Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

advertisement
Contact
IBD-verpleegkundige
Wesly Desaele
t 051 23 78 53
e [email protected]
Studiecoördinatoren
Elien De Cock
Lien Decaesteker
Ann D’hondt Meer info
Voor meer informatie over de ziekte van Crohn, Colitis
Ulcerosa of over ons team kunt u steeds bij ons terecht
of een kijkje nemen op onze website:
www.azdelta.be/ibd
U kunt zich ook inschrijven op onze IBD-nieuwsbrief
door een mail te sturen naar [email protected]
t 051/23 75 34
t 051/23 75 12
t 051/23 75 33
Maag- darm- leverziekten
Secretariaat Roeselare t 051 23 72 15
Secretariaat Menen
t 056 52 22 43
Chirurgie
Secretariaat Roeselare t 051 23 71 09
Secretariaat Menen
t 056 52 21 45
Dagziekenhuis
Roeselare t 051 23 76 70
Menen
t 056 52 25 80
Verpleegafdeling
maag-darm-leverziekten
Roeselare t 051 23 72 70
Menen
t 056 52 24 80
Verpleegafdeling chirurgie
Roeselare t 051 23 71 76
Menen
t 056 23 24 10
AZ Delta Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare t 051 23 71 11 e [email protected]
www.azdelta.be
0520 1159 17/11/2015
Ziekte van Crohn
en
Colitis Ulcerosa
Informatiebrochure
Beste patiënt
De ziekte van Crohn
U of uw familielid/partner kreeg (onlangs) de diagnose
‘de ziekte van Crohn’ of ‘Colitis Ulcerosa’.
Beide ziekten behoren tot de groep van chronische
darmziekten of Inflammatory Bowel Diseases (IBD).
In deze folder vindt u meer informatie over beide
aandoeningen, ons IBD-centrum en de
IBD-verpleegkundige.
De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking die
alle delen van het maagdarmstelsel kan treffen (in
theorie van de mond tot de aars). Klachten die optreden
worden sterk bepaald door de plaats waar het maagdarmstelsel is aangetast.
De belangrijkste klachten zijn (krampachtige) buikpijn,
diarree, misselijkheid, gewichtsverlies en verminderde
eetlust.
IBD-centrum
Colitis Ulcerosa
Ons IBD-centrum streeft naar uitstekende zorg, met
als doel het wegnemen en weghouden van de klachten
bij de patiënt. Daarom is er een vlotte samenwerking
tussen maag- darm en leverartsen, chirurgen, diëtist,
stoma-verpleegkundige, sociale dienst, psycholoog,
radioloog, laboranten en huisartsen. Een centrale IBDverpleegkundige begeleidt niet alleen de patiënt, maar
ondersteunt ook de omgeving doorheen het behandelingstraject.
Colitis Ulcerosa treft alleen de dikke darm. Het
betekent letterlijk ontsteking van de dikke darm met
vorming van zweren.
De ontsteking beperkt zich meestal tot het slijmvlies, de
meest oppervlakkige laag van de darm.
Symptomen zijn bloed-, slijm- of etterverlies bij of op
de stoelgang. Vaak kan de stoelgang niet lang worden
uitgesteld, is er een valse drang om stoelgang te maken
en is er een gestoord gevoel zodat de patiënt moeilijk
onderscheid kan maken tussen een windje, vocht of
stoelgang. Als er een langer stuk dikke darm is
aangetast treedt er vaak diarree op.
Misschien hebt u al een langere periode klachten en is
de diagnose nu een verklaring voor deze klachten.
Maar tegelijk kan leven met een chronische darmziekte
ook een hele aanpassing betekenen voor u en uw
omgeving.
Wat kan de IBD-verpleegkundige voor
u betekenen?
De IBD-verpleegkundige geeft graag antwoord op al uw
vragen, twijfels en bekommernissen over het
ziekteverloop, voeding, medicatiegebruik,
vermoeidheid, reizen en vakantie, seksualiteit,
vruchtbaarheid, anticonceptie, zwangerschap en
borstvoeding,…
Wanneer u denkt geconfronteerd te worden met een
opstoot van uw ziekte, dan luistert de IBD-verpleegkundige naar uw klachten en kan er samen worden
nagegaan hoe uw klachten kunnen worden opgevangen.
Als blijkt dat de opstoot van die aard is, dat een
raadpleging bij uw behandelende arts nodig is, dan
wordt de arts verwittigd en op de hoogte gebracht van
uw klachten.
Hoe kan u de IBD-verpleegkundige
bereiken?
U kunt een afspraak maken met IBD-verpeegkundige
Wesly Desaele op campus Wilgenstraat in Roeselare.
Zij is telefonisch bereikbaar, iedere voormiddag vanaf
8.30 uur. (t 051 23 78 53)
U kunt haar ook mailen via [email protected]
Als de IBD-verpleegkundige afwezig is, kunt u steeds
terecht op het secretariaat maag-darm-leverziekten
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards