Persbericht_KiesKatwijk_ThuisblijvenGeenOptie

advertisement
KiesKatwijk
Persbericht
lokale politieke partij
p/a duinpad 10
2225 HN Katwijk
www.kieskatwijk.nl
06-24717940
Thuisblijven is op 19 maart geen optie.
KiesKatwijk wil een Bestuur dat er voor de eigen inwoners is
De inwoners van Katwijk willen geen vierbaanssnelweg N206 dwars door de dorpen omdat
dat lekker goedkoop is, en omdat B&W van Katwijk dat goed genoeg vindt voor de inwoners.
Wethouder Binnendijk vindt een tunnel overbodige luxe en daarom krijgen we hem blijkbaar
niet. Er zijn daarnaast teveel voorbeelden te noemen waarbij de gemeente uw geld in onze
ogen verbrast heeft of verkeerde bestedingen waarmee onvoldoende de belangen van de
eigen inwoners worden gediend. Daar gaan we in de toekomst de rekening voor betalen,
door gezondheidsschade vanwege fijnstof of onvoldoende zorg, maar ook door financiële
schade door hogere tarieven en belastingen. KiesKatwijk wil dat scenario voorkomen en
vraagt daarvoor steun van de kiezers.
Het gaat KiesKatwijk om de burger en niet om het verdienmodel
Kort samengevat komt ons bezwaar neer op het feit dat ons gemeentebestuur de oren
teveel naar de bouwlobby laat hangen. Bouwbedrijven willen vooral geld verdienen maar
burgers hebben ook wensen. Ze willen niet dat Katwijk langzamerhand veranderd wordt in
een steenwoestijn, ze willen aantrekkelijke groene wijken met huizen die een goede
prijs/kwaliteit verhouding hebben. En ze willen vooral betaalbare huurwoningen want een
koopwoning kunnen velen niet meer betalen. Ze willen een tweede Panbos en ze willen niet
dat het Vliegkamp Valkenburg onder valse voorwendselen wordt veranderd in een ordinaire
Vinexwijk. Gedeputeerde Veldhuizen van de provincie Zuid-Holland heeft het eindelijk zelf
moeten toegeven, er is geen markt voor dure huizen. En dus kan het hele Masterplan
Valkenburg zo de vuilnisbak in. Katwijkers hebben trouwens meer behoefte aan
hoogwaardige werkgelegenheid dan aan prestigeprojecten. KiesKatwijk wil het voormalige
vliegveld daarvoor inzetten.
Duinvallei, sleutelvoorbeeld van hoe het niet moet
Een recent voorbeeld van verkeerd beleid waarbij het geld centraal staat en niet de
inwoners van Katwijk is de zaak rond Duinvallei. Pal op de toekomstige snelweg wil men
zonder daar ruchtbaarheid aan te geven een tweede Zanderij realiseren voor pakweg 400
huizen in hoogbouw. In de discussie die hierna in de gemeenteraad werd gevoerd heeft geen
enkele partij helder gezegd wat hun bedoelingen of wensen zijn m.b.t. Duinvallei. Uit een
Blz. 1
“Andere politiek vraagt nieuwe mensen”
analyse van de programma’s weten wij dat alleen de SGP en KiesKatwijk tegen woningbouw
op Duinvallei gekant zijn. KiesKatwijk wil hier een parklandschap. De andere partijen hadden
blijkbaar geen behoefte om duidelijk te zijn naar de kiezers in dit debat in de gemeenteraad.
Dit moet toch beter kunnen ?
Er kan van alles uit deze casus Duinvallei worden geconcludeerd maar de kwestie laat in
ieder geval zien dat de huidige gemeenteraad onvoldoende weerwerk levert en vooral
reactief bezig is. Het College van B&W speelt geen open kaart en informeert de
gemeenteraad en de burger zo min mogelijk. En blijkbaar komen ze daar mee weg. Andere
politiek vraagt in onze ogen dus nieuwe mensen die het net een beetje anders gaan doen.
Blijf dus niet thuis op 19 maart maar geef KiesKatwijk een kans. Een frisse blik en
doortastende gezond verstand beleid is keihard nodig. Thuisblijven is daarom op 19 maart
geen optie.
Blz. 2
“Andere politiek vraagt nieuwe mensen”
Met vriendelijke groet,
Jaap Haasnoot
duinpad 10
2225HN Katwijk
Namens de lokale politieke partij KiesKatwijk
Blz. 3
“Andere politiek vraagt nieuwe mensen”
Download