Document

advertisement
Vragenlijst antiwitwas
2015
Inhoudelijke
en
Praktische toelichting
Hein Vandelanotte
Accountant-belastingconsultent
Lid van Raad van het IAB
Inhoudstafel
1. Inleiding
2. Structuur en inhoud
3. Praktische tips
AWW en de professionele organisatie kantoor
Antiwitwas: belangrijke hoeksteen van de kwaliteitstoetsing
wettelijk verplichting: art. 38 en 39 AWW
5-jarig werkplan FAG (de Financiële ActieGroep van de OESO)
2015-2019
12/2015:
Nieuwe vragenlijst voor alle externe leden !
2013: slechts een 30-tal leden de vragenlijst niet beantwoord
2015-2016: nog beter ?
Kantoor met verantwoordelijke voor toepassing van de Wet:
« compliance officer » mag de vragenlijst beantwoorden in naam
van alle beroepsbeoefenaars van het kantoor
AWW
Preventieve
Wet
11/01/1993
Reglement
07/02/2011
Omzendbrief
09/2011
verklarende
nota
Structuur van de vragenlijst
• Voorafgaandelijke verklaring
• 9 delen
Voorafgaandelijke verklaring
Ken je?
• Het reglement
• De omzendbrief
• De handleiding
Teksten zijn te vinden op website van
BAB
DEEL I: Samenstelling van het kantoor
Kantoor met verantwoordelijke voor toepassing
van de Wet: « compliance officer » mag de
vragenlijst beantwoorden in naam van alle
beroepsbeoefenaars van het kantoor
Hij moet aangeduid zijn in E-loket
De betrokken beroepsbeoefenaars voor wiens
rekening hij de vragenlijst beantwoordt moeten
aangeduid zijn in het E-loket
Voordeel versus nadeel
DEEL II: CAP handleiding
Heeft uw kantoor « interne
(controle)procedures » uitgeschreven ?
 zoals opgelegd door de AWW
 art. 16 & 17 AWW
 Model ? website IAB of www.beexcellent.be
 ESSENTIELE VRAAG
DEEL II: CAP Identificatie
Vraagt u systematisch de
identificatiegegevens en –documenten op
van:
 uw cliënten
 de lasthebbers van uw cliënten
 de uiteindelijke begunstigden van uw cliënten
Formulier identificatie UBO ondertekend door
cliënt?
 ESSENTIELE VRAGEN
DEEL IV: CAP Risico georiënteerde aanpak (I)
Bepaalt u voorafgaand risicoprofiel van uw cliënten,
volgens laag of verhoogd en catalogeer je ze volgens dit
risicoprofiel?
 ESSENTIELE VRAAG
Criteria voor klassificatie:
 de cliënt zelf
 activiteit en/of de sector van de cliënt
 geografisch risico
 aard van de opdracht
DEEL IV: CAP Risico georiënteerde aanpak (II)
Sectorpenetratie – meer dan 3 %







Horeca
Immobiliën (Bouw, handel)
Industriële schoonmaak
Transport
Diamant en edele metalen (al dan niet bewerkt)
Tweedehandshandel (auto, kunstvoorwerpen)
Sportmakelarij & -weddenschappen
Niet meewerkende landen
Procedure atypische verrichtingen
DEEL V: CAP Identificatie PPP
DEEL VI: GEGEVENSBEWARING
DEEL VII: AWW VERANTWOORDELIJKE
minstens 10 meldingsplichtige “beroepsbeoefenaars”
(ongeacht instituut) actief in uw kantoor ?
 AWW verantwoordelijke aanstellen
Quid ?
 oefenen een activiteit uit in het kantoor; en/of
 hebben een participatie in het kantoor; en/of
 zijn lid zijn van het bestuursorgaan
 geen rekening houden met occasionele samenwerkingen


Let wel: kleinere kantoren kunnen er toch voor kiezen een
AWW-verantwoordelijke aan te stellen
 ontlast de overige beroepsbeoefenaars van uw kantoor
DEEL VIII: SENSIBILISERING & OPLEIDING
Opleiding medewerkers?
Eigen opleiding?
PRAKTISCHE TIPS VOOR IAB-leden
1. Zet het e-loket in orde

Check op het tabblad Mijn kanto(o)ren of het juiste kantoor is
ingevuld en of daar een AWW verantwoordelijke is aangeduid
– indien niet elk lid moet zelf antwoorden
2. Vragenlijst zelf
 Indien AWW verantwoordelijke – slechts
voorafgaandelijke + aanduiding
 Bewaring van antwoorden is aangewezen
Einde
Ik danken u voor uw
aandacht.
Ik wens u succes!
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards