Topologie en Meetkunde A (TOPOa) 2 mei 2002 - A

advertisement
Mathematisch Instituut, Faculteit Wiskunde en Informatica, UU.
In electronische vorm beschikbaar gemaakt door de TB C van A−Eskwadraat.
Het college TOPOa werd in 2001-2002 gegeven door Dr. D. Siersma .
Topologie en Meetkunde A (TOPOa)
2 mei 2002
DIT TENTAMEN BESTAAT UIT 4 OPGAVEN; ZIE OOK DE ACHTERKANT. SUCCES!
Opgave 1
In deze opgave is X steeds R of R2 , met de standaard-topologie. Gegeven is steeds een deelverzameling A van X.
Bepaal in ieder van de onderstaande gevallen, de verzamelingen A, Ainw en A0 (resp. de
afsluiting, het inwendige en de verzameling limietpunten van A). Een bewijs wordt niet gevraagd.
a)
X = R, A = [0, 1) ∪ (1, 2]
b)
X = R, A = {x | x ∈ Q, 0 < x < 1}
c)
X = R2 , A = {(x, y) | x > 0, y = x1 }
d)
X = R2 , A = {(x, y) | x > 0, 0 ≤ y ≤ |sin( x1 )|}
e)
X = R, A = Z
Opgave 2
Laat A een deelruimte zijn van een topologische ruimte X. Veronderstel, dat A samenhangend is.
a)
Bewijs de stelling, dat A samenhangend is.
b)
Stel nu, dat f : X → Y een continue functie is. Bewijs, dat f (A) samenhangend is.
Opgave 3
Gegeven is een metrische ruimte X met metriek d : X × X → R.
a)
Bewijs, dat X een Hausdorff-ruimte is.
b)
Stel, dat A ⊂ X compact is en dat x 6∈ A. Bewijs, dat er een ε > 0 is, zodat B(x, ε) disjunct
is met A.
c)
Laat weer A ⊂ X compact zijn. Bewijs, dat A begrensd is.
Opgave 4
In deze opgave beschouwen we de volgende deelverzameling A van R:
1
A = {0} ∪ { | k ∈ N}
k
Hieronder worden drie topologieën op R gedefinieerd. Ga voor elk van deze topologieën na, of A
compact is m.b.t. de deelruimte-topologie.
a)
De standaard-topologie.
1
b)
De “spelden” (of lower limit) topologie, die voortgebracht wordt door basis-open verzamelingen van de vorm [a, b) (voor a < b).
c)
De upper limit topologie, die voortgebracht wordt door basis-open verzamelingen van de
vorm (a, b] (voor a < b).
2
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards