tekstopmaak in classificatietabel “goed en slecht voor de tanden”

advertisement
Thema: Mijn tanden
Doelen: CB7, AG3, AG5, CB9, CB11, AG2
Werkblad 1: tekstopmaak in classificatietabel “goed en slecht voor de tanden”
Werkblad 2: Kleur de tanden in de juiste kleur in Paint
Werkblad 3: Zet een pijl van de benaming van de tanden naar de juiste tanden
Opdrachten
Werkblad 1
- De leerkracht leest de woorden voor
- De leerlingen typen deze in de juiste kolom
- De leerlingen zetten de woorden in de opmaak die in de bovenaan het werkblad wordt
aangegeven
Werkblad 2
- De leerlingen geven de tanden de juiste kleuren.
- Selecteer de juiste kleur en het verfpotje in Paint en klik op de tand om de tand in te kleuren
- Selecteer in de werkblad “Autovormen” de pijl
- Teken een pijl tussen de benamingen en de tanden
 Werkbladen op volgende pagina’s
Werkblad 1
1)
2)
3)
4)
Schrijf in de linkerkolom dingen die gezond zijn voor je tanden.
Schrijf in de rechterkolom dingen die slecht zijn voor je tanden.
Zet alle gezonde dingen in het groen en in het vetgedrukt.
Zet alle slechte dingen in het rood en schuingedrukt.
Goed
Allemaal goede dingen
Slecht
Allemaal slechte dingen
Werkblad 2
hoektand
kies
voorkies
snijtand
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards