Entiteit Gebouw LOD1 DHMV II, Gent, testdata

advertisement
3D GRB
Entiteit Gebouw LOD1 DHMV II, Gent,
testdata
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
Jo Van Valckenborgh - Stafmedewerker Innovatie / Producteigenaar DHMV II – AGIV
Toon Peetermans – R&D ontwikkelaar - AGIV
3D GRB product

AGIV-product sinds 2014

Bestaat uit 3D GRB-entiteiten

Entiteiten afhankelijk van:
• GRB-entiteiten (o.a. gebouwen)
• LOD (Level of Detail)
• versie van Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen – DHMV-I (2001-2004) of
DHMV-II (2013-2015)
 bestaand productentiteit = GRB Gebouwen LOD1 DHMV I
(code = GRBGebL1D1)
 NIEUW GRBGebL1D2 op basis van het DHMV II
(testdata voor Gent)

Conceptueel
• output wordt stelselmatig aangevuld
• formaten (SHP, KML, cityGML, …)
• 3D  afgeleid uit 2D
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
DHMV II puntenwolk bovenaanzicht
Hoogte
Puntendichtheid = 16 pts/m²
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
DHMV II puntenwolk bovenaanzicht
Hoogte
RGB
Puntendichtheid = 16 pts/m²
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
DHMV II puntenwolk bovenaanzicht
Hoogte
RGB
Classificatie:
Puntendichtheid = 16 pts/m²
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
-
oranje = maaiveld
rood = gebouwvlak
groen = vegetatie
grijs = geen classificatie
blauw = water
paars = geïsoleerd
DHMV II puntenwolk zijaanzicht
Sint-Niklaaskerk
bouwkraan
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
Minder goede
gebouw classificatie
van torenspits
=> onderschatting
hoogte
Sint-Michielskerk
belfort
DHMV II puntenwolk 3D zicht
Virginie Lovelinggebouw
bouwkraan =>
niet geclassificeerd
als gebouwvlak
 correcte
hoogtebepaling
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
AGIV-trefdag – 27 november 2014
DHMV II puntenwolk 3D zicht
Virginie Lovelinggebouw
bouwkraan =>
niet geclassificeerd
als gebouwvlak
 correcte
hoogtebepaling
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
AGIV-trefdag – 27 november 2014
LiDAR brondata
GRB Gebouwen
(Gbg, Gba, Knw)
 CRAB
 Statistische analyse
op puntenwolk

Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
AGIV-trefdag – 27 november 2014
3D GRB entiteiten


3D GRB - Gebouwen LOD1 DHMV I
3D GRB - Gebouwen LOD1 DHMV II
 code entiteit = GRBGebL1D2
 blokkenmodel van gebouwen
 hoogte-informatie bevragen via attributen (maaiveld, hoogte gebouw, …)
 benadering van de nokhoogte (HN_P99 attribuut en Z geometrie)
 output = KML- en SHP-formaat
 KML per tiles van 1 x 1 km; SHP per versnijding conform AGIV download (o.a. gemeente)
 nauwkeurigheid: 14 cm RMSEz voor GRBGebL1D2 (op basis van HN_P99 attribuut en ca
500 topografisch opgemeten noklijnen)
 3D GRB - Gebouwen LOD1 DHMV I sinds 2015 beschikbaar via
https://download.agiv.be/Producten/Detail?id=971&title=3D_GRB
 3D GRB - Gebouwen LOD1 DHMV II
 vanaf 2016 beschikbaar
 nu al verkrijgbaar als testdata voor Gent
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
GRBGebL1D2 Attributen



GRB
CRAB
DHMV I(I)
• H_KWAL
 Kwaliteitslabel om de betrouwbaarheid op de bekomen hoogte te duiden
• H_DTM_MIN:
 De minimale hoogtewaarde in TAW van het maaiveld ter hoogte van het gebouw op basis van het
digitaal terrein model.
• H_DTM_GEM:
 De gemiddelde hoogtewaarde in TAW van het maaiveld ter hoogte van het gebouw op basis van het
digitaal terrein model.
• H_DSM_MAX
 De maximale referentiehoogte in TAW op basis van het digitaal surface model van de dakstructuur van
het gebouw.
• H_DSM_P99
 De referentiehoogte in TAW met percentielbepaling op basis van het digitaal surface model van de
dakstructuur van het gebouw.
• HN_MAX
 De relatieve maximale referentiehoogte t.o.v. het maaiveld op basis van het digitaal surface model van
de dakstructuur van het gebouw (H_DSM_MAX - H_DTM_GEM)
• HN_P99
 De relatieve referentiehoogte t.o.v. het maaiveld met percentielbepaling op basis van het digitaal
surface model van de dakstructuur van het gebouw (H_DSM_P99 - H_DTM_GEM)
 PERCENTIEL
 Het gebruikte percentiel voor de percentielbepaling van de attributen HN_P99 en H_DSM_P99
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
Vergelijk GRBGebL1D2
met GRBGebL1D1

DHMV I
Aanmaakprocedure GRBGebL1D2
zelfde als voor GRBGebL1D1 (enkel
parameters gebouwenfilter
veranderen)

Actueler en iets nauwkeurigere
noklijnbepaling GRBGebL1D2:
• kleinere dakvlakken en grotere
schouwen (> 1 m²) bepalen mee de
referentiehoogte
• noklijn vaak enkele cm tot dm
hoger bij het DHMV II
• betere resultaten voor
monumentale gebouwen
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
DHMV II
Vergelijk GRBGebL1D2
met GRBGebL1D1

DHMV I
DHMV I
Aanmaakprocedure GRBGebL1D2
zelfde als voor GRBGebL1D1 (enkel
parameters gebouwenfilter
veranderen)

Actueler en iets nauwkeurigere
noklijnbepaling GRBGebL1D2:
• kleinere dakvlakken en grotere
schouwen (> 1 m²) bepalen mee de
referentiehoogte
• noklijn vaak enkele cm tot dm
hoger bij het DHMV II
• betere resultaten voor
monumentale gebouwen
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
DHMV
DHMVIIII
3D GRB - Gebouwen LOD1 DHMV I
- torenspits vaak niet als gebouwvlak geclassificeerd
- verbetering met het GRBGebL1D2 op basis van DHMV II
- gebruik attribuut HN_MAX voor hoge historische gebouwen
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
3D GRB - Gebouwen LOD1 DHMV II
Sint-Jacobskerk
• HN_P99 = 43.64
• HN_MAX = 68.2
- torenspits soms niet als gebouwvlak geclassificeerd
- verbetering met het GRBGebL1D2 op basis van DHMV II
- gebruik attribuut HN_MAX voor hoge historische gebouwen
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
Vergelijk hoogte met bv Wikipedia
Gebouw
Artevelde Toren
Belfort
Virginie Loveling
Sint-Baafskathedraal
St-Niklaaskerk
Boekentoren
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
HN_P99
107.88
84.4
90.55
81.72
61.12
64.82
HN_MAX
116.63
86.15
91.17
82.47
65.43
65.63
Wikipedia
118.5
95
90
89
70
64
Bestelprocedure testdata

Bestelprocedure
• Website AGIV
https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/aan-de-slag/3dgrb-downloaden-bestellen
• Email [email protected]
met vermelding van
Aanvraag testdata :
“3D GRB Entiteit Gebouw LOD1 DHMV II, Gent, testdata”
met omschrijving doeleinden
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
Volgende stap: 3D GRB – LOD2
© Stad Gent – AGIV
Multi-D event Gent 20-24 oktober 2015
Download