Le Parc des trois Fontaines

advertisement
Cyclus workshops over de ecologische en productieve moestuin
begeleid door de vzw Le Début des Haricots
Eén woensdag op twee van 18u tot 21u
Collectieve Ruimte, Luikstraat 66, 1190 Vorst
De praktische activiteiten worden georganiseerd in de verschillende collectieve tuinen van
Vorst; de plaatsen van afspraak worden vastgelegd met de leraar in de loop van de opleiding
Datum
11 februari
25 februari
11 maart
25 maart
8 april
22 april
Plaats
Collectieve
ruimte
Thema's/Activiteiten
Biologische landbouw : wat is dat ?
Aanleg van een moestuin : klimaat, ligging, observatie van
de grond, verschillende mogelijkheden van aanleg, 7
teeltniveaus
De bodem (theoretische grondslagen) : zijn rol, horizon,
structuur, textuur, ph, bevochtiging, mineralisering, test
van de bokaal, bodemanalyses
Collectieve
ruimte
Kalender van de werken in de moestuin tijdens de maand
(klimaat, inzaaien, vermenigvuldiging, onderhoud, enz.)
Groenten : Presentatie van een plantenfamilie
Bodemverbeteraar/fertilisatie : samenstelling van de
planten, waarom fertiliseren, verschillende meststoffen
NPK, compostering, groene meststoffen
Collectieve
ruimte
Kalender van de werken in de moestuin tijdens de maand
(klimaat, inzaaien, vermenigvuldiging, onderhoud, enz.)
Moestuinassociaties : allelopatie, doelstelling, verschillende
gemakkelijke voorbeelden, de 5 regels om te slagen
Teeltrotatie: om de 4 jaar
Collectieve
ruimte
Collectieve
ruimte
Collectieve
ruimte
Groenten : presentatie van een plantenfamilie
De vegetatieve/generatieve vermenigvuldiging
Het inzaaien : waarom zelf zaaien, verschillende manieren
om te zaaien
Adventieve lenteplanten, planten die indicator zijn van hun
omgeving
Kalender van de werken in de moestuin tijdens de maand
(klimaat, inzaaien, vermenigvuldiging, onderhoud, enz.)
Groenten : Presentatie van een plantenfamilie
De bodem (in de praktijk) : observatie van de grond,
bodemanalyse, pedologische put, observatie van de
pedofauna, herkenning van het leven van de grond
Collectief beheer van de moestuin : uitwisseling van
ervaringen (ondervonden moeilijkheden, delen van kennis
verworven tijdens de collectieve ervaringen, identificatie
van de krachten en leemten...)
25 april
(dit is een
zaterdag)
Te bepalen
6 mei
Te bepalen
20 mei
Collectieve
ruimte
3 juni
Te bepalen
17 juni
Te bepalen
28 juni
(dit is een
zondag)
Meerdere
moestuinen
26 augustus
Te bepalen
9 september
Te bepalen
23 september
Te bepalen
7 oktober
Te bepalen
21 oktober
Collectieve
ruimte
Lente van de Duurzame ontwikkeling
Kalender van de werken in de moestuin tijdens de maand
(klimaat, inzaaien, vermenigvuldiging, onderhoud, enz.)
Groenten : Presentatie van een plantenfamilie
Biologische strijd : wat is dat ? De alledaagse hulpmiddelen
en vernielers van moestuingewassen
Collectief beheer van de moestuin : delen van
methodologisch gereedschap om beter samen te werken
Kalender van de werken in de moestuin tijdens de maand
(klimaat, inzaaien, vermenigvuldiging, onderhoud, enz.)
Adventieve planten: herkenning, controle, eetbaarheid
Irrigatie in een moestuin : wanneer, waarom, hoe gieten /
methodes om zo weinig mogelijk te gieten.
Fyto : alledaagse ziekten, remedies, mestgier, preventieve
teeltpraktijken
Cyclotoer van de Vorstse moestuinen
Kalender van de werken in de moestuin tijdens de maand
(klimaat, inzaaien, vermenigvuldiging, onderhoud, enz.)
Groenten : Presentatie van een plantenfamilie
Aromaten: herkenning, observatie, vermenigvuldiging
Kalender van de werken in de moestuin tijdens de maand
(klimaat, inzaaien, vermenigvuldiging, onderhoud, enz.)
Groenten : Presentatie van een plantenfamilie
Productie van zaaigoed : waarom ? hoe ? Welke zaden
gebruiken ? Dynamiek van de zaaituinen van de DDH,
gemakkelijke voorbeelden
Inheemse haag : waarom en waar ? Welke bomen te
gebruiken in een haag ?
Rol en gebruik van groene meststoffen
Kalender van de werken in de moestuin tijdens de maand
(klimaat, inzaaien, vermenigvuldiging, onderhoud, enz.)
Compost : wat is dat ? Verschillende methodes, nut, staat
van de composthopen in de collectieve tuinen
Voltooiing van het charter ter sprake gebracht in voorgaande
modules
Ondertekening van een gemeenschappelijk charter van
goede teeltpraktijken voor de collectieve Vorstse
moestuinen
Evaluatie van de opleidingscyclus
Drink om de cyclus af te sluiten
Download