Ieder Kind Een Instrument

advertisement
Ieder Kind Een Instrument (IKEI)
Met ‘Ieder Kind Een Instrument’ laat SKVR kinderen actief en op
hun eigen niveau muziek beleven. Door samen zingen en muziek
maken ervaren ze dat zij onderdeel zijn van een groter geheel en
dat ze gezamenlijk een mooi muziekstuk kunnen maken.
Muzieklessen stimuleren naast emotionele en muzikale intelligentie
ook algemene vaardigheden; het vraagt veel van hun concentratie
en doorzettingsvermogen en leert kinderen op een andere manier te
luisteren en samen te werken. Ook hun grove en fijne motoriek
wordt gestimuleerd. De lessen worden gegeven door professionele
muziekdocenten van de SKVR bij ons op school.
Ieder Kind Een Instrument
Het project ‘Ieder Kind een Instrument’ biedt kinderen van de basisschool de kans om een
instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. Het talent voor muziek wordt op
school ontdekt en ontwikkeld en het enthousiasme groeit spelenderwijs.
Waarom een muziekinstrument op de basisschool?
Kinderen komen niet zomaar in aanraking met muziekonderwijs. Thuis wordt niet altijd
gezongen of muziek gemaakt, en op straat kun je bijvoorbeeld wel leren voetballen, maar
viool spelen leer je daar natuurlijk niet. Muziekonderwijs is vaak om sociale-, culturele-,
financiële- en emotionele redenen niet vanzelfsprekend. Met Ieder Kind Een
Instrument leren alle kinderen in de klas zingen en krijgen de gelegenheid om een
muziekinstrument te leren bespelen.
Kwaliteiten ontwikkelen
Samen muziek maken betekent meer dan een leuk liedje of muziekstuk ten gehore brengen.
Kwaliteiten als samenwerken, luisteren, reageren en creëren bieden een goede basis voor
ontwikkeling. In de onderbouw wordt begonnen met zingen in de klas als voorbereiding.
Door het bespelen van een muziekinstrument wordt het kind vervolgens handiger en
zelfstandiger en leert het om door te zetten. Ook wordt het gehoor en het muzikale inzicht
verder ontwikkeld.
Groep 1 tot en met 4 - Zingen in de klas
Zingen is een belangrijke basis in de muziekeducatie, en de stem het eerste ‘instrument’ dat
een kind leert gebruiken en ‘bespelen’. Bij Ieder Kind Een Instrument geeft een
muziekdocent van de SKVR wekelijks zangonderwijs aan de groepen 1 tot en met 4 in de
eigen klas. De kinderen leren de stem op een goede manier gebruiken. Het zingen
stimuleert de taalontwikkeling, door de herhaling van woorden en begrippen in de diverse
liedjes. Daarnaast kan door het samen zingen de sociale samenhang op school verbeteren.
Ook komen de muzikale basisprincipes als ‘hoog-laag’, ‘hard-zacht’, ‘snel-langzaam’ op een
speelse manier voorbij.
In groep 4 worden begrippen als ritme en melodie ter voorbereiding op de instrumentale
lessen in groep 5 en 6 behandeld. Er wordt gespeeld op (slag)instrumenten en een begin
gemaakt met ritmisch noten lezen. Een aantal (muzikale) vaardigheden worden getraind
zoals:




Muziek - stilte
Eenvoudige ritmes spelen bij liedjes
Kennismaken met de ritme notatie; achtste, kwart en halve noten en rusten
Luisterconcentratie spelletjes
Groep 5 en 6 - Instrumentale lessen
Muziek maken is plezier maken. De beleving en waardering van de kinderen bepalen het
succes van Ieder Kind een Instrument. Door twee jaar klassikaal instrumentaal onderwijs
leren de kinderen een instrument kennen en bespelen. En daarnaast leren ze om samen te
spelen en werken aan een concert waarmee ze naar buiten treden. Via de muziek
ontwikkelen de kinderen ook andere vaardigheden. De concentratie verbetert en door het
toewerken naar een concert worden studiediscipline, zelfstandigheid en samenwerking op
een speelse manier aangeleerd. Bij ons op school kunnen de leerlingen kiezen uit de
volgende instrumenten: viool, cello en contrabas.
Eerste kennismaking
In groep 5 verkennen de kinderen gedurende een aantal weken de aangeboden
instrumenten door het zelf bespelen, kijken en luisteren naar de muziek die bij deze
instrumenten hoort. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan ritmische en auditieve
werkvormen gecombineerd met zang. Alle muzieklessen worden klassikaal gegeven door
twee muziekdocenten van de SKVR op school.
Hoofdfase
Na de oriëntatiefase kiezen de kinderen een instrument waarop ze de resterende tijd in
groep 5 en 6 les krijgen. Er wordt niet meer gewisseld van instrument waardoor er een
verdieping op het instrument zal ontstaan.
Samen leren en spelen
De specifieke klas vormt vanaf het begin een orkest waarbij het samen leren en spelen
centraal staat. De kinderen leren van elkaar en ondersteunen en motiveren elkaar in het
leerproces. Een lied wordt gecombineerd met het spelen op instrumenten. Naast het zingen
en het bespelen van een instrument krijgt de ritmische en auditieve vorming veel aandacht.
De kinderen leren in het orkest om goed met elkaar samen te werken om zo een geslaagd
concert te geven op school of groot in De Doelen.
Download