Persuitnodiging - Radboud Oncologie Fonds

advertisement
Logo organisatie
Persuitnodiging
[TITEL: Naam actie ten bate van Radboud Oncologie Fonds]
[Plaats], [datum] – Op [datum] wordt [naam actie] georganiseerd door [naam]. Met deze actie
wordt geld ingezameld voor het Radboud Oncologie Fonds. [Korte uitleg actie. Beantwoord in deze
eerste alinea in het kort de vragen wie, wat, wanneer, waarom, waar en hoe.]
[Ga in de eerstvolgende alinea verder in op het programma van de actie. Beschrijf wat er hoe laat
gaat gebeuren. Voeg eventueel een programma(boekje) toe.]
Meer informatie over deze actie is te vinden op http://actie.radboudoncologiefonds.nl/[naam actie].
Radboud Oncologie Fonds
Iedereen kent helaas wel iemand in zijn naaste omgeving met kanker. Eén op de drie mensen in
Nederland krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. Het aantal kankerpatiënten zal blijven
stijgen tot 40% meer kankergevallen in 2020. Samen werken wij aan een ideaalbeeld waarin kanker
niet langer bestaat. Daar is veel onderzoek voor nodig. Onderzoek zorgt voor meer genezing en een
betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
Via het actieplatform nodigt het Radboud Oncologie Fonds iedereen in de regio uit om in actie te
komen voor onderzoek. Iedereen kan zich op zijn eigen unieke manier inzetten in de strijd tegen
kanker, bijvoorbeeld door te collecteren, donateur te worden of een sponsorloop te organiseren. Alle
opbrengsten uit dit fonds komen ten goede aan innovatie in onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs
op het gebied van oncologie, binnen en door het Radboudumc.
Uitnodiging voor de redactie
Graag nodigen wij u uit om [eventueel de tijd] bij [naam actie] aanwezig te zijn. Op locatie kunt u zich
melden bij [naam contactpersoon en eventueel de locatie op het terrein], [mobiele
telefoonnummer].
Voor vragen of beeldmateriaal voorafgaand aan de actie kunt u contact opnemen met [naam
contactpersoon], [telefoonnummer] of via [e-mailadres].
Laat u het ons weten of we u kunnen verwachten?
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards