De plattelandskerken van de Isa-e-Church zijn verspreid over het

advertisement
Naamsverandering Isa-e-Jamat:
ISA-E-CHURCH IN BANGLADESH
Lieve broers en zussen in Christus,
NAAMSVERANDERING: ISA-E-CHURCH
Politiek gezien gaat het nu beter met ons land.
Maar de klimaatverandering is hier goed
merkbaar: in april en mei was het hier
extreem heet, in juni begon kregen we te
maken met stortregens en overstromingen.
Onze kerk kreeg te maken met nieuwe regels
van de overheid. We mogen niet langer Isa-eJamat heten, omdat we een politieke partij
hebben met “Jamat” in haar naam. Vanaf nu
heten we dus Isa-e-Church Bangladesh!
Spirituele bijeenkomst

16 & 17 april 2015 een spirituele
bijeenkomst in de regio Sathkira waar
65 gelovigen deelnamen. We hebben
met zieken gebeden voor hun
genezing. Via een bijbelkwiscompetitie leerde de gelovigen meer
over het evangelie.

12 & 13 mei 2015 een pastortraining
in de regio Rangpur met 24 pastors en
predikanten. Ze deelden met elkaar de
voortgang en toekomstplannen van
hun kerkelijke activiteiten, de
successen en problemen.

20 & 21 mei 2015 hielden we een
seminar voor nieuwe gelovigen in een
Baptisten kerk. Het waren Rohinga’s,
vluchtelingen uit Myanmar. Door
beperkingen van de overheid konden
we niet 100 gelovigen bij elkaar
brengen, maar wel 24. We hebben
Pastortraining
TRAININGEN
We hebben afgelopen maanden weer
verschillende trainingen georganiseerd:

11 & 12 april 2015 een pastortraining
voor de regio Khulna voor 11 pastors
en evangelisten.
1
hen aangemoedigd om op een
christelijke manier te leven tussen de
duizenden Rohinga-vluchtelingen, die
meestal moslim zijn.

25-27 mei 2015 een
bijbelcorrespondentie-vervolgcursus
in Dinajpur met 40 studenten,
waaronder 3 vrouwen. Ze hadden veel
vragen, waar we over discussieerden.
Aan het eind besloten 15 deelnemers
dat ze meer wilden weten van het
christendom en contact wilden zoeken
met een kerk in hun eigen omgeving.
CD met Bengaalse psalmen
CD MET PSALMEN
De plattelandskerken van de Isa-e-Church zijn
verspreid over het hele land en ze zijn redelijk
nieuw. Vaak heeft de leider van deze kerken
een training van acht weken gehad bij het
trainingsinstituut van de Isa-e-Church. De
voorganger leidt de kerk, onderwijst de
gelovigen, gaat voor in diensten. Maar vaak is
hijzelf nieuw in het geloof. Hij heeft niet veel
ervaring met onderdeel zijn van een grotere
kerk. In de meeste kerken in de wereld is
aanbidding een onderdeel van een kerkdienst.
Om nieuwe gelovigen te helpen
aanbiddingsliederen te zingen, heeft Isa-eChurch cd’s en liedboeken uitgegeven. Deze
worden niet alleen door kerken van Isa-e
Church gebruikt, maar ook door andere
gelovigen met een moslim achtergrond, die de
liederen leren en ernaar luisteren.
Vervolgbijeenkomst op de
bijbelcorrespondentie-cursus


5-16 juni 2015 een training voor
vrijwillige voorgangers in Barisal voor
25 studenten uit 10 verschillende
regio’s van het land. ’s Avonds
bekeken ze christelijke films om zo
meer te leren over het leven van de
profeten.
Toen christenen uit Nederland ons in 2012
bezochten, vertelden zij dat de psalmen uit de
bijbel op muziek gezet zijn. Ons bestuur kende
dat gebruik niet en vond het een fantastisch
idee! De psalmen zijn nu herschreven en
speciaal gecomponeerd, zodat zij passen op
Bengalese melodieën. De CD’s kunnen
makkelijk worden verkocht, omdat de
psalmen van David ook binnen de islam
bekend zijn. In April 2015 is de CD met de
eerste acht psalmen in 14 liederen
uitgekomen.
19-21 juni 2015 een doopbijeenkomst
in Dinajpur met 55 gelovigen uit de
regio Rangpur. Ze kregen informatie
over Redding, Doop, Avondmaal,
vervolging en christelijke ceremonies.
40 broers en zussen lieten zich dopen
en namen deel aan het Avondmaal.
2
We kunnen het Evangelie op deze manier
delen met onze moslim broers en zussen. Het
werkt heel goed om het Evangelie te brengen
op een manier die moslims herkennen vanuit
hun eigen achtergrond. Moslims voelen zich
daar heel goed bij en worden er blij van.

Samen liederen zingen is een goede manier
om God te aanbidden. Tegelijk is het ook een
goede manier om meer over God te leren. Er
is soms wat bijgeloof onder moslims rond
liederen. Maar de meeste moslims houden erg
van zingen. Het is een fantastische manier om
het goede nieuws te laten horen onder
mensen die Jezus nog niet kennen.


We willen een muur bouwen om ons
trainingscentrum in Barisal te
beschermen tegen de oprukkende
rivier.
We zouden graag in Sathkira graag
een conferentiecentrum bouwen, die
ook als school gebruikt kan worden.
We vragen voortdurend om financiële
steun voor onze voorgangers.
Kerk in Actie draagt uit principe niet bij aan
de bouw van kerkgebouwen, omdat wij
vinden dat de gemeenschap de bouw van
haar kerk zelf moeten kunnen bekostigen en
voortzetten.
ZING EN BELUISTER BENGAALSE PSALMEN
U kunt de CD voor € 2,50 bestellen via
www.kerkinactie.nl/webwinkel. U vindt de
tekst en bladmuziek binnenkort op
www.kerkinactie.nl/isaechurch.
Daarom zijn we de CD met Psalmen gaan
maken. In iedere kerkdienst van Bengaalse
christenen worden er Psalmen gelezen. Wij
zijn nu van plan om alle 150 Psalmen op
Bengaalse melodieën te zetten. Dat zal onze
gemeenteleden ook helpen om God te prijzen.
De CD’s worden verspreid via onze
kerkleiders, die het in hun kerkdiensten
kunnen gebruiken. Pastor Abdul Hannan
Talukder, die een kerk leidt in Sylhet was
opgetogen toen hij de Psalmmuziek hoorde.
Hij nam 50 CD’s mee voor zijn gemeenschap.
Het is heel inspirerend voor ons om
Psalmmuziek te maken en te verspreiden. We
zullen hier zeker mee doorgaan.
Deze cursisten bedanken u voor uw steun!
Juli 2015
WIJ VRAGEN UW VOORBEDE




Heeft u vragen of opmerkingen? Neem
contact op met uw Kerk in Actie
gemeenteadviseur of met de Servicedesk
van Kerk in Actie: (030) 880 1456
Dank God dat ons land afgelopen
maanden politiek stabiel is.
Dank God om Zijn zegeningen en Zijn
leiding bij onze programma’s.
Dank God dat we het Evangelie
kunnen brengen aan Rohingavluchtelingen uit Myanmar.
Wij zouden graag twee nieuwe kerken
bouwen, zodat de gemeenschappen in
Kumarghata en in Kaunia niet langer
thuis bij elkaar hoeven komen.
[email protected]
www.kerkinactie.nl/themajaar
www.kerkinactie.nl/gemeenteadviseur
3
Download