Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen

advertisement

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen
van toepassing op 01-04-2017
I.
BEVEKS
Een uitgebreide selectie van Beveks zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net, Belfius Direct Net Business, Belfius Mobile
en Belfius Tablet. Wanneer u deze Beveks via deze kanalen verhandelt geniet u van een korting van 10 % op de toe- en
uittredingscommissie. Binnen beide kanalen zijn om veiligheidsredenen transactielimieten van toepassing. Voor orders die deze
limieten overschrijden, kunt u enkel terecht via uw kantoor of Comfort Banking waar in functie van de tegenwaarde, deze korting
vervangen wordt door andere kortingen.
I.1. Intekening
Max.
toetredingscommissie
0,30 %
Candriam Money Market
1
Candriam Bonds
2,50 %
Belfius Fullinvest
2,50 %
Candriam Equities B
2,50 %
Candriam Equities L
2,50 %
DMM
2,50 %
Candriam Sustainable
2,50 %
Candriam Quant
2,50 %
2
Candriam Business Equities
1,00 %
3
Belfius Select Portfolio
1,50 %
3
Belfius Portfolio Advanced
1,50 %
I.2. Terugbetaling
Max. uittredingscommissie
1,50 %
Uittredingscommissie Clickinvest B vóór de vervaldag
Uittredingscommissie andere beveks
0,00 %
I.3. Beurstaks
Type
Kapitalisatie
Instap
Uitstap
Distributie
Nihil
Nihil
4
0,00 %
1,32 % (max. 4 000,00 EUR)
I.4. Conversie en arbitrage
Toetredings- / uittredingscommissie voor de conversies (tussen compartimenten van
een zelfde bevek)
Toetredings- / uittredingscommissie voor de arbitrages (tussen beveks)
Taks op beursverrichtingen
0,00 %
1,00 %
1,32 %
(max. 4 000,00 EUR)
1
1% voor de compartimenten Candriam Bonds Euro Short Term en Candriam Bonds Treasury Management
Uitsluitend voor professioneel cliënteel
Uitsluitend kapitalisatie
4
0% op de eindvervaldag voor Dexia Clickinvest B
2
3
Tarieven van kracht vanaf 01-04-2017; inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
1
De vermelde bedragen zijn basistarieven. Voor speciale omstandigheden zijn afwijkingen mogelijk. Het is aan te raden om aan het loket altijd na te
gaan of het geafficheerde tarief nog actueel is.
Verantwoordelijke uitgever: D. Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 - RPR Brussel
BTW BE 0403.201.185 – verzekeringsagent FSMA nr. 19649A.
II. GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDSEN
Een uitgebreide selectie van Gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net, Belfius
Direct Net Business, Belfius Mobile en Belfius Tablet. Wanneer u deze beleggingsfondsen via deze kanalen verhandelt
geniet u van een korting van 10% op de toetredingscommissie. Binnen beide kanalen zijn om veiligheidsredenen
transactielimieten van toepassing. Voor orders die deze limieten overschrijden, kunt u enkel terecht via uw kantoor of Comfort
Banking waar in functie van de tegenwaarde, deze korting vervangen wordt door andere kortingen.
II.1. Intekening
Max.
toetredingscommissie
0,50 %
3
Belfius Cash Strategy
35
3
Belfius Plan , Candriam Dynamix
2,50 %
Candriam Total Return, Candriam Total Return II
2,50 %
II.2. Terugbetaling
Uittredingscommissie
0,00 %
II.3. Beurstaks
Instap
Uitstap
Nihil
0,00 %
III. FONDSEN VAN DERDEN
Maximale instapkosten
Forfaitaire kosten bij aankoop
3,00 %
20,00 EUR
IV. PENSIOENSPAREN
IV.1. Intekening
Belfius Pension Fund High/Low equities* / Starfund*
Maximale toetredingscommissie
3,00 %
Taks op beursverrichtingen
Nihil
Belfius Pension Fund Balanced
Maximale toetredingscommissie
0,00 %
Taks op beursverrichtingen
Nihil
* Uitsluitend kapitalisatie
IV.2. Terugbetaling
Uittredingscommissie
0,00 %
Taks op beursverrichtingen
Nihil
Opmerking: rekening houden met de fiscale aspecten
V. BELEGGINGSREKENING
Leveringstaks
Taks op beursverrichtingen
Nihil
Nihil
VI. KASBONS
Taks op beursverrichtingen
Nihil
5
zijn betrokken : Belfius Plan Bonds Fund of Funds, Belfius Plan Equities Fund of Funds, Belfius Plan High Fund of Funds, Belfius Plan Low Fund of Funds, Belfius
Plan Medium Fund of Funds
Tarieven van kracht vanaf 01-04-2017; inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2
De vermelde bedragen zijn basistarieven. Voor speciale omstandigheden zijn afwijkingen mogelijk. Het is aan te raden om aan het loket altijd na te
gaan of het geafficheerde tarief nog actueel is.
Verantwoordelijke uitgever: D. Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 - RPR Brussel
BTW BE 0403.201.185 – verzekeringsagent FSMA nr. 19649A.
VII. STAATSBONS
Taks op beursverrichting
Primaire markt
Secundaire markt
Nihil
0,09 % (max. 1 300,00 EUR)
VIII. EURO-OBLIGATIES
VIII.1. Intekening primaire markt
Inschrijvingsprijs
Tegen uitgifteprijs
VIII.2. Inschrijving Structured Notes primaire markt
Makelaarsloon op hoofdsom
< 50 000 EUR
≥ 50 000 en < 125 000 EUR
≥ 125 000 en < 250 000 EUR
≥ 250 000 EUR
< 2 jaar
1,00 %
0,80 %
0,60 %
0,50 %
≥ 2 jaar < 4 jaar
1,50 %
1,25 %
1,00 %
0,75 %
≥ 4 jaar
2,50 %
1,75 %
1,00 %
0,75 %
VIII.3. Aankoop en verkoop secundaire markt
Een uitgebreide selectie van euro-obligaties zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business.
Voor alle inschrijvingen van deze euro-obligaties geniet u van een korting van 10% op het makelaarsloon. Binnen beide kanalen
zijn om veiligheidsredenen transactielimieten van toepassing. Voor orders die deze limieten overschrijden, kunt u enkel terecht
via uw kantoor of Comfort Banking waar in functie van de tegenwaarde, deze korting vervangen wordt door andere kortingen.
Het makelaarsloon is van toepassing op het bruto bedrag (= nominaal x marktprijs) omgezet in EUR
< 1 jaar
< 50 000 EUR
0,30 %
≥ 50 000 EUR en < 125 000 EUR
0,30 %
≥125 000 EUR
0,30 %
≥250 000 EUR
0,30 %
≥ 1 jaar
0,60 %
0,50 %
0,40 %
0,30 %
VIII.4. Beurstaks
Primaire markt
Secundaire markt :
Nilhil
0,09 % (max. 1 300,00
EUR)
0,27 % (max. 1 600,00
EUR bij Reverse
Convertible obligaties of
obligaties met
kapitaalsgarantie <100%)
IX. KAPITAALSVERHOGINGEN (België)
Taks op beursverrichtingen
Nihil
X. BEURSINTRODUCTIES
Taks op beursverrichtingen
Nieuwe aandelen (primaire)
Bestaande aandelen (secundaire)
Nihil
0,27 % (max. 1 600,00
EUR)
Tarieven van kracht vanaf 01-04-2017; inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3
De vermelde bedragen zijn basistarieven. Voor speciale omstandigheden zijn afwijkingen mogelijk. Het is aan te raden om aan het loket altijd na te
gaan of het geafficheerde tarief nog actueel is.
Verantwoordelijke uitgever: D. Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 - RPR Brussel
BTW BE 0403.201.185 – verzekeringsagent FSMA nr. 19649A.
XI. BEURSORDERS
6
Om veiligheidsreden worden op transacties ingegeven via Belfius Direct Net of Belfius Direct Net Business maximum
transactielimieten toegepast. Wilt u transacties uitvoeren die deze limieten overschrijden, gelieve u tot uw kantoor of Comfort
Banking te richten waar de hieronder geafficheerde tarieven van toepassing zijn.
XI.1. Aandelen, Warrants, Vastgoedcertificaten en Bevak
XI.1.1. Zone 1 : Euronext : Amsterdam, Brussel, Parijs
Belfius Direct Net, Belfius Direct Net Business, Belfius Direct Private
Orders ≤ 250 000 EUR, per schijf van 5 000 EUR
Orders > 250 000 EUR (op het hele bedrag)
20,00 EUR
0,40 %
Kantoor, Comfort Banking
Orders ≤ 175 000 EUR, per schijf van 5 000 EUR
Orders > 175 000 EUR (op het hele bedrag)
35,00 EUR
0,50 %
XI.1.2. Zone 2 : Duitsland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland , Oostenrijk,
Ierland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Canada, USA (AMEX, Nasdaq, NYSE, OTC),
Japan
Belfius Direct Net, Belfius Direct Net Business, Belfius Direct Private
Orders ≤ 250 000 EUR, per schijf van 5 000 EUR
Orders > 250 000 EUR (op het hele bedrag)
30,00 EUR
0,60 %
Kantoor, Comfort Banking
Orders ≤ 175 000 EUR, per schijf van 5 000 EUR
Orders > 175 000 EUR (op het hele bedrag)
45,00 EUR
0,80 %
XI.1.3. Zone 3:
Overige markten: Griekenland, Polen, Australië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, ZuidAfrika
Belfius Direct Net, Belfius Direct Net Business, Belfius Direct Private, Kantoor, Comfort Banking
Ongeacht de tegenwaarde
Minimum
XI.1.4.
1,80 %
60,00 EUR
Openbare veiling
Enkel kantoor
Uniek tarief
Minimum
1,50 %
20,00 EUR
XI.2. Andere financiële effecten (Euronext, Brussel, Parijs, Amsterdam)
XI.2.1.
Obligaties
Belfius Direct Net, Belfius Direct Net Business
Orders ≤ 125 000 EUR
Orders > 125 000 EUR
Minimum
0,45 %
0,27 %
20,00 EUR
Kantoor, Comfort Banking
Orders ≤ 125 000 EUR
Orders > 125 000 EUR
Minimum
0,50 %
0,30 %
20,00 EUR
XI.2.2.
Strips, toekennings- en intekeningsrechten
Belfius Direct Net, Belfius Direct Net Business
Orders ≤ 125 000 EUR
Orders > 125 000 EUR
Minimum
6
0,90 %
0,675 %
2,50 EUR
aankoop : max. 100 000 EUR/transactie, max. 250 000 EUR/rekening/dag
verkoop : max. 250 000 EUR/transactie, geen max./dag
Tarieven van kracht vanaf 01-04-2017; inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4
De vermelde bedragen zijn basistarieven. Voor speciale omstandigheden zijn afwijkingen mogelijk. Het is aan te raden om aan het loket altijd na te
gaan of het geafficheerde tarief nog actueel is.
Verantwoordelijke uitgever: D. Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 - RPR Brussel
BTW BE 0403.201.185 – verzekeringsagent FSMA nr. 19649A.
Kantoor, Comfort Banking
Orders ≤ 125 000 EUR
Orders > 125 000 EUR
Minimum
1,00 %
0,75 %
2,50 EUR
XI.3. Beurstaks (per waardedatum)
XI.3.1. Algemeen
Aandelen, warrants, vastgoedcertificaten, VVPR-strips, toekennings- en intekeningsrechten
Belgische certificaten van buitenlandse aandelen
Obligaties, Euro-obligaties
Staatsbons, Belgische Staatsleningen
Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen, uitkeringsaandelen van beveks of van bevaks
Kapitalisatieaandelen van beveks of van bevaks
0,27 % (max. 1 600,00 EUR/
10 beurswerkdagen)
0,09 % (max. 1 300,00 EUR/
10 beurswerkdagen)
0,09 % (max. 1 300,00 EUR/
10 beurswerkdagen)
0,09 % (max. 1 300,00 EUR/
10 beurswerkdagen)
0,09 % (max. 1 300,00 EUR/
10 beurswerkdagen)
1,32 % (max. 4 000,00 EUR/
10 beurswerkdagen)
Tarief bij verkoop aan toonder: 10,00 EUR/valutadatum
XI.3.2. Buitenlandse taks
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende relevante buitenlandse taksen. Deze taksen worden apart vermeld op het
afrekeningsborderel. Ze kunnen steeds aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit overzicht wordt enkel ter informatie ter beschikking
gesteld en is niet exhaustief.
Aankoop
Verkoop
Zuid-Afrika
0,255 %
0,005 %
USA
0,002 %
Griekenland
0,207 %
0,057 %
Hong Kong
0,108 %
0,108 %
Ierland
1,00 %
Singapore
0,047 %
0,047 %
Verenigd Koninkrijk - Emissies GBP
0,50 % (*)
- (*)
Verenigd Koninkrijk - Emissies EUR
1,00 % (**)
- (**)
Frankrijk
0,30 % (***)
0,00 %
Italië
0,12 % / 0,22 % (****)
(*) Plus een vast bedrag van 1 GBP als het basisbedrag van de verrichting groter is dan 10 000 GBP.
(**) Plus een vast bedrag van 1,25 EUR als het basisbedrag van de verrichting groter is dan 12 500 EUR.
(***) enkel van toepassing op Franse aandelen die zijn opgenomen in een jaarlijks uitgevaardigd Frans Besluit (besluit die de lijst
publiceert van vennootschappen waarvan de hoofdzetel in Frankrijk is gevestigd en waarvan de beurskapitalisatie op 1 januari
van het kalenderjaar minstens 1 miljard EUR bedraagt).
(****) Aankoop via Europese beurs: 0,12 %; Aankoop via niet-Europese beurs : 0,22 %
XII. INNING COUPONS EN DIVIDENDEN IN CASH OF AANDELEN VAN BUITENLANDSE EFFECTEN
XII.1. In effectendossier
Standaardtarief per coupon/dividend excl./incl. BTW (*)
Minimum per coupon/dividend excl./incl. BTW
Maximum per coupon/dividend excl./incl. BTW
Gratis voor effecten uitgegeven door Belfius of Candriam
2,00 % / 2,42 %
2,50 EUR / 3,025 EUR
100 EUR / 121 EUR
(*) Het standaardtarief wordt berekend op het brutobedrag in België
XII.2. Aan toonder
Standaardtarief per coupon/dividend excl./incl. BTW (*)
Minimum per coupon/dividend excl./incl. BTW
Maximum per coupon/dividend excl./incl. BTW
Gratis voor effecten uitgegeven door Belfius of Candriam
5,00 % / 6,05 %
2,50 EUR / 3,025 EUR
100 EUR / 121 EUR
(*) Het standaardtarief wordt berekend op het brutobedrag in België
Tarieven van kracht vanaf 01-04-2017; inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5
De vermelde bedragen zijn basistarieven. Voor speciale omstandigheden zijn afwijkingen mogelijk. Het is aan te raden om aan het loket altijd na te
gaan of het geafficheerde tarief nog actueel is.
Verantwoordelijke uitgever: D. Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 - RPR Brussel
BTW BE 0403.201.185 – verzekeringsagent FSMA nr. 19649A.
XIII. VRIJWILLIGE REGULARISATIEVERRICHTINGEN VOOR BUITENLANDSE EFFECTEN
XIII.1. In effectendossier
Vrijwillige regularisatieverrichtingen
Conversie met keuzemogelijkheid
Tarief excl./incl. BTW
Openbaar bod tot aankoop
Squeeze out
10 EUR / 12,10 EUR
per deelname
Openbaar bod tot omwisseling
Uitoefening warrant in aandelen
Inschrijving
Gratis voor effecten uitgegeven door Belfius of Candriam
XIII.2. Aan toonder
Gratis
XIV. EFFECTENDOSSIER
XIV.1. Bewaarloon en dossierkosten
Voor de effecten neergelegd in effectendossier wordt een bewaarloon berekend op basis van de posities op de laatste
bankwerkdag van het jaar. Het bewaarloon is verschuldigd voor het volledige afgelopen jaar.
Type effect
Gratis waarden (**)
Obligaties en Kasbons van andere instellingen of
ondernemingen
Staatsbons, Schatkistcertificaten en OLO’s
ICB’s (Instellingen voor Collectieve Beleggingen) van
andere instellingen of ondernemingen
Aandelen, Vastgoedcertificaten en Warrants van
andere instellingen of ondernemingen
Standaardtarief per
waardecode
excl./incl. BTW (*)
Minimum per
waardecode excl./
incl. BTW
Gratis
Maximum per
waardecode
excl./incl. BTW
2,50 EUR / 3,025 EUR
20 EUR / 24,20 EUR
0,12 % / 0,1452 %
0,20 % / 0,242 %
(*) Het standaardtarief is uitgedrukt op jaarbasis en wordt berekend op de tegenwaarde van het effect.
(**) Gratis waarden :
Effecten uitgegeven door Belfius of Candriam, inclusief uitgiftes oorspronkelijk uitgegeven door een van de filialen van Dexia groep
(Belfius Bank NV, Belfius Financing Company, Belfius Funding, Candriam, Dexia Bank, Dexia NV, Dexia Asset Management, Dexia Funding Netherlands,
Dexia Credit Local, Dexia BIL, Dexia Municipal Agency, Artesia Overseas, Artesia, Bacob, Cordius)
-
Effecten ingeschreven op naam waarvoor Belfius grootboek bijhoudt
Strips, toekennings- en intekeningsrechten
Op naam ingeschreven aandelen Solvac
Aandelen Quares
Fondsen uitgegeven door DEKA
Vastgoedcertificaten Care Property Invest SA
Effecten uitgegeven door Arkimedes en Lernout&Hauspie
Per effectendossier wordt een vaste dossierkost jaarlijks aangerekend, tenzij het effectendossier volledig is samengesteld uit
gratis bewaarde effecten.
Vaste jaarlijkse dossierkost, per betalend
effectendossier
Excl. BTW
7,50 EUR
Incl. BTW
9,075 EUR
Het bewaarloon en de dossierkosten worden jaarlijks afgehouden van de kostencentralisatierekening op 31 januari van het
daaropvolgende jaar.
XIV.2. Transfers buiten Belfius Bank
Vaste kosten per waardecode
Belfius en niet-Belfius-waarden
Excl. BTW
61,98 EUR
Incl. BTW
75,00 EUR
Tarieven van kracht vanaf 01-04-2017; inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6
De vermelde bedragen zijn basistarieven. Voor speciale omstandigheden zijn afwijkingen mogelijk. Het is aan te raden om aan het loket altijd na te
gaan of het geafficheerde tarief nog actueel is.
Verantwoordelijke uitgever: D. Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 - RPR Brussel
BTW BE 0403.201.185 – verzekeringsagent FSMA nr. 19649A.
XIV.3. Verzekering – Belfius Cover Beleggingen*
Jaarpremie per rekening
12,99 EUR
*Mogelijkheid een 2e premie te betalen in geval van 2 medehouders
XIV.4. Diverse kosten
Diverse attesten voor ED (Bewijs van bezit van een
effect op een bepaalde datum…)
Fotokopie van boekhoudstukken (beursborderellen,
inschrijvingen op effecten enz.)
Waardebepaling van een portefeuille ED gedurende
het lopende jaar
Overzicht verrichtingen in ED
1. voor het lopend jaar
2. per bijkomend jaar
Specifieke opzoeking m.b.t. effecten “aan toonder”
(terugbetaling, inschrijving, omruiling enz.)
Overzicht van de verrichtingen "aan toonder"
(inschrijvingen, terugbetalingen, omruilingen enz.)
Administratieve stappen bij de houders van
grootboeken anders dan Belfius Bank :
opnaamstelling
wijziging van de titularis van een nominatieve
intekening
Administratieve stappen voor het genieten van
internationale fiscale conventies.
Voor bepaalde landen kunnen deze kosten verhoogd
worden met de kosten die ons door de fiscale
administraties aangerekend worden (*).
Recuperatiekosten voor bewaarloon bij
debetbestand van depositoboekje
Bewaargeving van effecten op naam buiten Euronext
bij een buitenlands correspondent
Blokkeringsattesten voor toegang algemene
vergaderingen (indien geen enkele financiële
instelling de financiële dienst verzorgt)
Excl. BTW
Incl. BTW
Per
6,25 EUR
7,56 EUR
Stuk
7,44 EUR
9,00 EUR
Stuk
12,50 EUR
15,13 EUR
Vanaf 5 waardecodes
12,50 EUR
25,00 EUR
15,13 EUR
30,25 EUR
7,44 EUR
9,00 EUR
Stuk
74,38 EUR
90,00 EUR
Jaar
60,00 EUR
72,60 EUR
Waardecode
Emittent
6,50 EUR
7,87 EUR
Certificaat
5% v.h. te recupereren bedrag
Belastingsterugvordering
min. 50,00 EUR
max. 500,00 EUR
min. 60,50 EUR
max. 605,00 EUR
6,50 EUR
7,87 EUR
Rappel
125,00 EUR
151,25 EUR
Waardecode
6,25 EUR
7,56 EUR
Waardecode
(*) Momenteel: Spanje + 20,00 EUR en Duitsland + 20,00 EUR
Tarieven van kracht vanaf 01-04-2017; inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
7
De vermelde bedragen zijn basistarieven. Voor speciale omstandigheden zijn afwijkingen mogelijk. Het is aan te raden om aan het loket altijd na te
gaan of het geafficheerde tarief nog actueel is.
Verantwoordelijke uitgever: D. Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 - RPR Brussel
BTW BE 0403.201.185 – verzekeringsagent FSMA nr. 19649A.
Download