Ez sint guotiu niuwe maere, daz die vogel offenbaere

advertisement
Muziek in de Middeleeuwen
De lage landen
Geert Roggeman
Sjoera Roggeman
Onderwerpen
Inleiding
 Instrumenten
 Kerkelijke muziek
 Volksmuziek
 Hoofse muziek

Inleiding
Benen herdersfluit
300 v.C.
Inleiding
Romeinse panfluit
uit buxushout
1ste eeuw v.C.
Instrumenten
Blaasinstrumenten
 Snaarinstrumenten
 Slaginstrumenten

Blaasinstrumenten
Schalmei
Zink
Blokfluit
Doedelzak
Snaarinstrumenten
Vedel
Psalterium
Luit
Draailier
Slaginstrumenten
Naker
Kerkelijke muziek
Belangrijkste ontwikkelingen
Vanaf de 9de eeuw koorscholen
 Samenzang of polyfonie
 Ars musicae

Kerkelijke muziek in de lage landen
Verspreiding Christendom door psalmen
 Belangrijke muziekschool in Luik
 Symboliek

Alquinus van York
Kerkelijke componisten

Johannes Ciconia
Kerkelijke componisten

Guillaume Dufay
Kerkelijke componisten

Josquin des Prez
volksmuziek
speellieden
Speelmannen, jongleurs, minstrelen,
joculatores…
 Niet altijd overal graag gezien
 Anoniem bestaan

volksmuziek
Repertoire
Mondelinge overlevering
 Improvisatie
 Dansmuziek

Antwerps liedboek
Eerste druk in 1544 te Antwerpen
 Titel: Een schoon liedekens. Boeck inden
welcken ghy vinden sult.Veelderhande
liedekens. Oude en nyeuwe Om droefheyt
ende melancolie te verdrijuen
 Op de lijst van verboden lectuur
 Geen melodie, enkel tekst
 Hout al aen, laet ons vrolic springen

Moderne ‘middeleeuwse’ muziek

Traditionelen:
◦ Estampie
◦ Omnia

Modernisten
◦ Qntal
◦ Faun
◦ Corvus Corax

Metal met Middeleeuwse invloeden:
◦ Saltatio Mortis
◦ Tanzwut
◦ Eluveitie
Moderne ‘middeleeuwse’ muziek
Corvus Corax - Saltarello
Hoofse muziek
Minnezang
Ontstaan in Frankrijk, later via Duitsland naar de
Lage Landen gekomen
 Vaste vorm
 ‘Natureingang’:
Ez sint guotiu niuwe maere,
daz die vogel offenbaere
singent, dâ man bluomen siht.
zén zîten in dem jâre
stüende wol, daz man vrô waere,
leider des enbin ich niht:
Mîn tumbez herze mich verriet,
daz muoz unsanfte unde swaere
tragen daz leit, das mir beschiht

Speellieden aan het hof
Zowel rondtrekkende speellieden als vast
in dienst
 Entertainen van de hovelingen
 Militaire en ceremoniële taken
 Hertog Jan I van Brabant

Hendrik van veldeke
Eerste dichter die minneliederen schreef
in de Lage Landen
 Geboren in Veldeke
 Eneasroman
 Codex Manesse

Alse di vogele blidelike
Alse dî vogele blîdelîke
Singende den somer entfân
Ende der walt is louves rîke
Ende dî blûmen scône stân,
sô is der winter al vergân.
Recht is dat ich dare wîke
Dâ mîn herte stâdelîke
Van minnen î was underdân.
Hendrik van veldeke
Bedankt voor uw aandacht!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards