agenda - Etty Hillesum Lyceum

advertisement
Editie 4 / Mei 2015
GASTSPREKER BIJ SPORT EN BEVEILIGEN
PROJECT KEURWALK
Wij hebben bij sport en beveiliging op woensdag 25 maart een gastspreker in de klas gehad.
Een echte fotoshoot!! lichtflitsen, camera's, haar,
make-up en natuurlijk vakkleding.
Tijdens deze voorlichting
heeft een oud leerling van De
Keurkamp verteld over de
opleiding (en) die hij gevolgd
heeft als beveiliger en bodyguard. Hij heeft verteld wat
je als beveiliger allemaal wel
en niet mag doen. Hierbij had
hij filmpjes laten zien hoe het
werk als uitsmijter eruit ziet.
Ook waren er enkele attributen meegenomen die de leerlingen konden bekijken en zelf
konden aantrekken. Sakua
heeft op de foto een steek
werend vest aan. Op dat moment voelde hij zich even een
echte beveiliger.
Dinsdag 19 mei was het zover: fotograaf Erik
Karst kwam met camera's, statieven, lampen etc
op de Keurkamp. De praktijklokalen waren omgebouwd tot echte fotoshootlocaties. De leerlingen gedroegen zich als volleerde fotomodellen. Zij lieten zich verkleden en geduldig volgden
zij de instructies op van de fotograaf en zijn assistent.
Volgende week zijn de salon en het Zorg & Welzijn lokaal nog aan de beurt en als laatste de
gymzaal.
In deze Re-LiKe alvast een deel van de making of!
Walibi Holland
Op 29 en 30 juni zullen we ter afsluiting van het schooljaar weer een
bezoek brengen aan Walibi Holland.
Alle leerlingen van klas 1,2 en 3 hebben een mailtje gehad om je hier
voor in te schrijven. Heb je dat nog
niet gedaan. Doe dit dan snel!! Inschrijven kan nog tot 1 juni aanstaande!
AGENDA
25 mei
26 en 28 mei
28 mei t/m 9 juni
3 juni
11 juni
18 juni
22 juni
23 juni
25 juni
2e Pinksterdag
Inhalen Cito
Rekentoets (2e afname)
SCHOOLFEEST klas 1, 2 en 3
Uitslag Examens
Start Ramadan
Sportdag klas 2
Sportdag klas 3
Sportdag klas 1
1
EXAMEN– EN CITOBIBBERS
De praktijkexamen zijn achter de rug. Ook de CITO toetsen voor klas 1, 2 en 3 hebben weer voor de nodige
zweetdruppels gezorgd.
Estelle en Lindsey vertellen het volgende hierover in een kort interview.
Waar is de CITO voor?:
Om te kijken of je vooruit bent gegaan. Welke onderdelen: wiskunde rekenen.
Welke onderdelen kwamen aan bod?
Engels, Nederlands, Wiskunde en Rekenen.
Kunnen jullie iets vertellen over het soort vragen:
Werkwoorden vervoegen. Welke woorden zijn fout gespeld.
Bij Engels krijg je heel lange teksten: actuele kranten berichten. Dat vonden we moeilijk, zeker als je niet zo
goed bent in Engels. We staan wel allebeide voldoende voor Engels. Rekenen en wiskunde kregen we breuken
en procenten. Maar we moesten ook optellen en aftrekken en vermenigvuldigen. Bij sommige onderdelen
mag je een rekenmachine gebruiken, bij andere niet. Natuurlijk heb je dan wel kladpapier.
Wat is het doel van al die CITO-toetsen?
Cito is om te kijken of je vooruit gegaan bent. Ze kunnen dan met de uitslagen van vorig jaar vergelijken waar
je vooruit en waar je achteruit bent gegaan.
Wat moeten we als school doen met de resultaten?
We willen dat de uitslag gebruikt wordt. Als dan
blijkt wat we moeilijk vinden of waar we niet zo
goed in zijn, dan hebben we bijles nodig.
Wat is het voordeel van bijles?
Bij bijles is er meer tijd voor je. In een klas zijn er
veel vragen en soms is er dan geen tijd voor onze
vragen. Voor onze toekomst is het heel belangrijk
dat we een diploma halen!!!
Dit interview is opgenomen en letterlijk uitgeschreven..
JE HEBT ZE VAST WEL EENS GEZIEN?
Vanaf februari is Raster als groep jongerenwerkers actief betrokken bij de grote pauzes, en bieden
zij jullie naschoolse activiteiten aan. Zo kan je op de dinsdag en vrijdag middag deelnemen aan zaalvoetbal, Nail-Art en Street-Art. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is Raster in het Trefcentrum aanwezig met enkele activiteiten tijdens de grote pauze. Op pagina 5 stellen twee medewerkers zich voor.
Uitdaging: Kom langs en doe mee!!!
2
K1B OP BEZOEK BIJ HET EH CENTRUM
ELFJE
Op maandag 16 maart gingen we met klas 1B (en de andere klassen) naar het Etty Hillesum Centrum. We gingen
gezamenlijk naar de stad met de fiets.
Een elfje is een gedicht dat uit elf woorden bestaat. In
de eerste regel 1 woord, in de tweede regel 2 woorden,
in de derde regel 3 woorden, in de vierde regel 4 woorMevrouw Kerckheart stond ons op te wachten bij de fon- den en de laatste regel eindigt met 1 woord.
tein op de brink. We moesten even wachten tot dat we
naar de plek toe mochten. Toen we bij de plek waren
moesten we onze fietsen daar neerzetten en mochten
we naar binnen. We moesten de mensen daar een hand
geven en onze spullen bij de kapstok leggen zoals jassen
en tassen. Toen
moesten we gaan
zitten op de witte
bankjes en de
mevrouw
ging
wat
uitleggen
wat we gingen
doen. We kregen
een plankje een
potlood en een
boekje, en we moesten toen opdrachten maken en opschrijven in het boekje. Het ging voornamelijk over racisme en discriminatie en ook wel over de joden. Er stonden
veel schotten met allemaal vragen die we moesten beantwoorden dat duurde ongeveer een half uurtje want je
kon ook nog dingen kijken en doen. Toen we klaar waren
vroeg de mevrouw hoe het ging. Mevrouw zei dat we
nog een film gingen kijken ze ging eerst wat uitleggen
over de film. Toen de film was afgelopen moesten we
weer onze spullen pakken en de mensen weer een hand
geven en zeggen ‘’bedankt voor alles!’’, toen gingen we
weer onze fietsen pakken en weer gezamenlijk terug
naar school fietsen.
De derde jaars hebben in het kader van vrijheid, 4 en 5
mei een paar prachtige exemplaren op papier gezet.
Vrijheid
Vijf mei
Vrijheid in landen
Vlag aan de stok
Bevrijdingsdag
Bevrijding
Sophie
Veel oorlog
Vijand heeft opgegeven
Ik geniet van de
Vrijheid
Vijf mei
Vrijheid
Belinda
Vieren wij onze
Vrijheid na alle oorlogen
Peace
Rogier
Het was een geslaagde dag! Veel geleerd over racisme,
discriminatie en joden.
5 Mei vieren
We onze vrijheid
Samen met heel
Nederland
Klas 1B.
4 Mei herdenken
POSITIEF OORDEEL INSPECTIE
Vrijheid
We de doden
Jullie hebben misschien wel gezien dat De Inspectie van
het Onderwijs op dinsdag 12 mei 2015 een bezoek heeft
gebracht aan onze school. De inspectie bezocht onze
school voor het “vier-jaarlijkse” bezoek. Tijdens dit bezoek
bekeek de inspectie een aantal lessen en zijn er gesprekken
geweest met leerlingen, personeelsleden en directie. Aan
de hand van dit bezoek heeft de inspectie De Keurkamp positief beoordeeld. Hier zijn we uiteraard heel trots op!!
3
Samen met heel
Nederland
Herdenken
Merve, Rayanne,
Raimonda
Daniëlle
IN DE KRANT !
4
DE MENSEN VAN RASTER
Mijn Naam is Mustafa Yavuz.
Ik werk sinds 2001 voor Raster; ik ben altijd actief geweest in de
Rivierenwijk en door de jaren heen ook in verschillende wijken
van Deventer.
Mijn basistaken bestaan voornamelijk uit het ambulant werk (veel
op straat bezig zijn met het opzoeken en contacteren van jongeren), ik bied verschillende activiteiten aan voor verschillende
doelgroepen (elke woensdag en vrijdag organiseer ik de inloop
voor jongeren uit de Rivierenwijk) en ik verzorg huiswerkklassen
voor jongeren die behoefte hebben aan extra begeleiding en ondersteuning. Verder ben ik actief op Arkelstein door middel van
zaalvoetbal-activiteiten en ik ondersteun de volksdansgroep, de muziekgroep in de Rivieren-
wijk, het talenthouse en zaalvoetbal voor tieners.
Wat kom je doen bij het Keurkamp?
Op vrijdagmiddag van 14.30 t/m 16.00 uur verzorg ik de zaalvoetbal-activiteit.
Mijn naam is Selver Orkman.
Sinds maart 2009 werk ik bij Raster Welzijn. Eerst in Colmschate,
bij het jongeren inloop centrum. Sinds 2012 doe ik het stedelijk
meidenwerk. Dit betekent vooral accommodatiegericht werk in
Keizerslanden, de Rivierenwijk en Colmschate. Daarnaast ondersteun ik vrijwilligers in omliggende dorpen: Okkenbroek, Lettele,
Diepenveen en Schalkhaar. Wat ik in de meidengroepen doe, verschilt per meidengroep. Het is vooral gericht op informatie, advies
en begeleiding bij doorverwijzing.
Wat kom je doen bij het Keurkamp?
Op de dinsdagmiddag geef ik de nailart workshop aan een groep meiden. De eerste paar weken is het nailart en daarna wil ik de gelnagelcursus aanbieden, omdat dit past bij de type
meiden.
5
OP BEDRIJFSBEZOEK BIJ STICHTING DE PARABOOL
Hallo,
Wij zijn Busra Sural en Dilara Uzun
Wij zitten in klas 3ZW1 en we gingen voor een bedrijfs bezoek
naar stichting de Parabool. De stichting Parabool is een plek
voor kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties.
We gingen met de bus naar Schalkhaar, en kwamen iets vroeger dan de rest, we gingen na binnen en er waren al snel vriendelijke mensen die met ons kennis wilden maken.
In het begin vonden we het nog een beetje spannend, maar we
wenden er snel aan. Ze kwamen een voor een bij ons langs en
stelden zich netjes voor, met hun naam en/of goeiemiddag.
Toen we compleet waren werden we opgesplitst in groepjes.
Wij zaten met z’n tweeën in een groepje en we werden geplaatst bij de ouderen met een beperking. De begeleider van
de ouderen heeft ons alles laten zien wat bij de ouderen hoort
en toen we klaar waren met de rondleiding mochten we onze
tijd met hun doorbrengen.
Iedereen had z’n eigen taak. Eén was bezig met de kleurplaten
in te kleuren en die schoven ze dan door en werd later uitgeknipt tot een slingervorm. De rest gingen er touwtjes doorheen
maken en wij mochten daarmee helpen. Ze maken steeds tijdens hun dagbesteding verschillende dingen om te verkopen.
Zo hebben ze een winkeltje waar hun spullen worden verkocht
en ook een webshop waar je het kunt kopen. Om half 3 was
het koffietijd. We gingen toen koffie drinken en kregen er
koekjes bij. We moesten zelfs mensen helpen bij het eten van
hun koekjes. Het was heel interessant om met ze te praten
ieder had z’n eigen verhaal. Er zaten leuke verhalen tussen en
zelfs een hele zielige. We werden zelfs goed met de mensen en
ze waren zelfs heel blij dat ze met ons kennis hebben gemaakt,
één van de ouderen was Berend hij heeft ons z’n hele levensverhaal verteld. Het was best een droevig, maar ook leuk verhaal wat die ons had verteld.
De meeste cliënten werden tussen drie en half 4 opgehaald
door een chauffeur of een busje. Dit was ons verhaal over ons
bedrijfsbezoek en we hadden het echt naar ons zin.
Dilara Uzun en Busra Sural
PARTY!!!
Meneer van Hoof is afgelopen weken
samen met Michelle en Helene uit klas
2B druk bezig geweest met de planning
van een schoolfeest. De grote lijnen
staan nu en worden verder uitgewerkt.
Wat: Schoolfeest.
Waar: Trefcentrum.
Wie: Klas 1, 2 en 3. (+ docenten)
Wanneer: woensdag 3 juni van
19.30uur tot 23.00uur.
Een kaartje zal €2,- kosten (inclusief 1
drankje).
ADRESGEGEVENS
Ludgerstraat 1
7415 DV Deventer
tel: 0570 - 504730
www.dekeurkamp.nl
[email protected]
ettyhillesumlyceum.nl
COLOFON
De Re-LiKe wordt gemaakt
voor leerlingen, ouders,
medewerkers en relaties
van De Keurkamp en verschijnt acht keer per jaar.
Redactie & vormgeving
Mevr. F. Francke
Mevr. S. Jeurnink
Dhr. W. Oortgiesen
6
Download