Hiroshima en Nagasaki Japanse steden verwoest door de

advertisement
Hiroshima en Nagasaki
Japanse steden verwoest door de dodelijkste wapens 70 jaar geleden
Op 16 juli 1945 werd het eerste kernwapen getest door de Verenigde Staten in
Alamogordo, New Mexico. Minder dan een maand later – op 6 en 9 augustus 1945 – lieten
de Verenigde Staten atoombommen los boven Hiroshima en Nagasaki, Japan, met meer
dan 100.000 doden als gevolg.
Zeventig jaar na deze verwoesting vertrouwen veel overheden nog steeds op
kernwapens. In 2014 bezaten negen staten ongeveer 15.850 kernwapens, waarvan 4.300
waren opgesteld met operationele troepen. Circa 1.800 van deze wapens bevonden zich
in een staat van hoge operationele alertheid.1 Ongeveer 94% van alle kernwapens is in
het bezit van de VS en de Russische Federatie. Deze massavernietigingswapens vormen
een onacceptabele dreiging voor de mensheid en onze planeet.
Tijdens het herdenken van deze gebeurtenis zouden we allen moeten luisteren naar het
pleidooi van de hibakushas – de overlevenden. Hun ervaring is het meest overtuigende
argument dat kernwapens nooit meer gebruikt mogen worden. Toch blijven
kernwapenstaten werken aan de modernisatie van hun arsenalen in plaats van aan de
vernietiging ervan.2
In mei 2015, tijdens de diep teleurstellende 9e Herzieningsconferentie van het nucleaire
Non-Proliferatieverdrag van de Verenigde Naties, zag de wereld hoe de weerstand van
kernwapenstaten het won van de vele staten die steun betuigden voor het humanitaire
initiatief tegen kernwapens.3
Het gebruik van belastinggeld voor kernwapenprogramma’s is schandalig. Naar schatting
besteden overheden wereldwijd de komende 10 jaar ongeveer US $1 biljoen aan
kernwapens. Het moderniseren van kernwapens is onlogisch in een wereld waar mensheid
en klimaat schreeuwen om financiële steun.
“Geld uitgeven aan kernwapens is een verspilling van welvaart. Prioriteit geven aan zulke
uitgaven is een vergissing en een misallocatie van middelen die veel beter geïnvesteerd
kunnen worden in algemene menselijke ontwikkeling, educatie, gezondheid en de strijd
tegen extreme armoede. Als deze bronnen verspild worden, betalen de arme en zwakke
mensen aan de randen van de samenleving de prijs.” (Paus Franciscus, 7 december 2014)
http://www.sipri.org/media/pressreleases/2015/yb-june-2015
https://www.armscontrol.org/act/2014_05/Nuclear-Weapons-Modernization-A-Threat-to-the-NPT
3 http://www.europeanleadershipnetwork.org/all-eyes-on-the-humanitarian-initiative_2677.html
1
2
1
Mede door de profetische uitspraken van de Heilige Stoel4 waarin de morele
rechtvaardiging voor nucleaire afschrikking wordt onderuitgehaald, en daarmee ook voor
het ontwerpen, ontwikkelen en bezitten van kernwapens, stellen brede kringen in de
samenleving hun overheden steeds vaker een fundamentele vraag: “Waarom zijn
kernwapens nog steeds legaal terwijl alle andere massavernietigingswapens verboden
zijn?” Een internationale oproep voor een compleet verbod op kernwapens groeit en veel
Pax Christi lidorganisaties zijn hierbij diep betrokken.5
Het humanitaire initiatief is een nieuwe oproep om beslissende stappen te zetten richting
een wereld zonder kernwapens. Dit signaleert een fundamentele verschuiving in de
reactie op de urgente eisen van een groot deel van de wereldbevolking – zij zijn immers
de eerste slachtoffers van een kernongeval.
Gemeenschappen dienen te reflecteren op de moraliteit van kernwapens, de rol die
ethiek kan spelen in het afschaffen van kernwapens, en de vredestichtende kracht van
religieus leiderschap en actie. Een ethiek gebaseerd op de dreiging van wederzijds
verzekerde vernietiging is niet goed voor toekomstige generaties. Kernwapens zijn in
essentie onmenselijk en onethisch. Alleen een ethiek gebaseerd op solidariteit en
vreedzaam samenleven is een waardig project voor de toekomst van de mensheid.
“Nucleaire afschrikking en de dreiging van wederzijds verzekerde vernietiging kan niet de
basis vormen voor een ethiek van broederschap en vreedzaam samenleven van mensen
en staten.” (Paus Franciscus, 7 december 2014)
Brussel, augustus 2015
Zie “Nuclear Weapons: Time for Abolition,” Wenen, december 2014 - http://www.paxchristi.net/news/world-withoutnuclear-weapons-possible-holy-see-takes-leading-role-abolishing-nuclear-weapons#sthash.93CePCLS.dpbs
5 http://www.icanw.org/why-a-ban/positions/
4
Download