Bestrijdingsschema peer 2017

advertisement
Bestrijdingsschema peer 2017
Dosis per ha standaardboomgaard (inclusief wendakker)
Tijdstip
schuivende knop (eind februari)
Ziekte of plaag
Behandeling
Opmerkingen
kanker, takschurft
Hydro Super 8 kg +/- spuitzwavel 3 kg
perenbladvlo
Sunspray 7E 9,6L of Surround 30 kg
zwellende knop
schurft
Syllit 1,9 L
muizenoor
schurft , perenbladvlo
Phytocap Bayer WG 1,8 kg
groene kluster
schurft
Scala 0,75 L + Phytocap Bayer WG 1,8 kg
groene knop
schurft, kanker
Phytocap Bayer WG 1,8 kg
kort voor bloei
larven perenbladvlo, luizen, wantsen,…
Calypso 0,375 L + Trend 0,05%
Calypso: uitkiezen van de warmste dag en toepassen met
voldoende water
witte knop
schurft
Phytocap Bayer WG 1,8 kg +/- Geyser 0,15 L
T° > 12 °C voor Geyser en alleen bij zwaar schurftinfectiegevaar
ballonstadium (facultatief bij snelle
fenologie)
schurft, kanker
Phytocap Bayer WG 1,8 kg +/- Geyser 0,15 L
30 % bloei ( facultatief)
zetting bevorderend of parthenocarpie (bij
GA4/7 of GA3
vorst)
volle bloei
schurft
Faban 1,2 L
einde bloei
schurft, perenroest, witziekte, bladrollers,
wintervlinder
Flint 0,15 kg + Phytocap Bayer WG 1,8 kg + Steward 0,25 kg
begin mei
schurft, zwartvruchtrot, witziekte
Luna Experience 0,75 L + Phytocap Bayer WG 1,8 kg
vanaf 1 week na einde bloei
dode bot (Pseudomonas)
Aliette 3 X 3,75 kg
Op percelen die gevoelig zijn aan dode bot.
3 Behandelingen met 2 weken interval
Gele eitjes perenbladvlo
/Schildluismigratie
Perenbladvlo, schildluis, spint, roestmijt
Envidor 0,6 L + Trend 0,05%
spuittechniek!
Ontluiking perenbladvlo
Perenbladvlo, schildluis, bladgalmug
Movento 2,25 L
Nawerking van 3 - 4 weken!
3de week van mei
schurft, perenroest, witziekte, roestmijt en
Flint 0,15 kg + Phytocap Bayer WG 1,8 kg + Coragen 0,18 L
spint, fruitmot
In functie van bloembot, bloeiklimatologie
Op Doyenne (tegen witziekte): Luna Privilege 0,225L, max 4x met
een interval van 42 tussen de blokken van 2 behandelingen
Zwartvruchtrot
Bellis 0,8 kg + Pomarsol 3,3 kg
Op gevoelige percelen!
naijlende ontluiking L1- larven
perenbladvlo
Vertimec 0,75 L
Vertimec 10-14 dagen na Envidor (indien geen Movento gezet).
juni
schurft, zwartrot, fruitmot
Pomarsol 3,3 kg + Coragen 0,18 L
Pomarsol: max 4 toepassingen/jaar
juli
schurft, zwartvruchtrot
Pomarsol 3,3 kg + Geyser 0,15 L
september
bewaarziekten
Pomarsol 3,3 kg
5 weken voor pluk
bewaarziekten
Bellis 0,8 kg
1 week voor pluk
bewaarziekten
Switch 0,75 kg
3 dagen voor pluk
kanker
Phytocap Bayer WG 1,8 kg + Topsin M 70 WG 1,3 kg
kanker, Pseudomonas
Hydro Super 6kg
perenbladvlo
Calypso 0,375L (tegen larven) + Trend 0,05% of Decis EC 0,5L
(tegen volwass.)
na de pluk
ONKRUIDBESTRIJDING
Dosis per behandelde Ha (delen door 2 voor dosis per Ha
strook)
voor bloei
glyfosaat 4 L
na bloei
Basta S 5 L
Toepassen bij zonnig weer. Indien ook doorlevende onkruiden:
groeihormoon bijmengen
zomer
Chikara duo 3 kg
tot half juli
De vermelde gegevens zijn naar best vermogen samengesteld voor een gemiddeld teeltseizoen en berusten op praktijkervaring van eigen proefveldwerking en observaties. Ze worden louter informatief aangeboden. De gebruiker dient inzake gewasbeschermingsmiddelen
steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke voorzorgsmaatregel zoals die voorkomt op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen. Gelieve er rekening mee te houden dat een modern bestrijdingsschema niet statisch is, maar in functie van elk
seizoen dient bijgestuurd.
Bayer CropScience kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel, vermeld in dit spuitschema, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan. Voor bijkomende vragen,
gelieve de raad van uw handelaar in te winnen.
Samenstelling producten peer:
Aliette: erk. nr. 8692P/B, 800 g/l fosethyl-Al, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Basta S: erk. nr. 8464P/B, 150 g/l ammoniumglufosinaat, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Bellis:gedeponeerd handelsmerk BASF
Calypso: erk. nr. 9352P/B, 480 g/L thiacloprid, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Cascade DC:gedeponeerd handelsmerk BASF
Confidor 200SL: erk. nr. 8686P/B, 200 g/l imidacloprid, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Envidor: erk. nr. 9409P/B, 240g/l spirodiclofen, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Faban: gedeponeerd handelsmerk BASF
Flint: erk. nr. 9144P/B, 50% trifloxystrobine, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Geyser:gedeponeerd handelsmerk Syngenta
Insegar 25WG:gedeponeerd handelsmerk Syngenta
Movento: erk.nr. 9797P/B, 100 g/L spirotetramat, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Luna Privilege:erk. nr. 10252 P/B, 500g/l fluopyram, gedeponeerd handelsmerk Bayer Cropscience
Pirimor WG: gedeponeerd handelsmerk Syngenta
Scala: gedeponeerd handelsmerk BASF
Sunspray 7E: gedeponeerd handelsmerk Sun Oil Company
Bestrijdingsschema peer 2017
Surround: gedeponeerd handelsmerk
Switch: gedeponeerd handelsmerk Syngenta
Topsin M 70WG: erk. nr. 8666P/B, 70% thiofanaat-methyl, gedeponeerd handelsmerk Nippon Soda
Trend 90: erk. Nr 9002P/B, gedeponeerd handelsmerk Dupont
Vertimec:gedeponeerd handelsmerk Syngenta
Download