PHONIRO LOCK MAIN ENTRANCE

advertisement
Montagehandleiding
PHONIRO LOCK MAIN ENTRANCE
V1-sept-15
TRYGGT | SÄKERT | EFFEKTIVT – Vi möjliggör en värdigare och tryggare ålderdom för fler.
© PHONIRO AB • MONTAGEHANDLEIDING PHONIRO LOCK MAIN ENTRANCE
INSTALLATIE, GEREEDSCHAP & ONDERDELEN
INSTALLATIE
De installatie dient te worden uitgevoerd door een installateur met relevante ervaring, bijvoorbeeld op het gebied van
elektrisch sluitwerk.
GEREEDSCHAP
Voor het monteren van Phoniro Lock Main Entrance dient u te beschikken over een telefoon met geïnstalleerde Phoniro
Phone, een sleufschroevendraaier en een T15 torxschroevendraaier.
ONDERDELEN
Het startpakket omvat de Phoniro Lock Main Entrance hoofdeenheid. Accessoires: Transformator, externe antenne, netwerkkabel. Een transformator is nodig als vanaf de aansturing van de elektrische sluitplaat geen 12-24 VAC/DC beschikbaar is.
Als een externe transformator wordt gebruikt, dient de spanning naar Main Entrance gelijk te zijn aan die van de elektrische
sluitplaat. Als het bereik van de ingebouwde antenne onvoldoende is, dient u een externe antenne te gebruiken. Voor het
verbinden van de externe antenne met Main Entrance gebruikt u een standaard netwerkkabel van maximaal 25 meter.
STARTPAKKET
HOOFDEENHEID
ACCESSOIRES
TRANSFORMATOR
ACCESSOIRES
EXTERNE ANTENNE
ACCESSOIRES
NETWERKKABEL
MONTAGE
ALGEMEEN OVER DE MONTAGE VAN
PHONIRO LOCK MAIN ENTRANCE
EXT. ANT.
TO LOCK
CTRL IN
1 2 1 2 3
NO
1. Main Entrance zorgt voor het aansturen van een
elektrische sluitplaat die is verbonden met een deur.
2.
SW 1
GND
+/~ 12-24 V
Main Entrance wordt op dezelfde wijze door de
gebruiker aangestuurd als Phoniro Lock Base, d.w.z. vanaf een mobiele telefoon via radiografische besturing (Bluetooth™).
3. De eenheid moet zo worden geplaatst dat hij niet
bereikbaar is voor onbevoegden.
4. De eenheid moet zo dicht mogelijk bij de deur die
hij moet aansturen worden aangebracht.
5. De eenheid wordt niet gevoed door een batterij,
maar Main Entrance wordt gevoed met 12-24 AC/DC.
2
© PHONIRO AB • MONTAGEHANDLEIDING PHONIRO LOCK MAIN ENTRANCE • V1-sept-15
HET BEPALEN VAN DE PLAATS VAN MAIN ENTRANCE
De Main Entrance eenheid moet zo worden geplaatst dat de deur van buitenaf kan worden geopend. Gewoonlijk is het
bereik ongeveer tien meter als er geen obstakels zijn, maar als de radiogolven door materiaal moeten dringen om te communiceren met de mobiele telefoon die de deur moet openen, is het bereik geringer. Bij obstakels is het bereik van radiogolven
afhankelijk van de soort materiaal. Het meest storend zijn staal, gewapend beton en baksteen. Glas, hout en gips zijn minder
storend. Ter plaatse moet een test worden uitgevoerd om zeker te zijn van een betrouwbare werking.
1. Stel vast vanaf welk punt de elektrische sluitplaat wordt aangestuurd. Als deze ruimte beschut is en relatief dichtbij
de deur, is dat meestal de beste plaats om Main Entrance te installeren.
2. U kunt het bereik van Main Entrance verbeteren door de eenheid zodanig te plaatsen dat hij is gericht naar de deur of dat de werking niet wordt belemmerd door gewapend beton of staalconstructies.
3. Als dat niet mogelijk is, kunt u de externe antenne op een geschikte plaats aanbrengen en daarna de Main Entrance hoofdeenheid op een andere plaats aanbrengen, bijvoorbeeld onder een overstekend dak. U sluit Main Entrance
op de externe antenne-eenheid aan met een standaard netwerkkabel (max. 25 meter).
AANSLUITMOGELIJKHEID 1
In spanningsvrije toestand is de deur gesloten, de aansturing vindt rechtstreeks
plaats via kabels die de elektrische sluitplaat aansturen.
1. Plaats de brug in de stand NC.
EXT. ANT.
2. Sluit de kabel aan op de elektrische sluitplaat op de klemmen met de tekst "TO_LOCK"
TO LOCK
CTRL IN
1 2 1 2 3
NC
3. Sluit de spanning aan op Main Entrance via de transformator op 12 - 24 V AC/DC, minstens 12 W.
GND
+/~ 12-24 V
SW 1
4. Controleer het bereik door de deur te openen via de
mobiele telefoon op een afstand van ten minste 2
meter buiten de deur.
5. Sluit nu de kabel van de besturing aan op de
klemmen met de tekst "CTRL_IN”. NB. Let erop dat de polariteit gelijk blijft, d.w.z. 1 naar 1 in de figuur links.
6. Controleer of de deur dezelfde status heeft als voor de aansluiting, d.w.z. gesloten of ontgrendeld.
3
© PHONIRO AB • MONTAGEHANDLEIDING PHONIRO LOCK MAIN ENTRANCE • V1-sept-15
AANSLUITMOGELIJKHEID 2A - voeding van ME via de elektrische sluitplaat
In spanningsvrije toestand is het slot gesloten, de aansturing vindt rechtstreeks plaats via de voeding die de
elektrische sluitplaat aanstuurt. De voeding moet 12-24 V AC/DC zijn en geschikt zijn voor 200 mA.
1. Plaats de brug in de stand NO.
Sluit nu de kabel van de besturing aan op de
klemmen met de tekst "CTRL_IN”. NB. Sluit de plus
aan op klem 1 en de aarde op klem 2, zie de figuur rechts.
NO
TO LOCK
CTRL IN
3. Sluit de kabel aan op de elektrische sluitplaat op de klemmen met de tekst "TO_LOCK" Let erop dat de
polariteit gelijk blijft, d.w.z. 1 naar 1 in de figuur rechts.
Sluit de spanning op Main Entrance aan via de besturing van de elektrische sluitplaat, d.w.z. plaats een brug
tussen de voeding van de klem met de tekst 12-24 V en
klem 1 op CTRL_IN en tussen de klem met de tekst GND en klem 2 op CTRL_IN.
5.
6.
Controleer het bereik door de deur te openen via de mobiele telefoon op een afstand van ten minste 2 meter buiten de deur.
SW 1
4.
GND
+/~ 12-24 V
Sluit de besturing die eerder de elektrische sluitplaat voedde aan op CTRL_IN. NB. Let erop dat de polariteit
gelijk blijft, d.w.z. 1 naar 1 in de figuur rechts.
NB. Als de deur tijdens de test niet gesloten is, dient u de oude
besturing van de elektrische sluitplaat tijdelijk los te koppelen
van de klemmen met de tekst ”CTRL_IN”. Sluit nu de spanning
aan via het tijdelijke spanningsaggregaat dat is aangesloten
op 12-24 V AC/DC en GND. Plaats een brug tussen de voeding
van de klem met de tekst 12-24V en
klem 1 op CTRL_IN en tussen de klem met de tekst GND en
klem 2 op CTRL_IN. Voer de controle uit zoals bij 4 hierboven.
Zet de aansluitingen na de test terug.
7. Controleer of de deur dezelfde status heeft als voordat u de aansluiting maakte, d.w.z. gesloten of ontgrendeld.
4
© PHONIRO AB • MONTAGEHANDLEIDING PHONIRO LOCK MAIN ENTRANCE • V1-sept-15
1 2 1 2 3
2.
EXT. ANT.
AANSLUITMOGELIJKHEID 2B - voeding van ME via transformator
In spanningsvrije toestand is het slot gesloten, de aansturing vindt rechtstreeks plaats via de kabels die
de elektrische sluitplaat aansturen.
1. Plaats de brug in de stand NO.
Sluit de kabel aan op de elektrische sluitplaat op de klemmen met de tekst ”TO_LOCK”. NB. Sluit de plus aan op klem 1 en de aarde op klem 2, zie de figuur
rechts.
NO
TO LOCK
CTRL IN
3. Sluit de spanning op Main Entrance aan via de transfor
mator op 12 - 24 V AC/DC, minstens 12 W.
5.
SW 1
4. Controleer het bereik door de deur te openen via de mobiele telefoon op een afstand van ten minste 2 meter buiten de deur.
GND
+/~ 12-24 V
Sluit de besturing aan die eerder zorgde voor de
voeding van de elektrische sluitplaat, inkomend op CTRL_IN en uitgaand naar de elektrische sluitplaat op
TO_LOCK. NB. Let erop dat de polariteit gelijk blijft, d.w.z. 1 naar 1 in de figuur rechts.
NB. Als de deur tijdens de test niet gesloten is, dient u de oude
besturing van de elektrische sluitplaat tijdelijk los te koppelen
van de klemmen met de tekst ”CTRL_IN”. Plaats een brug tussen de voeding van de klem met de tekst 12-24 V en klem 1 op
CTRL_IN en tussen de klem met de tekst GND
en klem 2 op CTRL_IN. Voer de controle uit zoals bij 4 hierboven. Zet de aansluitingen na de test terug.
5
© PHONIRO AB • MONTAGEHANDLEIDING PHONIRO LOCK MAIN ENTRANCE • V1-sept-15
1 2 1 2 3
2.
EXT. ANT.
AANSLUITMOGELIJKHEID 3
De elektrische sluitplaat wordt aangestuurd via een sluitende relaisfunctie, bijvoorbeeld een ontgrendelknop
die is verbonden met het codeslot.
1. Plaats de brug in de stand NO. De sluitende relaisfunctie bevindt zich tussen klem 1 en 3 op TO_LOCK, zie de figuur rechts.
EXT. ANT.
NO
TO LOCK
3. Controleer het bereik door de deur te openen via de
mobiele telefoon op een afstand van ten minste 2 meter buiten de deur.
GND
+/~ 12-24 V
SW 1
6
© PHONIRO AB • MONTAGEHANDLEIDING PHONIRO LOCK MAIN ENTRANCE • V1-sept-15
1 2 1
CTRL IN
2
3
2. Sluit de spanning op Main Entrance aan via de transforma
tor op 12 - 24 AC/DC, minstens 12 W.
NC=Bygel
C2
12 - 24 V AC/DC
Relä 1
3
C1
C1
C2
AANSLUITSCHEMA
L2
L1
C2
CTRL_IN
1
C1
C1
C3
LED 1: Knippert groen bij normaal bedrijf.
SW 1: Door de knop bij inschakelen van de spanning ingedrukt te houden tot de gele lichtdiode gaat branden
(ca 10 seconden) wordt de lijst op nul gezet.
IN1 +/-: Met een brug naar +12-24 V respectievelijk GND bedraagt de tijd 6 seconden.
TRYGGT | SÄKERT | EFFEKTIVT – Vi möjliggör en värdigare och tryggare ålderdom för fler.
Phoniro Systems Nederland BV. | Postbus 51 | 4020 BB Maurik | Telefoon: +31 (0) 344 848 449 | [email protected] | www.phoniro.nl | kvk 61177407
1
2
2
C2
TO_LOCK
C3
Download