Spreiding subdomeinen in Sprekend verleden Tweede Fase

advertisement
Spreiding (sub)domeinen in Sprekend verleden Tweede Fase
Sprekend verleden Tweede Fase, gemeenschappelijk deel vwo:
Examenprogramma
Domein A Vaardigheden en benaderingswijzen
Domein B Overzicht van de twintigste eeuw
Domein C Totalitaire systemen en staten
Domein D Internationale betrekkingen en oorlogvoering
Onderdelen Sprekend verleden 4 vwo
Alle hoofdstukken
Deel 3 Ontwikkelingen en gebeurtenissen
Deel 1 Communisme, fascisme en parlementaire democratie
vergeleken
Deel 2 Internationale betrekkingen en oorlogvoering
Sprekende verleden Tweede Fase, profielvak havo en vwo:
havo katernen
1 Zo zijn onze manieren
2 Mensen en machines
3 Gezinnen en generaties in historisch perspectief
4 Migratie: toen en nu
5 Anderhalve eeuw politiek in Nederland
6 Communisme en fascisme (momenteel eindexamenkatern
Sovjet Unie)
7 De mensen en hun oorlogen (momenteel eindexamenkatern
Duitsland & Europa)
8 Voorlopig alleen als eindexamenkatern Indonesië
subdomein
volkscultuur: vormgeving van het dagelijks leven
(domein G)
levensonderhoud en sociale verhoudingen (domein B)
primaire samenlevingsverbanden en opvoeding (domeinC)
migratie en culturele beïnvloeding (domein F)
politiek systeem en politieke cultuur in Nederland
(domein D)
totalitaire staten (domein D)
internationale betrekkingen en oorlogvoering
(domein E)
contacten tussen westerse en niet-westerse samenlevingen
(domein F)
Alle katernen
informatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden (domein
A)
Bij Sprekend verleden Tweede fase Handboek 4 havo horen de havo katernen 1 tot en met 5.
Bij Sprekend verleden Tweede fase Handboek havo5/vwo 6 horen de havo katernen 6, 7 en 8.
vwo katernen
1 Zo zijn onze manieren
2 Mensen en machines
3 Gezinnen en generaties in historisch perspectief
5 Anderhalve eeuw politiek in Nederland
6 Communisme en fascisme (momenteel eindexamenkatern
Sovjet Unie)
7 De mensen en hun oorlogen (momenteel eindexamenkatern
Duitsland & Europa)
8 Voorlopig alleen als eindexamenkatern Indonesië
9 Wortels van de westerse wereld
10 Eenheid en verdeeldheid in Europa. Europeanen en
hun staten (werktitel)
11 Eenheid en verdeeldheid in Nederland.
Levensbeschouwing en verzuiling (werktitel)
12 China en Japan
alle katernen
subdomein
volkscultuur: vormgeving van het dagelijks leven
(domein G)
levensonderhoud en sociale verhoudingen (domein B)
primaire samenlevingsverbanden en opvoeding (domein C)
politiek systeem en politieke cultuur in Nederland
(domein D)
totalitaire staten (domein D)
internationale betrekkingen en oorlogvoering
(domein E)
contacten tussen westerse en niet-westerse samenlevingen
(domein F)
oude culturen en de westerse samenlevingen
(domein G)
staats- en natievorming (domein D)
religie en levensbeschouwing (domein G)
‘niet-westerse’ samenlevingen (domein F)
informatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden (domein
A)
Bij Sprekend verleden Tweede fase Handboek 5 vwo horen de katernen 1, 2, 3, 5, 9, 10 en 11.
Bij Sprekend verleden Tweede fase Handboek havo5/vwo 6 horen de katernen 6, 7 en 12.
Download