PowerPoint-presentatie - KBO

advertisement
Gold Colfield Traineeship
Presentatie ideeënwedstrijd
Koen van den Berk
Management trainee Young Colfield traineeship
Den Bosch, 2013
Ontstaan idee
• Praktijksituatie
• Negatieve ontwikkelingen
• Negatieve beeldvorming werkgevers
De uitdaging
“De 55-plussers weer een volwaardige
positie op de Nederlandse arbeidsmarkt
bezorgen”
De droom
“Een traineeship voor 55-plussers die bij
werkgevers bekend staat als
kwaliteitskeurmerk en voor 55-plussers de
manier om weer aan het werk te gaan”
Het idee: Gold Colfield traineeship
• Verschillende opdrachten bij verschillende bedrijven
• Opleidingen en trainingen
• Persoonlijke begeleiding talentcoach
• Buddy/mentor met Young Colfield trainee
• Gold Colfield model
• Pilot/focus Brabant en (semi)overheid
Kwaliteitskeurmerk
• Stoppen negatieve beeldvorming
• Criteria in samenspraak met werkgevers
Online community/ website
• Vindbaarheid en zichtbaarheid
• Aanmelden voor Gold Colfield traineeship
• Talenten in kaart brengen
• Persoonlijk profiel aanmaken
• Zoekfunctie voor werkgevers
Samenwerking UWV
• Toegang tot netwerk
• Faciliteiten
• Hulp bij financiële voordelen
Wie hebben er iets aan dit idee?
• 55-plussers
• Bedrijven/organisaties
• Startende (jonge) ondernemers
10.000 euro, en dan? Onderzoek!
• Bedrijven en organisaties relevant
• Werkzoekende 55-plussers bereiken
• Stimulerende wet- en regelgeving
10.000 euro, en dan? Actie!
• Samenwerkingsverbanden
• Netwerk Young Colfield en UWV
• Netwerk startende (jonge) ondernemers
Kortom; waarom kiezen voor het
Gold Colfield traineeship
• 55-plussers weer een volwaardige positie
op de arbeidsmarkt
• Kwaliteitskeurmerk
• Netwerk Young Colfield en UWV
• 55-plussers weer vindbaar en zichtbaar
Download