Eerste beelden van de hele hemel met nieuwe LOFAR

advertisement
Eerste beelden van de hele hemel met nieuwe LOFAR-antennestations
allesoversterrenkunde.nl, 25 april 2007
Astronomen en technici hebben samen de eerste beelden met zeer hoge kwaliteit geproduceerd met nieuwe LOFARantennestations. De gegevens zijn opgenomen met 96 antennes verspreid over vier velden in het centrum van de LOFARtelescoop (LOw-Frequency ARray) in Drenthe. Na transport over een speciale glasvezelverbinding naar de Rijksuniversiteit
Groningen zijn ze verwerkt op de STELLA-supercomputer. De kwaliteit van de uiteindelijke resultaten bevestigt het
wetenschappelijk potentieel van LOFAR en vormt een belangrijk bewijs voor het definitieve ontwerp van de LOFAR-stations.
Dat ontwerp werd op 17 en 18 april in Assen voorgelegd aan een panel van experts in de Critical Design Review. Hier kreeg het
project groen licht voor de constructiefase, die in de tweede helft van dit jaar zal beginnen. Deze week zijn 120 astronomen uit
alle delen van de wereld bij elkaar op een internationaal wetenschappelijk symposium georganiseerd door ASTRON om hun
plannen met LOFAR te presenteren en te bespreken. Een actieve en groeiende gemeenschap van wetenschappers staat klaar om
gebruik te gaan maken van deze telescoop, die een nieuw venster op het heelal gaat openen.
LOFAR-radiokaart van een deel van de sterrenhemel.
Download