20150303 Nederland onder Duits gezag VWO 5

advertisement
1
Nederland onder Duits gezag
Hoofd!uk 12.2.1
© meneervanempel.nl
2
Kenmerkende aspecten
Racisme en discriminatie die leidden tot
genocide, in het bijzonder op de Joden
De Duitse bezetting in Nederland
3
Casus
Blz. 229: De ariërverklaring
Leg uit dat de
ariërverklaring past bij de
ideeën van het
nationaalsocialisme
Maatregelen in Nederland:
situatie
Situatie:
•
10 mei 1940 aanval en
bezetting Ne.
•
Ariërverklaring werd
ingevoerd
•
29 mei 1940 benoeming
Arthur Seyss-Inquart
(rijkscommissaris Nederland)
4
Maatregelen in Nederland:
Gevolgen
1. Politiek:
•
Dictatuur
•
Verbod politieke
partijen behalve de
NSB (NationaalSocialistische
Beweging)
Anton Mussert
5
Maatregelen in Nederland:
Gevolgen
2. Economisch:
•
Duitse soldaten moesten in het leger
vechten
•
1942 Ne. mannen moeten werken in de
Du. oorlogseconomie (600.000 - 700.000)
•
Onderduiking voor arbeid
•
Ne. grondstoffen opgeëist > op de bon
6
Maatregelen in Nederland:
Gevolgen
3. Cultureel:
•
Verspreiding ideeën
nationaalsocialisme
•
Geen persvrijheid > propaganda
•
Nazificatie mislukte in Ne.
7
Maatregelen in Nederland:
Gevolgen
4. Buitensluiting van Joden:
•
Stap voor stap
•
Beroep niet meer uitoefenen (ariërverklaring)
•
Reisverbod
•
Verbod bioscoopbezoek
•
Verbod op parkbezoek
•
Januari 1941 registratie
•
Persoonsbewijs > J
•
Mei 1942 Jodenster
8
Reactie van Nederlanders
op de maatregelen
Accomodatie:
Men past zich zo goed mogelijk aan,
aan de eisen van de Duitsers
Verzet was klein:
•
Vervalsen paspoorten
•
Helpen van onderduikers
•
Soms aanslagen
Eén keer een groot verzet:
Februaristaking 1941 > vele doden
9
Reactie van Nederlanders
op de maatregelen
Collaboratie:
Samenwerking
(voornamelijk door NSB'ers)
10
11
Casus
Blz. 229: De
ariërverklaring
Leg uit dat de
ariërverklaring past bij de
ideeën van het
nationaalsocialisme
12
Kenmerkende aspecten
Racisme en discriminatie die leidden tot
genocide, in het bijzonder op de Joden
De Duitse bezetting in Nederland
13
Nu maken
Vragen 3 t/m 4
Download