VOOR ARTIESTEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

advertisement
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het aanmelden als
artiest of wilt u ons boeken? Neem dan contact op:
Theater Totaal
p/a Theater en Kunstencentrum De Kom
Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein
06 215 385 96
[email protected]
www.theatertotaal.org
VO O R A RT I E S T E N M E T E E N
V E R S TA N D E L I J K E B E P E R K I NG
ONZE MISSIE
Theater Totaal is een muziek/
theater(t)huis voor artiesten met
een verstandelijke beperking.
In een sociaal klimaat waarin lichtheid van het bestaan, onderlinge
hulp, begrip, zelfvertrouwen en
zelfredzaamheid centraal staan,
ontwikkelen de artiesten hun uitzonderlijke talent doormiddel van
scholing en vertoning.
Total Loss
muzikale voorstellingen die leuk zijn voor
optredens onder leiding van kunstvak­
> Producties op maat
Total Loss, de band van Theater Totaal,
het hele gezin. Ze spelen sprookjes, slapstick
docenten. De docenten dragen zorg voor
Theater Totaal biedt producties op maat
wisselt eigen werk af met swingende covers
en spannende verhalen in theaters, op
een optimaal pedagogisch klimaat. Als je bij
voor uiteenlopende gelegenheden; zoals
en prachtige liefdesliedjes. De vocalisten
scholen en op bijzondere locaties. Daar­
ons komt werken, dan verbind je je aan deze
congressen, symposia, opleidingen, bedrijfs­
van Total Loss zingen in het Nederlands en
naast worden de acteurs regelmatig ge­
drie dagen.
trainingen, festivals of feesten.
Engels en worden daarbij ondersteund door
vraagd voor rollen in instructiefilms.
> Theaterles op vrijdag
Theater Totaal wil dat elke artiest zich, on­
Wat bieden wij?
De vrijdag staat volledig in het teken van
geacht zijn of haar niveau, verder ontwikkelt;
> Werken aan voorstellingen en concerten
theater en is een dag waarop jij je als artiest
op vakinhoudelijk gebied maar ook als per­
swingende ritmesecties met stevige grooves
en vette solo’s.
Kraak
op maandag, dinsdag en donderdag
verder kunt ontplooien. Deze dag kan je
soon. De werkwijze is in groepsverband,
Kraak, de theatergroep van Theater Totaal,
Acteurs en muzikanten werken aan hun
combineren met maandag, dinsdag, donder­
gestructureerd en gedisciplineerd. Theater
werkt aan eigen producties. De acteurs
artistieke prestaties, studeren nieuwe
dag of apart volgen.
Totaal creëert hiervoor een persoon­lijke en
gebruiken de kracht van de verbeelding in
producties in en bereiden zich voor op
veilige omgeving, met voldoende ruimte
voor groepsdynamica.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het aanmelden als
artiest of wilt u ons boeken? Neem dan contact op:
Theater Totaal
p/a Theater en Kunstencentrum De Kom
Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein
06 215 385 96
[email protected]
www.theatertotaal.org
VO O R A RT I E S T E N M E T E E N
V E R S TA N D E L I J K E B E P E R K I NG
Download