Sport Medisch Netwerk Zoetermeer

advertisement
Kickoff-meeting Regionalisatie
Gelderland
Multidisciplinaire samenwerking
Sportmedische Ketenzorg
14 maart 2012
Kerngroep
• Arjan Kokshoorn
- sportarts SMCP / sportpoli Rijnstate
- initiator regionalisatie project
- verbeteren netwerk, kwaliteit sportmedische zorg voor (geblesseerde) sporter
• NVFS – Marloes van Lierop (regiocoach) / Bart vd Wiel
• NGS afdeling Gelderland – Ger van Bernebeek / Hil Smit
• VSG – ervaringen elders (inhoudelijk), faciliterend
Inleiding / achtergrond
• Op zich niets nieuws…
• Regionalisatie projecten elders (VSG):
- Noord Holland ‘acute enkel’
- Oost Brabant ‘blessurepreventie’
- Zuid Limburg ‘achillespeesletsel’
 medisch inhoudelijk / nascholing / afstemming rol van
de diverse specialismen
Inleiding / achtergrond
• Lokale initiatieven – SMCP (2010-12)
- avondsymposium sportpoli
- jaarlijks symposium sportverzorgers (7)
- WDH avondsymposium schouder / sportpoli
- discussiebijeenkomst NGS regionalisatie project
- avondsymposium blessurepreventie voetbal
• Maar niet voldoende!
• Netwerk en communicatielijnen!
Inleiding / achtergrond
• Sporter centraal / vanuit vereniging of individueel
• Primair doel:
-
Netwerk opbouwen in totale ketenzorg
Met gecertificeerde specialismen (basiskwaliteit)
Verslaglegging / communicatieformulier (sportmasseurs, en meer)
Sportmasseur – sportfysiotherapeut (MT)– sportarts
Aanpalende specialismen: huisartsen, SEH / orthopedie / gemeente
Kwaliteit en specifieke expertise verder uitdiepen (symposium, etc)
programma
•
•
19.30 uur
19.45 uur
•
20.15 uur
Inleiding / achtergrond (Arjan Kokshoorn)
- Rol vanuit sportmassage NGS (Ger van Bernebeek)
- Rol vanuit sportfysiotherapie NVFS (Marloes van Lierop)
- Rol vanuit sportgeneeskunde VSG / SMCP (Arjan Kokshoorn)
Communicatie, rol overdrachtsformulier (Bart van de Wiel, NVFS)
•
20.30 uur
pauze
•
•
20.45 uur
21.15 uur
Casuistiek – kleine groepjes (eigen regio)
Plenaire afsluiting met ondertekenen intentieverklaring
•
Tot 22.00 uur
Discussie en borrel
Rol vanuit sportgeneeskunde
• Definitie sportgeneeskunde (sportarts):
‘ het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen,
waarborgen en herstellen van de gezondheid van (potentiele)
deelnemers aan sport en sportieve activiteiten. Ook richt het zich
op het bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen
met chronische aandoeningen door sport en bewegen. Bij beide
facetten wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de
sportspecifieke belasting en belastbaarheid’
Rol vanuit sportgeneeskunde
• Zorgprodukten sportarts:
- blessureconsult (aanvullend onderzoek; advies op maat)
- inspanningsdiagnostiek
(belastbaarheidsonderzoek / trainingsadvies)
- preventief sportmedisch onderzoek
Voor:
• Breedtesporters (beginners tot fanatiekelingen)
• Topsporters
• Chronisch zieken
Rol vanuit sportgeneeskunde
• Sportzorgketen in de sportgezondheidszorg:
- sportmasseur
- sportfysiotherapeut
- sportarts
- (aanpalend)
• Streven naar verduidelijking van rol in
blessurebeoordeling en behandeling
• Positionering i.p. in 2de lijns zorg
Rol vanuit sportgeneeskunde
• VSG / FSMI: faciliterend voor verbetering positie
sportarts en sportgezondheidszorg
• Nederland – Gelderland – Regionaal (SMCP)
• VSG als ‘regiocoach’(?) / krachten bundelen(!)
• SMI (SMCP): zelfstandig kwaliteit en netwerk
opbouwen in eigen regio
Rol vanuit sportgeneeskunde
• Financieringsstructuur
- (nog) geen klinisch specialisme (politiek)
- aanvullende verzekering
- jaarlijkse update zorgverzekeraars t.a.v. vergoedingen
• Voordeel:
- direkte toegankelijkheid (geen wachttijd)
- geen ‘eigen risico’ (behalve bij aanvullend onderzoek)
• Kennis van financiele (on-)mogelijkheden sportgezondheidszorg(!)
Rol vanuit sportgeneeskunde
• SMC Papendal (multidisciplinair centrum)
• Sportpoli Rijnstate (gezamenlijk spreekuur, 2de lijn)
Breed draagvlak voor:
- verbeteren sportgezondheidszorg / ketenzorg
- ruime regio Arnhem
- kwaliteit en snelheid
- korte (informele) communicatielijnen als basis
- slag slaan in verslaglegging en (terug-)verwijzingen
- communicatieformulier als ‘tool’ (sportmasseur) 
programma
•
•
19.30 uur
19.45 uur
•
20.15 uur
Inleiding / achtergrond (Arjan Kokshoorn)
- Rol vanuit sportmassage NGS (Ger van Bernebeek)
- Rol vanuit sportfysiotherapie NVFS (Marloes van Lierop)
- Rol vanuit sportgeneeskunde VSG / SMCP (Arjan Kokshoorn)
Communicatie, rol overdrachtsformulier (Bart van de Wiel, NVFS)
•
20.30 uur
pauze
•
•
20.45 uur
21.15 uur
Casuistiek – kleine groepjes (eigen regio)
Plenaire afsluiting met ondertekenen intentieverklaring
•
Tot 22.00 uur
Discussie en borrel
casus
• Ambitieuze marathonloper van 36 jaar met gezin en fulltimebaan
• Achillespeesklachten rechts, geleidelijk ontstaan met zwelling en ochtendstijfheid
• Voorgeschiedenis vermeldt verder regelmatig gespannen en stramme kuiten, lage
rugklachten
1 Discussie subgroepen eigen discipline
 werkdiagnose
 rol sportmasseur? sportfysiotherapeut? sportarts? anderen?
 gebruik / beschikbaarheid netwerk?
casus
• Ambitieuze marathonloper van 36 jaar met gezin en fulltimebaan
• Achillespeesklachten rechts, geleidelijk ontstaan met zwelling en
ochtendstijfheid
• Voorgeschiedenis vermeldt verder regelmatig gespannen en
stramme kuiten, lage rugklachten
2 Discussie subgroepen verschillende disciplines



werkdiagnose
rol sportmasseur? sportfysiotherapeut? sportarts? anderen?
gebruik / beschikbaarheid netwerk?
 + primair ingezette therapie helpt niet, wat nu?
Toekomst, wat nu?
• Netwerk verder formaliseren
• Nadenken over kwaliteitscriteria
• Inzicht in afzonderlijke expertises / dagdeel meelopen (stage)
•
•
•
•
•
Data verzamelen
Contacten gemeente / verenigingen / Gelderse Sportfederatie
Informeren van aanpalende specialismen (huisartsen, SEH, orthopedie)
Zorgverzekeraar?
Jaarlijks symposium: status ketenzorg / medisch inhoudelijk
• Evaluatie van deze avond: ideen en initiatieven welkom(!):
• Aandacht intentieverklaring (media)
Intentieverklaring
A. Kokshoorn
Leveren kwaliteitszorg door sportzorgketen
Regio Gelderland
NVFS
Arnhem, 14 maart 2012
M. Van Lierop
G. Van Bernebeek
H. Smit
NGS
VSG
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards