Themacertificaat Voeding: gezond eten en drinken op de basisschool

advertisement
Themacertificaat Voeding:
gezond eten en drinken
op de basisschool
Iedereen kent de voordelen van werken aan gezondheid en specifiek van gezond eten.
Op de basisschool wordt het overgrote deel van het eten en drinken de school
binnengebracht door ouders en verzorgers. Als school kunt u daar positieve invloed op
hebben door afspraken te maken. Het themacertificaat ‘Voeding’ kan daarbij helpen.
041885-GDN-02.indd 1
31-01-14 07:46
Werken aan een gezonde school!
Om het themacertificaat ‘Voeding’ van vignet
Gezonde School te behalen, moet uw school
aan verschillende criteria voldoen. Voor scholen
die voeding belangrijk vinden, is de kans groot
dat ze al aan veel van deze criteria voldoen.
Hieronder volgt een overzicht.
1. Voert de school structureel een
lesaanbod uit voor het thema Voeding?
Maak het uzelf gemakkelijk en leuk: gebruik
structureel een lesprogramma gericht op
voeding, zoals Smaaklessen, Lekker Fit! of
Ik eet het beter!
2. Heeft de school een beleid ten aanzien
van eten en drinken in de pauze, tijdens de
lunch en voor traktaties?
De grootste winst behaalt u al als u duidelijke
afspraken maakt over deze drie eetmomenten!
Een goed hulpmiddel om afspraken te
4. Wordt met ouders gecommuniceerd over
handhaven is door ze vast te leggen in beleid.
het voedingsbeleid?
Een voorbeeld van zo’n beleidstekst vindt u
Het is belangrijk dat ouders regelmatig aan
op de website. Zorg ervoor dat het beleid en
de afspraken worden ‘herinnerd’. Dat school
de afspraken vindbaar zijn voor ouders: geef
ze blijft stimuleren en inspireren om gezonde
het een duidelijke plek op de website en in
pauzehappen en lunchpakketten mee te geven,
de schoolgids. En breng het ook gedurende
bijvoorbeeld via de nieuwsbrief en de website.
het schooljaar regelmatig onder de aandacht,
En dat een ouder zo nodig persoonlijk wordt
bijvoorbeeld in de nieuwsbrief.
aangesproken als die het (structureel) ‘vergeet’.
3. Is er een hygiënische watervoorziening
5. Worden kinderen met onder- of over-
op school waar leerlingen en personeel
gewicht gesignaleerd en worden ouders
water kunnen tappen?
geïnformeerd en doorverwezen?
Het levert enorm veel op als kinderen vaker
De schoolarts, maar ook bijvoorbeeld de eigen
water drinken in plaats van allerlei calorierijke
groepsleerkracht of de vakleerkracht bewegings-
drankjes. De school kan zelf eenvoudig deze
onderwijs kunnen ongezonde eetgewoonten,
gezonde keuze faciliteren.
overgewicht en ondergewicht signaleren.
Op www.gezondeschool.nl vindt u de volledige
criteria en meer informatie.
www.gezondeschool.nl
Contact
Voor meer informatie over vignet Gezonde School
en Gezonde School-aanpak.
Voedingscentrum: [email protected]
Hartstichting: [email protected]
Januari 2014
041885-GDN-02.indd 2
31-01-14 07:46
Download