Gebruik van Geo informatie biedt nieuwe mogelijkheden, 31 oktober

advertisement
Thema event `Gebruik van Geo informatie biedt nieuwe mogelijkheden`
Overheid zet de standaard. Commerciële ontwikkelingen in stroomversnelling.
Het Management in Motion thema event “Gebruik van Geo Informatie biedt nieuwe mogelijkheden” op maandag
31 oktober mocht op een forse belangstelling rekenen.
Noud Hooyman, hoofd beleid geo-informatie van het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu, liet zien welke
belangrijke rol de overheid speelt bij het standaardiseren van geo-informatie. “Voor vele doelgroepen wordt geoinformatie steeds belangrijker. Hierop heeft de overheid het meerjarenplan GIDEON beleid geformuleerd en in
uitvoering genomen. Dit is een zaak van lange termijn denken en handelen. Als overheid stimuleren we dat alle
partijen dezelfde uitgangspunten en coördinaten gebruiken. Want het is natuurlijk wel handig dat je twee kaarten
met informatie over hetzelfde gebied ook probleemloos over elkaar kunt leggen”.
Henry van Mil, directeur bij geo-diensten leverancier Geodan, toonde tijdens het thema event aan dat de
toepassingen van geo-informatie steeds sneller tot wasdom komen. “We beschikken met z’n allen over ontzettend
veel informatie. Stop je die data in een spreadsheet, dan verlies je elk overzicht. Maak je van die informatie een
‘geografisch plaatje’, dan snapt iedereen in één oogopslag waar het over gaat. De toepassingsgebieden hiervoor
zijn legio.” Henry van Mil noemt onder meer incidentmanagement bij calamiteiten en het bepalen van de beste
vestigingslocatie voor bijvoorbeeld een retailer of kinderdagverblijf. “Bovendien kunnen organisaties met Location
Based Planning hun buitendienst veel efficiënter aansturen. Met alle financiële voordelen van dien.”
Download