Ketho # KT 7533

advertisement
Leben im Bad
Living bathrooms
Ketho
# KT 7533
92
74
B
74
92
180
70
Montagehandleiding
90
A
20
2000
1930
90
A
mm
B
mm
1200
868
2x 100
4x S8
4x 5,5x50
Aanwijzingen betreffende het gebruik
De badmeubel-serie voldoet aan de geldende normen en richtlijnen op het moment van de levering en is ontworpen voor gebruik in badkamers. Een
direct contact met water, bijv. bij het douchen moet worden vermeden.
Een stroomaansluiting 110 V – 230 V moet in het gebouw zelf aanwezig zijn.
Afstand sensor ten opzichte van reflecterende oppervlakken = > 75 mm.
Wij behouden ons het recht voor om technische verbeteringen en optische veranderingen aan de afgebeelde producten aan te brengen.
MAL_Ketho_KT7533/14.03.1
1
2
3
4
7
8
Ø 8 mm
230 V
4x
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Best.-Nr. KT7533/14.03.1
16x
Duravit AG, Werderstr. 36, 78132 Hornberg, Germany, Phone +49 78 33 700, Fax +49 78 33 70 289, [email protected], www.duravit.de
MAL_Ketho_KT7533/14.03.1
Leben im Bad
Living bathrooms
Montagehandleiding
voor badmeubel met stroomgeleiding
Veiligheid
2
Elektrische installatie
3
Montage
4
Veiligheid
Beoogd gebruik
Veiligheidsvoorschriften
De montagehandleiding maakt deel uit van het
Duravit product en is bedoeld voor personen die de
elektrische installatie uitvoeren voor het product. De
montagehandleiding moet zorgvuldig worden gelezen en te
allen tijde beschikbaar zijn.
Levensgevaar
Het contact met stroom leidt tot een elektrische schok.
>> Elektrische installatie volgens nationale, Europese en
internationale richtlijnen en normen uitvoeren.
>> Beschermingszones voor vochtige ruimten volgens
landspecifieke normen, lokale voorschriften en
laagspanningsrichtlijnen aanhouden.
>> Bij vochtige ruimten of andere, nader aangeduide
ruimten de elektronische aansluiting via een
GFI installatieautomaat uitvoeren.
>> Voorafgaand aan de installatie elektrische componenten
van het lichtnet scheiden.
>> Controleren of alle componenten spanningsvrij zijn.
>> Voorkomen dat de stroomtoevoer per ongeluk wordt
ingeschakeld.
Doelgroep en kwalificatie
De elektrische installatie mag uitsluitend door
gediplomeerde elektriciens worden uitgevoerd.
Beschermingsgraad van Duravit producten
De beschermingsgraad van stroomvoerende Duravit
producten voldoet ten minste aan de standaard IP 44.
Elektrische veiligheidsklassen van de lampen
Elektrische veiligheidsklasse Aansluitleiding
I
H05VV-F, 3x 1,5 mm2
II
H03VV-F, 2x 0,75 mm2
Richtlijnen en normen
Duravit producten voldoen aan de richtlijnen van de CEmarkering:
Binnendringen van vreemde voorwerpen en water
Vreemde voorwerpen of water in de inrichtingen leiden tot
kortsluiting die schade aan het product kan veroorzaken.
>> De beschermingszones voor Duravit producten in acht
nemen.
Beschermingszones
0
60
A
0
60
1
Tekens en symbolen
B
Betekenis
Het symbool duidt nuttige en belangrijke
informatie aan.
s
Seconde
>
Handeling vereist
2250
Symbool
2
0
A Spiegelkast met IP 44 mag uitsteken in zone 2.
B Een in de spiegelkast aanwezig stopcontact moet buiten de zones
gemonteerd zijn.
2 MAL_51240/16.03.1
Elektrische installatie
Elektrische installatie voor veiligheidsklasse I
Stroomaansluiting
L
N
Optionele aansluiting van een externe drukknop
L
N
L'
Elektrische installatie voor veiligheidsklasse II
Stroomaansluiting
L
N
L
N
Optionele aansluiting van een externe drukknop
L
N
L'
MAL_51240/16.03.1 3
Montage
Duravit AG · P.O. Box 240 · Werderstr. 36, 78132 Hornberg, Germany · Phone +49 7833 70 0 · Fax +49 7833 70 289 · [email protected] · www.duravit.com
Meetmodus
De besturing beschikt over een meetmodus. Zodra de
meetmodus actief is, wordt na het uitschakelen het licht na
90 seconden automatisch weer ingeschakeld.
Gedurende de montage onder spanning kan de
meetmodus door een onbedoelde continue bediening
van een touch-led/infraroodschakelaar worden
geactiveerd.
>65 s
Het lampje knippert 6 keer.
>> Om de meetmodus te deactiveren, touch-led/
infraroodschakelaar nogmaals langer dan 65 seconden
bedienen. Daarbij bij de infraroodschakelaar een
reflecterend voorwerp (bijv. papier) gebruiken.
Het lampje knippert 4 keer.
4 MAL_51240/16.03.1
Order no. 51240/16.03.1 We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown
>> Om de meetmodus te activeren, touch-led/
infraroodschakelaar langer dan 65 seconden bedienen.
Daarbij bij de infraroodschakelaar een reflecterend
voorwerp (bijv. papier) gebruiken.
Download