Van centrale naar verbruiker - ESAT

advertisement
Van centrale naar verbruiker
Overzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doelfunctie - systeembeschrijving
Transformator
Centrale dispatch
Hoogspanningsnet
Schakel- en verdeelinstallatie
Schakelaars
Bescherming van elektrische installaties
Verdeelnetten
Aarding
Doelfunctie
•
•
•
•
•
•
Energietransport
Kwaliteit
Pannes en onderbrekingen
Verliezen bij nullast en vollast
Lastonafhankelijkheid
Netbetrouwbaarheid  UPS
Systeembeschrijving
Lijnen op zeer hoge spanning
Koppelnet
•
•
•
•
Interconnectie voor beperking reserves
Uitwisseling tussen zones
Koppeling met buitenland
Nooit voor handel bedoeld
Verdere verdeling
platteland
Transformatorstation
openbare distributie
Hoogspanning
Groot transformatorstation
laagspanning
stad
Transformatorstation
openbare distributie
ondergrondse leidingen
laagspanning
Transformator: doelfunctie
• Twee wikkelingen - twee spanningen - twee
stromen
• Primaire = energietoevoer
• Secundaire = energie-afvoer
• Wisselende magnetische flux = wisselstroom
• Hoogspanning = lage stroom
• Laagspanning = hoge stroom
• Heel hoog rendement
Transformator: koeling
•
•
•
•
•
•
Bouwgrootte: VA tot 1000 MVA
Luchtgekoeld
Olie met ribbenkuip
Lucht met hars
PCB: geen exclusief transformatorprobleem
Groter = meer koelproblemen
Transformator
Centrale dispatch
• Stabiele en betrouwbare energielevering
• Stand van zaken van centrales,
transformatoren, schakelaars, lijnen
• Onderhoudsplanning
• Pad van de minste impedantie (FACTS)
• Respons op fouten en storingen: N-1
• AGC en voorspelling
Hoogspanningsnet
• Globaal systeem
• Openluchtleidingen
• Ondergrondse kabels
380 kV systeem
Radiaal net voor verdeling
G
6...15kV
T
150 kV
HS SCHAKELPOST
HS NET(vermaasd)
150/10 kV
MS SCHAKELPOST
primair verdeelnet (radiaal of open ring)
10000/220 V
ONDERSTATION
secundair verdeelnet (radiaal)
Distributienet
220 V
B1
150 kV
B2
A
10 kV
B3
B5
B4
Openluchtleidingen
De Masten
Op het web
• http://www.pylonofthemonth.co.uk
Gevlochten draad
Kettingisolator
Minimum hoogte
Minimum vrije hoogte boven
Velden
Openbare wegen
Daken
LS-1
6
7
2
LS-2
6
8
3
HS-1
7
8
3
HS-2
*
7+0.01(U-50)
*
8+0.01(U-50)
*
3+0.01(U-50)
Ondergrondse kabels
• Hoogspanningskabel: duur
• Prijsverschil groter bij hogere spanning
• Moeilijke herstelling, maar minder fouten
Basisstructuur
Driefasige kabel
Dubbelrailstelsel
T
G
meters
Open bouwvorm
Transformatorveld en
uitgaand veld
Gesloten bouwinstallatie
Gasdicht SF6
Schakelaars
• Boog bij openen van keten
• Wisselstroom is relatief gemakkelijk
• Soorten
–
–
–
–
–
–
–
Vermogenschakelaars
Lastschakelaars of lastscheiders
Scheiders
Lucht- en perslucht
SF6 (broeikasgas)
olie
vacuüm
Persluchtschakelaar
SF6-schakelaar
Olie-arme schakelaar
Vacuümschakelaar
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards