Verzamelde Info 17 november 2010 JEDIBUSJES Jeugddienst zkt

advertisement
Verzamelde Info 17 november 2010
JEDIBUSJES
Jeugddienst zkt jeugdconsulent met talent
Niet dat de huidige geen talent heeft, wel integendeel. Maar we meldden je eerder al dat
Filip op 1 december onze jeugddienst zal verlaten. Daarom wordt nu naarstig naar een
vervanger gezocht. Is dat misschien iets voor jou? Meer informatie over de vacature vind
je hier.
Mond vol tanden
De jeugddienst heeft een assortiment aan educatieve spelen en publicaties
die volledig gratis te ontlenen zijn. Wij hebben ons selectie sinds kort
uitgebreid met ‘Mond vol tanden’, een instrument om om te gaan met
seksueel getinte situaties. De begeleidende tekst klinkt als volgt:
Jeugd en Seksualiteit heeft een nieuw instrument om te leren omgaan met
seksueel getinte situaties in het jeugdwerk. Het is een speelse werkvorm met
achtergrondinformatie en richtlijnen.




Een 16-jarig lid is zwanger…
Een 20-jarige leider heeft een relatie met een 15-jarig lid….
9-jarige jongens houden een masturbatiewedstrijd op
kamp…
6-jarigen vinden condooms tijdens een tocht door het bos….
Mond vol tanden is hét instrument om te leren omgaan met seksueel getinte situaties in het
jeugdwerk. Een speelse werkvorm met achtergrondinformatie en richtlijnen voor begeleiders
over hoe omgaan met seksueel getinte situaties in het jeugdwerk.
Iedereen die met kinderen en jongeren werkt, krijgt vroeg of laat met relaties en seksualiteit te
maken. De kinderen en jongeren in een groep worden verliefd, hebben vragen over veilig
vrijen, worden geconfronteerd met onzekerheden… Als begeleider in het jeugdwerk is het
belangrijk in te spelen op de leefwereld van de kinderen en jongeren in je groep.
Als begeleider is het echter niet altijd eenvoudig om goed te reageren op zo’n onverwachte
situatie. Soms staan begeleiders met hun …. mond vol tanden.
Jeugd en Seksualiteit vzw wil met 'Mond vol tanden' begeleiders een houvast bieden voor het
omgaan met seksueel getinte situaties in het jeugdwerk.
Mond vol tanden bestaat uit:
 Achtergrondinformatie over hoe begeleiders in het jeugdwerk kunnen omgaan met
seksueel getinte situaties
 Werkvorm om te leren gepast reageren
 Aanzetten voor het maken van regels, afspraken, een visie rond relaties en seksualiteit
 Richtlijnen om in de toekomst minder met je mond vol tanden te staan
Gratis te ontlenen op de jeugddienst dus. Als je meer informatie wil over de rest van het
aanbod, vraag ernaar!
BIBUSJES
Spellekesavond @ tJOC
Ook al gemerkt dat tJOC de laatste tijd goed vol zit? Dat zal
vrijdag niet anders zijn. Een gigantisch aanbod bord- en
kaartspellen zal aanwezig zijn. Een aantal klassiekers, maar ook
een hele hoop nieuwe. Ken je de spellen niet? Geen paniek,
professionele speelvogels leggen je spelenderwijs de spelregels
uit!
Meer info over de komende avonden in tJOC vind je hier.
Bubusjes
Provincie Oost-Vlaanderen zit niet stil!
Oproep subsidies voor jeugdwerk gericht
naar kinderen en jongeren met een
beperking
Werk ook jij binnen je jeugdwerkorganisatie met kinderen en jongeren met een beperking? Bekijk
dan snel of je voldoet aan de voorwaarde en misschien krijgt ook jouw organisatie een financieel
duwtje in de rug!
In 2008 werd er een nieuw subsidiereglement goedgekeurd voor jeugdorganisaties die zich
expliciet richten naar kinderen en jongeren met een beperking. Vaak gaat het over in oorsprong
lokale initiatieven die door hun aanbod een bovenlokale aantrekkingskracht ontwikkelden. De
ondersteuning vanuit de gemeenten blijkt voor deze initiatieven slecht te lukken. Vaak gaat het
maar over een paar kinderen en/of jongeren per gemeente en het verkrijgen van subsidies vanuit
verschillende gemeenten is vaak een onbegonnen werk voor kleinere vrijwilligersorganisaties. Het
nieuwe reglement moet dan ook toelaten om bestaande organisaties te verstevigen en het aanbod
voor deze doelgroep te verhogen.
In 2010 werden de subsidies voor de tweede keer verdeeld. Tien jeugdwerkorganisaties die zich
richten naar kinderen en jongeren met een beperking kregen een financiële ondersteuning van de
Provincie.
De aanvragen voor deze subsidie moeten op 1 december binnen zijn!
Voor meer info kan je steeds terecht bij Nele Van Havere, jeugdconsulent, 09 267 75 94,
[email protected]
Het reglement en bijhorend aanvraagformulier vind je hier.
Campagne Eén en al oor
Het Oost–Vlaamse provinciebestuur blijft gratis oordopjes verdelen op Oost-Vlaamse Concerten,
fuiven, muziekfestivals en in jeugdhuizen.
Men kan beroep doen op het campagnemateriaal zolang de voorraad strekt en gekoppeld aan
volgende voorwaarden:
- Een volledig ingevuld aanvraagformulier bezorgen aan de dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg –
uiterlijk 4 weken voor aanvang van de geplande activiteit.
- Onze steun te vermelden bij uw publieke contacten.
- De sensibiliseringsbanner duidelijk zichtbaar ophangen in de fuif- of concertzaal.
- Minstens 2 vrijwilligers aanstellen die verantwoordelijk zijn voor de actieve verdeling van de
oorbeschermers aan het publiek.
- Het materiaal zelf afhalen en terugbrengen op de afgesproken momenten.
Deze actie kadert in een ruimere preventiecampagne van het provinciebestuur tegen
lawaaislechthorendheid "Eén en al oor" met als doelstelling de jongeren blijven sensibiliseren
tegen voor gevaren van te hoge volumes geluid. Het situeert zich in het verlengde van de gratis
ontleenbare preventiedoekoffers: "Amai mijn horen" (12-18 jarigen) en "Harry Haarcel Haat Herrie"
(8-12 jarigen).
Voor inlichtingen kan je terecht bij Yurda Karaman van de directie Welzijn en Gezondheid - team
Preventie, Hulpverlening en Zorg, tel. 09 267 75 81 of via mail [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards