingsdiensten
Basiswerking van de reddingsdiensten
Strandlockers
Verhoogde veiligheid ikv het nieuwe kitesurfreglement
(beperkt tot aankoop materiaal)
Toeristische centrale infoborden kustjachtclubs
Nutsinfrastructuur badkarhouders
Sanitair Wenduine
Sanitair Haerendycke
Vernieuwing Lazef (watersportclub)
Aanleg en inrichting nieuw wandelpad in plaats van oude
keringsdijk
Kust
Kust
Kust
Kust
Studie toeristische recreatieve zone strand
Klimconstructie op het strand
Openbaar sanitair openluchtzwembad Oostduinkerke
Twintig stranddouches
Glijbanen op de dijk
Uitbouw van de zeedijk tot multifunctionele boulevard
(beperkt tot toeristische aankleding)
Creëren van een landmark langs de zeedijk ter hoogte
van het Middelkerks Casino (beperkt tot toeristische
aankleding)
Badengebouw
Sanitair Leopoldplein
Bouwen van een basisinfrastructuur ter hoogte van het
Hendrikaplein
Restauratie en renovatie Villa Hurlebize tot nieuw
toerismekantoor
De Panne
Koksijde
Oostduinkerke
Middelkerke
Middelkerke
Renovatie en uitbreiding van sanitaire voorzieningen
Nieuwpoort
Oostende Oosteroever: verhuis Yachtclub OSRC
Oostende Oosteroever: verhuis Yachtclub OSRC
Renovatie Venetiaanse en Koninklijke Gaanderijen
(beperkt tot toeristische aankleding)
Strandclub Aminal
RBSC Clubhuis Alberta Zeebrugge
Nieuwe jachthaven te Zeebrugge (beperkt tot nieuw
sanitair en clubhuis)
Oostende
Oostende
Kust
Kust
Blankenberge
De Haan
De Haan
De Panne
De Panne
Middelkerke
Middelkerke
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Oostende
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
1
De toeristisch-recreatieve ontsluiting van de haven van
Zeebrugge
Zeebrugge
BOEIENDE EN GEANIMEERDE BADPLAATSEN AAN ZEE
Uitgaansmogelijkheden voor jongeren creëren
SP Zeebos: overbrugging Kustbaan
Inrichting pleinen en parken: diverse sites
Heraanleg Leopoldplein
Opwaarderen buurt rond Belle Epoque-centrum
I-pod wandeling Belle Epoque
Opwaardering Kennedyplein Vosseslag
Baai van Heist: architectuurwedstrijd
Lakeside paradise (exclusief jeugdherberg)
Golf 'Hof ter Hille': Clubhuis
Toeristische herwaardering site Tennis/Leopoldlaan tot
groene ruimte voor zachte recreatie
Jachthaven Nieuwpoort: Impulsprogramma Manager
Novus Portus
Nautische site Nieuwpoort met brug kanaal Plassendale NP
Toeristische ontsluiting Domein Raversijde
Versterken stedelijke omgeving (Plate,Ensorhuis)
T/R ontsluiting strategisch projectgebied Oosteroever
Kust
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
De Haan
Knokke-Heist
Knokke-Heist
Koksijde
Middelkerke
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Oostende
Oostende
Oostende
DE KUST ALS EEN NETWERK
Blankenbergse Dijk
Wandelnetwerk Westkust: fase 2
Kust
Kust
DE KUST IN RELATIE TOT EEN AANTREKKELIJK HINTERLAND
Groene 62 en het relationele omgevingsplan
Recreatief onthaal voor de Zwinstreek
Tunnel Zinnedreef: link hinterland/West-Blankenberge
Landschapspark (Slijpe)
Kust
Kust
Blankenberge
Middelkerke
EEN GASTVRIJE KUST
Digitale info Kustevents (displays in hotels, Kusttram,…)
Bezoekerscentrum Nachtegaal
Kust
De Panne
Maatregel II: SECTORONDERSTEUNING
2
EEN VERBLIJFSVRIENDELIJKE KUST VOOR IEDEREEN
Benchmarking ruimtelijke kwaliteit voor de campings
Zee van Kwaliteit - fase 4
Vakantiewoningen aan zee - Kwaliteitsverbetering fase 3
Hotelinnovatie - fase 2
Kustambassadeurs (fase 3): upgrading shoppingapparaat
De Vlaamse Kust:zichtbare toegankelijkheid (beperkt tot
ontsluiting van toegankelijkheidsinfo)
Kust omhelst erfgoed
Kust
Kust
Kust
Kust
Kust
Kust
Kust
Maatregel III: EVENEMENTEN EN MARKETING
MARKETING
Promotiecampagne Kustweerbericht
De Zee staat in het station
Vakantiewoningen aan zee: marktbewerking
"Beach 2013" - Big Day Out
Een toeristische referentiegids voor de Kust
Ondersteunen van het kampeertoerisme aan de kust
Kust
Kust
Kust
Kust
Kust
Kust
DE KUST ALS NETWERK VOOR EVENMENTEN
Dranouter Bad 2012-2013-2014
200 jaar Fort Napoleon
WK Koksijde
Beaufort 04, fase 2
De Panne
Oostende
Koksijde
Kust
PERIODIEKE ONDERZOEKEN BIJ KUSTTOERISTEN
Marktinformatie omtrent MICE clienteel aan de Kust
Kust
Reeds goedgekeurde projecten
2010
3
NAAM PROJECT
MAATREGEL I:
INVESTERINGEN
Aanleg glijbanen op de dijk
Van Praet-helling: nieuw sanitair
Renovatie sanitair blok De Haan Oost, inrichting informatie- en
onthaalpunt, strandbibliotheek,
initiatieruimte
Sanitair gebouw Pierre
Bortieplein
LOCATIE
INDIENER
Blankenberge
Blankenberge
stad Blankenberge
stad Blankenberge
12.250
125.000
De Haan
gemeente De Haan
gemeente De
Panne
gemeente De
Panne
56.443
De Panne
Sanitair gebouw Canadezenplein
Cabourduinen: inrichten van een
picknickruimte met sanitaire
voorzieningen
Renovatie strandaccommodatie
Casino-West
Inrichting strand: Nieuwe
stranddouches en matten
De Panne
Digitale wandelingen
Verhogen belevingswaarde
Duinenplein
Golf 'Hof ter Hille':driving range
Campus marktplein-uitbouw tot
een toeristisch-recreatieve
ruimte
Interactieve inrichting van het
zeilschip Mercator
MAATREGEL II:
SECTORONDERSTEUNING
Vakantiewoningen aan zee:
kruispuntbank voor efficiënt
toeristisch ondernemen door de
toeristische
verhuurkantoren(fase 1)
Kustambassadeurs
Hotelinnovatie: een golf van
vernieuwing
De Panne
Middelkerke
Oostende
gemeente De
Panne
gemeente
Middelkerke
BEDRAG (€)
100.915
100.915
13.154
59.127
85.000
Oostende
stad Oostende
Toerisme Oostende
vzw
Bredene
Koksijde
gemeente Bredene
AGB Koksijde
11.000
265.094
Middelkerke
gemeente
Middelkerke
265.094
Oostende
stad Oostende
145.781
Kust
149.625
Kust
CIB Kust vzw
UNIZO WestVlaanderen
Kust
Westtoer APB
93.750
Kust
Kust
Kust
Provincie WestVlaanderen
Westtoer APB
Westtoer APB
90.000
90.000
MAATREGEL III:
EVENEMENTEN EN
MARKETING
Week van de zee
Kust ze
De vakantieganger in
50.000
192.867
119.985
4
commercieel logies aan de Kust
TOTAAL
2.026.000
2011
MAATREGEL I:
INVESTERINGEN
Koepelproject 'Kitesafe':veilig
watersporten aan de Vlaamse
kust
Strandhuizen voor de
strandreddingsdienst
Storms( pieren in de storm)
Verhogen belevingswaarde en
toegankelijkheid recreatiedomein
'De Grasduinen'
RBSC Clubhuis Duinbergen
Ten Bogaerde- museum George
Grard
Eco-golf ' Hof Ter Hille'- short
course
Bleau beach Westende
Kwalitatieve inrichting verlengde
Saint-George's Day Wandeling
MAATREGEL II:
SECTORONDERSTEUNING
De Vlaamse Kust: een Zee van
kwaliteit-fase 3
Vakantiewoningen aan zee:
kruispuntbank voor efficiënt
toeristisch ondernemen door de
toeristische
verhuurkantoren(fase 2)
Kustambassadeurs fase 2:
upgrading shoppingapparaat
MAATREGEL III:
EVENEMENTEN EN
MARKETING
Imagocampagne voor de Kust in
Wallonnië
Beaufort 04
ALGEMEEN TOTAAL 2010 en
2011
Kust
VVW-Recrea
49.149
Blankenberge
24.515
Blankenberge
stad Blankenberge
bvba Pier
Blankenberge
149.895
Bredene
Duinbergen
gemeente Bredene
RBSC
200.000
67.387
Koksijde
gemeente Koksijde
250.000
Koksijde
Middelkerke
AGB Koksijde
Bleau bvba
250.000
135.000
Zeebrugge
stad Brugge
200.000
Kust
Westtoer apb
225.000
Kust
vzw CIB kust
UNIZO WestVlaanderen
108.281
Westtoer apb
vzw Ku(n)st
TOTAAL
192.867
250.000
2.192.094
Kust
Kust
Kust
90.000
4.218.094
5
Download