WIZO voor Druzen en Arabische vrouwen en kinderen

advertisement
WIZO voor Druzen en Arabische vrouwen en kinderen
De WIZO instellingen staan open voor alle inwoners van Israel bovendien zijn er WIZO programma’s speciaal
voor Druzen en Arabische gemeenschappen:
In Galilea en het Karmel district:
Een cursus leidinggeven binnen de eigen gemeenschap voor vrouwen in Hurfish, Rehaniya, Daliyat-el-Carmel,
Oussafiye en Rahat. (zie ook WIZO Vrouwen en Leiderschap)
WIZO speelzalen voor kleuters en kinderen van de basisschool zijn te vinden in Rama en in Daliyat-el-Carmel.
Nederland steunt een vrouwenclub gevestigd in het WIZO Community Center in Rehaniya, in Opper Galilea.
Een groep Circassische vrouwen, meest verpleegsters en leraressen ontmoeten elkaar daar voor workshops en
sociale activiteiten. Bovendien is er ook daar een WIZO speelzaal voor kleuters en kinderen van de basisschool.
WIZO Rahat biedt Bedoeïenen vrouwen diverse cursussen aan:
waaronder een cursus ondernemerschap, hebreeuws, assertiviteit, leidinggeven en kinderverzorging.
Jaarlijkse conferentie voor Druzen vrouwen
Al 12 jaar organiseert WIZO een driedaagse conferentie voor vrouwen uit Druzen dorpen in Galilea en het
Karmelmassief om persoonlijke contacten en eensgezindheid te versterken. Ook wordt er aan de
bewustwording en emancipatie van de vrouw en de Druzen vrouw in het bijzonder gewerkt.
Het interessante programma trekt jaarlijks meer dan 2000 deelneemsters. Onderwerpen zijn ondermeer:
actuele zaken, gezondheidszorg, de positie van de vrouw in de (Israëlische) samenleving, communicatieve
vaardigheden. Altijd wordt er een dag uitgetrokken voor bezoeken aan WIZO instellingen en afdelingen.
Activiteiten waar Joodse, Arabische en Druzen vrouwen en kinderen aan deelnemen zijn:
WIZO school voor politiek leiderschap (zie ook WIZO vrouwen en leiderschap)
Kinderdagverblijven:
Kinderdagverblijven al dan niet multifunctioneel met een gemengde populatie van Joodse en Arabische
kinderen zijn te vinden in wijken met een grote Arabische bevolking in:
de wijk Shapira in Zuid- Tel-Aviv - multifunctioneel kinderdagverblijf
de wijk Neve-Nof in Lod
de wijk Hagiva Hatsarfatit in Jeruzalem
Beit Peru in Tel-Aviv-Jafo is een multifunctionele crèche
Beit Canada in Tel-Aviv Jafo is een multifunctionele crèche
(zie ook WIZO zorgt voor jonge kinderen)
WIZO Club voor alleenstaande moeders in Tel Aviv - Jafo.
Wekelijkse bijeenkomsten voor ongeveer 35 Joodse en Arabische vrouwen. Zij krijgen workshops assertiviteit
en (educatieve) scholing aangeboden.
Eenmaal per jaar wordt er een 5 daagse workshop georganiseerd in het WIZO huis Beit Huess.
Tijdens deze dagen komt alles aan de orde wat de vrouwen tijdens het afgelopen jaar geleerd hebben en
worden ze geholpen bij het vinden van betaalde arbeid.
Buurthuiswerk
Het WIZO Italia gemeenschapscentrum in Tel Aviv – Jaffo organiseert veel voor Arabische en Joodse jongeren,
zo voetballen zo’n 30 Joodse en Arabische jongeren in de leeftijd van 10- 15 jaar met elkaar in clubverband.
Arabische middelbare schoolleerlingen van 12 tot 15 jaar gaan naar het muziekcentrum Maalot
WIZO Nahalal Youth Village en WIZO Nir HaEmek hebben Druzen leerlingen.
Materiaal: gids voor ouders over de ontwikkeling van het kind (in Arabisch);
Verhaaltjes om te vertellen (in Arabisch).
Alle brieven en publicaties van de kinderdagverblijven zijn tweetalig: Hebreeuws en Arabisch.
Download