dit persbericht

advertisement
Persbericht
Rotterdam, 16 oktober 2014
Nieuwe Rotterdam Knowledge Ambassadors benoemd
Kennisambassadeurs helpen Rotterdam op de kaart te zetten als congresbestemming
Rotterdam Partners Convention Bureau breidt het aantal Rotterdam Knowledge Ambassadors
uit met 13 nieuwe Rotterdamse wetenschappers, onderzoekers en andere experts. Deze
nieuwe lichting kennisambassadeurs werkt de komende drie jaar samen met Rotterdam
Partners Convention Bureau om de stad verder te promoten als congresbestemming.
Congressen leveren een belangrijke bijdrage aan het zakelijk toerisme en zijn daarmee van
grote waarde voor de stedelijke economie en de werkgelegenheid van de stad. Rotterdam
Partners Convention Bureau zet zich al jaren in om – in nauwe samenwerking met haar
partners - internationale congressen naar de stad te halen.
De kennisambassadeurs zijn vaak gevestigde namen binnen instituten als het Erasmus MC, de
Erasmus Universiteit, en het Scheepvaart en Transport College. Met hun kennis ondersteunen zij
Rotterdam Partners Convention Bureau bij de acquisitie van internationale associatiecongressen. De
Rotterdam Knowledge Ambassadors moeten zich, om te worden benoemd, actief hebben ingezet om
een congres naar Rotterdam te halen. Daarmee bekleden zij als ambassadeur ook een
voorbeeldfunctie voor collega’s binnen hun instituten die zelf ook een congres willen of zouden
kunnen organiseren.
Rotterdam congresstad
Rotterdam mag zich al zes jaar op rij de tweede congresstad van Nederland noemen. De Maasstad
was in 2013 gaststad van 34 internationale associatiecongressen - congressen georganiseerd door de
(wetenschappelijke) verenigingsbranche - die gezamenlijk ruim 17 miljoen euro aan bestedingen
opbrachten. Naast de economische meerwaarde draagt de komst van deze congressen bij aan het
imago van Rotterdam als hoogwaardige kennisstad.
De internationale associatiemarkt wordt gezien als een groeimarkt omdat het niet gevoelig is voor de
economische conjunctuur. De afgelopen jaren nam de populariteit van Rotterdam als
congresbestemming toe. Op de wereldranglijst van ICCA (International Congress & Convention
Association) staat Rotterdam op plek 68. De Maasstad steeg daarmee 20 plekken ten opzichte van
2012. Rotterdam Partners wil de groei van de afgelopen jaren graag doorzetten en trekt daarmee
nauw op met haar samenwerkingspartners in de stad. Zo wordt in samenwerking met de gemeente
Rotterdam en Rotterdamse ondernemers en instellingen jaarlijks een groot aantal bids uitgebracht.
Daarbij wordt vooral ingezet op internationale associatiecongressen binnen belangrijke speerpunten
voor Rotterdam: maritiem-offshore, transport-logistiek, medisch, agro food, cleantech en medtech.
Ambassadeurschap
De nieuwe Rotterdam Knowledge Ambassadors worden vanavond officieel benoemd tijdens een
bijeenkomst in de Nieuwe Maze. Het ambassadeurschap geldt voor een periode van drie jaar. De
kennisambassadeurs treden gezamenlijk op als een kennis- en netwerkplatform op het gebied van het
organiseren en het binnenhalen van internationale congressen in Rotterdam. In die hoedanigheid
fungeren zij ook als klankbordgroep voor Rotterdam Partners bij vraagstukken met betrekking tot
Rotterdam congresstad.
Bijgevoegd vindt u een overzicht van de Rotterdam Knowledge Ambassadors.
___________________________________________________________________________
Rotterdam Partners: promotor van de Rotterdamse economie
Rotterdam Partners heeft als doel de Rotterdamse economie te versterken. Wij werken voor bezoekers, bedrijven en bewoners
die al aanwezig zijn in de stad of van plan zijn naar Rotterdam te komen of zich hier te vestigen. Rotterdam Partners heeft een
drietal kerntaken. Zo is Rotterdam Partners de verbindende schakel tussen bestuur, bedrijven en instellingen. Daarnaast
faciliteren we bij het opzetten van activiteiten, het beantwoorden van vestigingsvraagstukken en het behandelen van
economische kwesties. Ook nemen we initiatieven die vernieuwing van de Rotterdamse economie bevorderen. Tenslotte
brengen we vraag en aanbod bij elkaar op het gebied van toerisme, zakelijke evenementen en congressen.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor verdere persinformatie kunt u contact opnemen met Judith Boer, Persvoorlichter Rotterdam Partners;
[email protected], 010–7900154, www.rotterdampartners.nl.
Download