DownloadPowerpointpresentatie Ontdekzondag

advertisement
Ontdekzondag 2011
Kijk…
naar de leden van je gemeente als
een moeder naar haar kind.
Zie…
voor wie jij met jouw gaven van
betekenis kunt zijn én zie
de talenten van jouw bijzondere
broers en zussen.
Ontdek…
hoe rijk je samen bent!
Een mooi beeld om de liefde en zorg voor
elkaar te typeren.
Dit Koningskind ondersteunt gemeenten
om met alle leden lichaam van Christus te
zijn.
Wij kunnen u daarbij helpen.
Bijvoorbeeld door samen:
een voorlichtingsavond te verzorgen in uw gemeente over
uw handicap of dat van uw kind;
toerustingsavonden te organiseren voor jeugdleiders,
catecheten en ambstdragers over bv. geloof en autisme;
een sociaal netwerk op te zetten rondom broers en zussen
met een beperking of;
in gesprek te gaan over uw persoonlijke vragen met
betrekking tot het leven met een beperking.
Wilt u meer weten?
Benader de contactpersoon van dit Koningskind in uw
gemeente.
Op onze website www.kijkzieontdek.nl vindt u veel
materiaal en tips om de integratie van mensen met een
beperking in gemeenten te bevorderen.
Neem contact op met onze regioconsulenten voor
persoonlijk advies. Ga hiervoor naar onze site:
www.ditkoningskind.nl.
Download