Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen

advertisement
Handleiding
Verwerkingssoftware De wereld in getallen
Versie 1.1
Inhoudsopgave
1
Inleiding
3
2
Starten
4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Inloggen via Basispoort door de kinderen
De leerling-startpagina
De software voor de kinderen bekijken door de leerkracht
Kinderen toegang verlenen
4
5
6
8
3
De werking van de software
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Inleiding
Een les beginnen
Een oefening maken
Naar een andere oefening springen
Een oefening opnieuw maken
Een les afronden
4
Volgen van kinderen
4.1.
De Resultatenmonitor starten
5
Hulp (en ondersteunende software)
5.1.
5.2.
Hulp
Ondersteunende software
10
10
10
11
12
12
13
15
15
16
16
16
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
2
1 Inleiding
De voordelen van digitaal werken plus de
zekerheid van een beproefde rekenmethode, dat
biedt De wereld in getallen Digitaal.
De verwerkingssoftware van De wereld in
getallen digitaal is zowel beschikbaar voor pc’s
als laptops en tablets. Zie voor de systeemeisen
de algemene hulppagina van Malmberg:
www.malmberg.nl/softwarehulp .
Lees meer over het plaatsen van
snelkoppelingen en het downloaden van apps in
de handleiding ‘Beheer software Malmberg’.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
3
2 Starten
Hoe leerlingen de software starten.
2.1. Inloggen via Basispoort
door de kinderen
Op pc’s en laptops:

Dubbelklik op de snelkoppeling op het
bureaublad.
Op tablets:

Klik op het app-icoon van De wereld in
getallen.
Let op!
Een snelkoppeling kan ook geïntegreerd zijn in
het bureaublad van uw netwerkleverancier en
ziet er dan anders uit.

Klik op de groep.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
4

Klik op de naam.

Typ het wachtwoord of klik op het plaatje.

Klik op ‘verstuur’.
Let op!
Zie de handleiding ‘Beheer software Malmberg’
voor het instellen van een wachtwoord of een
plaatje (voor kinderen die nog niet kunnen
lezen).
2.2. De leerling-startpagina
U bent nu op de leerling-startpagina van De
wereld in getallen.
Tijdens het werken met de software spaart het
kind buttons. Voor elke jaargroep worden er in
het startscherm verschillende verzamelingen
aangeboden. Het kind bepaalt zelf welke
verzamelingen het wil activeren en kan dit
wijzigen. In een actieve verzameling worden
buttons gespaard.

Kies een verzameling. Klik op het plaatje.

Klik op ‘ja’.
Tip!
Klik op een ander plaatje voor meer
verzamelingen. Klik weer op ‘ja’.
Tip!
Stap 1 en 2 hoeft het kind maar één keer te
doen.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
5

Klik op ‘Verwerken’ om het programma te
starten.
Hoe u als leerkracht verwerkingssoftware kunt
bekijken.
2.3. De software voor de
kinderen bekijken door de
leerkracht

Log in op Basispoort en klik op De wereld in
getallen.
Er opent een nieuw venster in uw browser. Dit is
de leerkracht-startpagina De wereld in getallen.

Kies de jaargroep.

Klik op ‘software bekijken’.
U bent nu op de leerling-startpagina.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
6

Kies het programma.

Klik op het blok.

Klik op een les.
Let op!
U doorloopt de oefeningen als leerkracht. Dit
betekent dat uw resultaten niet worden
opgeslagen.
Tip!
Klik op uw naam.
Klik op het rondje om het scherm volledig te
vullen.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
7
Klik op ‘Toestaan’.
Druk op ‘Esc’ om de schermvullende weergave te
sluiten.

Sluit de browsertab om terug te keren naar
de leerkracht-startpagina.
Let op!
De leerlingen doorlopen de oefeningen lineair.
Dat wil zeggen dat ze niet terug kunnen naar
eerder gemaakte opdrachten. Doordat ze directe
feedback krijgen, is dit ook niet nodig.
2.4. Kinderen toegang verlenen
Standaard staan alle lessen open voor alle
kinderen. Maar u kunt ook per kind lessen
sluiten.

Log in op Basispoort en navigeer naar de
methode. Klik op ‘Toegang leerlingen’.

Kies de software waarin u lessen wilt sluiten.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
8

Links ziet u de lijst met leerlingen.
Standaard staan alle kinderen geselecteerd.
Klik op ‘Deselecteer alle leerlingen’ om alle
vinkjes uit te zetten.
Klik vervolgens voor de naam van het kind of de
kinderen waar u lessen voor wilt uitzetten.

Zoek in de lijst rechts het thema dat u uit
wilt zetten voor dit kind of deze kinderen.
Standaard staat alles op ‘Ja’. Klik op ‘Nee’ om
een thema onzichtbaar te maken voor dit kind.

Klik eventueel op een thema om naar het
lesniveau te gaan.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
9
3 De werking van de software
3.1. Inleiding
Met de verwerkingssoftware verwerken de
leerlingen dezelfde lesstof die ook via het
rekenboek, takenboek, werkboek en bijwerkboek
wordt aangeboden. De opdrachten uit het
pluswerkboek zijn niet opgenomen.
3.2. Een les beginnen

Klik op het blok.

Klik op een les.
De les opent.
Let op!
Klik binnen drie tellen op de pijl naar links als u
terug wilt naar het sessiemenu.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
10
3.3. Een oefening maken
Dit staat op het scherm.

De naam van het kind.

Instructie bij de oefening.

Uitleg over hoe deze oefening werkt.

Hoeveel opdrachten er nog zijn in deze
oefening.
Let op!
Klik op de naam om te stoppen met de oefening.
Klik op ‘startpagina’ om terug te keren naar de
startpagina.
Klik op ‘Ja’ om te stoppen. U gaat terug naar de
startpagina. Volgende keer kan het kind verder
waar het gebleven was.

Maak de oefening. Klik op OK om te zien of u
het goed hebt.
Tip!
Werkt u op een pc of laptop dan kunt u het
toetsenbord in beeld bedienen met de muis. U
kunt ook het toetsenbord van de pc of laptop
gebruiken. Gebruik dan de Enter-toets voor OK.
Tip!
Is het fout, probeer het dan nog eens. Het kind
kan het twee keer fout doen. Dan komt het
goede antwoord vanzelf in beeld.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
11
Klaar met de oefening?

Klik op de pijl.
Ga verder met de volgende oefening.
3.4. Naar een andere oefening
springen

Klik linksboven op het spring-icoon.
Alle oefeningen van deze les komen in beeld.

Klik op een oefening om hem te openen.
Tip!
Wanneer het kind een oefening kiest waar al
eerder aan is gewerkt, gaat hij verder waar hij
gebleven was.
Tip!
Vaak passen niet alle oefeningen tegelijk in
beeld. Met de pijlen kunt u het beeld
verschuiven.
3.5. Een oefening opnieuw
maken
Een kind kan helemaal opnieuw beginnen met
een oefening.

Klik op de reset-knop.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
12

Klik op ‘ja’ om de oefening te wissen. Het
kind kan de oefening nu opnieuw maken.
3.6. Een les afronden
Aan het einde van de sessie ziet het kind zijn
score voor de oefeningen.

Klik op OK.
U gaat terug naar de leerling-startpagina.
Let op!
Wanneer oefeningen zijn overgeslagen of niet
volledig gemaakt, krijgt u de score te zien van
de opdrachten die wel gemaakt zijn.

Klik op de naam om uit te loggen.
Klik op ‘Uitloggen’.

Om uit te loggen, klik op ‘ja’.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
13

De volgende leerling klikt zijn naam aan in
de lijst met namen.
Let op!
Soms verschijnt niet de namenlijst, maar dit
scherm.
Klik het venster van de browser weg. De
volgende leerling start weer met de
snelkoppeling op het bureaublad.
Tip!
Het vinkje bij de les laat zien dat deze is
afgerond.
Het rondje met de pijlen laat zien dat deze les
nog niet af is.
Het kind gaat verder waar het gebleven is.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
14
4 Volgen van kinderen
Malmberg heeft een generiek systeem voor het
volgen van uw leerlingen binnen uw methode.
Dit systeem heet de ‘Resultatenmonitor’.
4.1. De Resultatenmonitor
starten
Start in Basispoort en navigeer naar uw methode
(Zie § 2.3).

Klik op ‘Resultatenmonitor’.
De Resultatenmonitor van de betreffende
software opent op een aparte browsertab.
Zie voor meer informatie de handleiding
‘Resultatenmonitor’.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
15
5 Hulp
(en ondersteunende software)
5.1. Hulp
Voor meer informatie en hulp kunt u terecht op
de algemene hulppagina van Malmberg:
www.malmberg.nl/softwarehulp
Hier vindt u onder andere handleidingen,
demofilmpjes, systeemeisen en veelgestelde
vragen.
U kunt ook bellen met de helpdesk van
Malmberg: 073 - 628 87 22.
Of mail naar: [email protected]
5.2. Ondersteunende software
Voor het volgen van de kinderen kunt u de
Resultatenmonitor gebruiken. Zie voor meer
informatie de handleiding ‘Resultatenmonitor’.
Als leerkracht kunt u een aantal dingen instellen
en klaarzetten. Zie hiervoor de handleiding
‘Leerkracht-startpagina’.
Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen
16
Download
Random flashcards
Create flashcards