tekort aan witte bloedcellen

advertisement
TEKORT AAN WITTE BLOEDCELLEN
Een tekort aan witte bloedcellen komt vaak voor en is een belangrijke nevenwerking van
chemotherapie. Een daling van het aantal witte bloedcellen kan aanleiding geven tot een
verminderde weerstand: dan is uw afweer tegen verschillende infectieziekten verminderd en dus
kunnen banale infecties (zoals een verkoudheid) veel moeilijker door uw eigen afweer
overwonnen worden.
Een bloedcontrole dringt zich dan op en indien het aantal witte bloedcellen te laag is, kan uw
arts beslissen dat u moet worden gehospitaliseerd om langs intraveneuze weg (langs de ader)
antibiotica toegediend te krijgen.
Indien deze daling van de witte bloedcellen belangrijk is, dan bestaat de mogelijkheid om met
onderhuidse spuitjes een hormoon (groeifactoren) toe te dienen dat de productie van witte
bloedcellen stimuleert.
Bij een infectie kan u klachten hebben van pijn bij het plassen en frequent plassen,
darmproblemen of buikpijn, een zware verkoudheid met ophoesten van gekleurde slijmen,
keelpijn, rode, pijnlijke of gezwollen huidaantasting (soms rond de poortkatheter), enzovoort.
U dient dan ook bij koorts (> 38 – 38,5°C), rillingen, of algemeen ziektegevoel (ook zonder
koorts) contact op te nemen of met uw huisarts of met het ziekenhuis. Indien u om één of
andere reden niemand kunt bereiken, dient u zich aan te melden op de afdeling spoedgevallen
van ons ziekenhuis.
De verminderde aanmaak van witte bloedcellen is van tijdelijke aard. De aanmaak ervan
herstelt spontaan. Bij een ernstig tekort aan witte bloedcellen is het soms nodig de volgende
behandeling uit te stellen of aan te passen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards