Anatomie1112

advertisement
Grote vraag:


Bespreek de flexoren van de knie. (met bezenuwing en bevloeiing)
Je staat recht vanuit hurkzit, bespreek de functie, antomie en bezenuwing van alle spieren die je gebruikt.
Kleine open vragen:










Wat is een tweebuikige spier + vb?
Bespreek lacuna musculorum en de structuren die erdoor lopen.
Bespreek de sensoriele bezenuwing van het bovenste lidmaat.
Bespreek de mimische spieren rond de mond.
Bespreek de bevloeiing van de vingers.
Wat is een diafyse +vb?
Geef anatomie, bevloeing en bezenuwing van m. obliquus capitis superior
Bespreek de femorale driehoek.
Bespreek de laterale okselpoort
Wat zijn sesamoïd beentjes?
Meerkeuzevragen (10):


















Welk vak deelt een lichaam in een voorste en achterste deel?
Welk van deze zenuwen ontstaat niet uit de plexus cervicalis? occipitalis minor, occipitalis maior, radix superior ansae
cervicalis, phrenicus en transversum colli
Wat is de functie van de m. anconeus?
Welke spier behoort niet tot de thenarspieren?
Welke spier behoort niet tot de m. erector spinae?
Welke spier initeert abductie van de arm?
Een voetballer komt na een sprong neer op zijn rechterbeen, blijft met zijn studs in het gras steken en maakt met zijn
romp torsie naar rechts. Welke gewrichtsband maakt het meeste kans om te scheuren?
Welke van deze stellingen is waar? (4 of 5 stellingen over het lieskanaal)
Welke van deze arteries is geen aftakking van de a. femoralis?
Hoe heet de insertio van de spieren van het diafragma?
Welk vak deelt een lichaam in een linker- en rechterdeel?
Welk lig. verbindt de verschillende corpus aaneen?
Welke spier maakt geen deel uit van de diafragma pelvis?
Wat is de spil waarrond de draaiing van het hoofd gebeurt?
Wat vormt de bodem van het lieskanaal?
Welke spieren begrenzen de intercostaalbundel?
Hoe heet de beweging weg van het mediane vlak?
Welk van de volgende plexus wordt niet gevormd door de spinale zenuwen? Plexus cervicalis, plexus thoracis, plexus
lumbalis, plexus sacralis
...
Tekening: p. 434 in GraysTekening: p. 742 in Grays
Download