Algemeen__Dossiernummer

advertisement
Geachte cliënt(e),
Om zo goed mogelijk op de wensen van cliënten te kunnen inspelen, vinden wij het
belangrijk om te weten wat u van ons kantoor vindt. Wij zouden het waarderen als u de
tijd wilt nemen om dit formulier even in te vullen.
U kunt bij elke vraag door middel van aankruisen uw waardering geven, variërend van
zeer tevreden tot zeer ontevreden. Indien u over een bepaald onderwerp geen oordeel
heeft, dan kunt u de vraag overslaan. Bij de open vragen kunt u uw eventuele suggesties
voor verbetering invullen.
Wat is uw oordeel over:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Het optreden van de secretaresses
De bereikbaarheid van uw advocaat
Het optreden van uw advocaat
De informatieverstrekking vooraf over kosten
De informatieverstrekking over uw zaak
De uitleg gegeven door uw advocaat
De betrokkenheid van uw advocaat
De specificatie van de kosten in uw declaratie
De snelheid waarmee uw zaak is behandeld
De cliëntvriendelijkheid van ons kantoor
Het nakomen van gemaakte afspraken
De dienstverlening van ons kantoor in het algemeen
Waardering:
Zeer
TeOntevreden vreden tevreden
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Zeer ontevreden
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Als u ergens niet geheel tevreden over was, wilt u dat dan toelichten:
Ruimte voor tekst cliënt
Welke advocaat was hoofdverantwoordelijk voor de behandeling van uw dossier:
Ruimte voor tekst cliënt
Denkt u ons kantoor indien nodig weer in te schakelen?
Denkt u ons kantoor aan anderen in de toekomst aan te bevelen?
Hieronder kunt u suggesties voor verbetering of overige opmerkingen geven:
Ruimte voor tekst cliënt
ja/nee/weet niet
ja/nee/weet niet
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards