Bijlage 3 - Gemeente Laarne

advertisement
Bijlage 3
Dossiernummer
Aanvraag afwijking geluidsnorm
tot maximum 100 dB(A) LAeq,60min
Enkel in te vullen indien voldaan aan alle voorwaarden:
- het betreft een bijzondere gelegenheid bv. kermis, fuif
In een gesloten inrichting (bv. feestzaal) mag er maximaal 12 keer per jaar; maximaal 2 keer per maand; en
maximaal 24 kalenderdagen per jaar; een evenement doorgaan.
- het betreft een openbare inrichting
Het betreft een al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijke inrichting, ook al is de toegang voor
bepaalde categorieën van personen beperkt bv. winkel, restaurant, fitnessclub.
- het maximum geluidsniveau van de muziek is luider dan 85 dB(A) LAeq,15min
- er wordt elektronisch versterkte muziek gespeeld (live of opgenomen)
1. Algemeen
Het evenement gaat door:

in een gesloten inrichting (bv. feestzaal)

in een tent of open lucht
2. Geluidsniveau in de inrichting
Er zijn 2 categorieën mogelijk in functie van het maximale geluidsniveau:

geluidsniveau van > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min
Door de organisator te nemen maatregelen:
je meet gedurende de hele activiteit het geluidsvolume,
het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient,
de omgevingsnormen moeten altijd gerespecteerd worden.

geluidsniveau van > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min
ENKEL TOEGESTAAN BIJ LIVEMUZIEK (cfr. CBS 22/12/2016)
Door de organisator te nemen maatregelen:
je meet gedurende de hele activiteit het geluidsvolume (of je gebruikt een geluidbegrenzer die ervoor
zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden),
je registreert en bewaart het gemeten volume gedurende de hele activiteit (de gegevens worden
minstens 1 maand bewaard en binnen de maand bezorgt aan de dienst Vrije Tijd),
het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient,
je stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek,
de omgevingsnormen moeten altijd gerespecteerd worden.
3. Einduur
Opgelet
In het politiereglement van de gemeente werd vastgelegd dat er na 23u geen (elektronisch versterkte) muziek
meer mag gespeeld worden die hoorbaar is op de openbare weg. Het College van Burgemeester en schepenen
heeft in zitting van 22/12/2016 beslist om hiervan af te wijken:
Tel. 09/365 46 18
[email protected]
Dag
maandag, dinsdag (uitz. jaarmarkt), woensdag, donderdag, zondag
nacht van vrijdag op zaterdag, nacht van zaterdag op zondag, avond voor een feestdag die niet
in een weekend valt, nacht van de dinsdagjaarmarkt op woensdag
oudejaarsnacht
Einduur
23u
5u
6u
Geef hieronder een overzicht van alle dagen en uren waarop muziek wordt gespeeld.
datum:
van:
tot:
datum:
van:
tot:
datum:
van:
tot:
datum:
van:
tot:
datum:
van:
tot:
datum:
van:
tot:
datum:
van:
tot:
4. Opmerking
De organisator staat zelf in voor de aanvraag van SABAM en billijke vergoeding!


SABAM: aanvragen wanneer live muziek of opgenomen muziek wordt gespeeld
Billijke vergoeding: aanvragen wanneer opgenomen muziek wordt gespeeld
Aanvraagformulieren en informatie zijn beschikbaar bij de jeugd- en cultuurdienst.
Tel. 09/365 46 18
[email protected]
Tel. 09/365 46 18
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards